ลิขสิทธิ์

สิ่งต่าง ๆ ที่ท่านเห็น ได้ยิน และอ่านในเว็บไซต์นี้  อยู่ภายใต้การคุ้มครองลิขสิทธิ์ ห้ามใช้ แจกจ่าย ทำสำเนา ทำขึ้นใหม่ แก้ไข ทำให้บิดเบือน หรือส่งต่อส่วนต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ เช่น ข้อความ รูปภาพ หรือเสียง โดยมิได้รับอนุญาตจากกรีนพีซ เครื่องหมายการค้า  เครื่องหมายการบริการและโลโก้ ที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นสมบัติของกรีนพีซ หรือที่แสดงโดยกรีนพีซ ห้ามไม่ให้มีการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรีนพีซ  

กฎทั่วไป

เนื้อหาของเราที่อยู่บนเว็บไซต์ www.greenpeace.or.th  สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวหรือการให้ความรู้ ถ้าคุณต้องการนำรูปภาพไปใช้ในหนังสือ หรือต้องการเผยแพร่บทความลงในจดหมายข่าวของชุมชน คุณไม่จำเป็นต้องขออนุญาต แต่ต้องอ่านและปฏิบัติตามกฎพื้นฐานของเราซึ่งอธิบายไว้ด้านล่างนี้

เราห้ามไม่ให้ใช้เนื้อหาของกรีนพีซที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ และ/หรือ ชื่อและโลโก้กรีนพีซ เพื่อสิ่งต่อไปนี้

การลิงก์มายังเว็บไซต์ของเรา

เรายินดีมากที่คุณทำลิงก์มายังกรีนพีซ ซึ่งเป็นการช่วยเผยแพร่งานรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมของเรา คุณไม่ต้องขออนุญาตในการทำลิงก์ นอกจากนี้คุณสามารถใช้แบนเนอร์และโลโก้ ในการทำลิงก์ เรายินดีที่คุณจะทำลิงก์มายังเว็บไซต์หน้าแรกของเราหรือหน้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โลโก้กรีนพีซ

ชื่อ “กรีนพีซ” รวมถึงโลโก้กรีนพีซ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในระดับนานาชาติ ที่เป็นของคณะกรรมการบริหารกรีนพีซ

เครื่องหมายการค้านี้สามารถนำไปใช้ได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

ถ้าคุณไม่ใช้โลโก้กรีนพีซ โปรดใส่ข้อความว่า “เครื่องหมายการค้าของคณะกรรมการบริหารกรีนพีซ” ใน alt tag ของรูป หรือใส่ในส่วนที่มองเห็นในเว็บไซต์

เครื่องหมายการค้าชิ้นนี้เป็นสมบัติของกรีนพีซแต่เพียงผู้เดียว และหากนำไปใช้ คุณต้องตกลงที่จะไม่นำไปจดทะเบียนหรือพยายามจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือ ท้าทายว่าจะกระทำสิ่งดังกล่าว ไม่ว่าในวิธีการใดๆ

บทความและข้อความต่างๆ

บทความและข้อความต่างๆ ที่กรีนพีซจัดทำขึ้นสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวหรือการให้ความรู้ โปรดใส่ข้อความอ้างอิงถึงกรีนพีซลงไปด้วย – “แหล่งที่มา: กรีนพีซ (www.greenpeace.or.th)” และใส่ชื่อผู้แต่งหรือข้อมูลลิขสิทธิ์ที่มีในต้นฉบับลงไปด้วย

บทความและข้อความต่างๆ ที่มาจากแหล่งภายนอก ยังคงเป็นทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของแหล่งภายนอกเหล่านั้น หากต้องการนำไปใช้ต้องขออนุญาตจากแหล่งที่มาของต้นฉบับเหล่านั้น

ภาพถ่าย/รูปภาพ

กรุณาอ้างอิงลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายจากเว็บไซต์กรีนพีซทุกครั้งที่ใช้งาน หากไม่ปรากฎข้อมูลลิขสิทธิ์ ทั้งในคำบรรยายภาพหรือในรูปภาพ สามารถตรวจสอบเจ้าของลิขสิทธิ์ได้โดยตรวจดูบนรูป ด้วยการคลิกขวาที่รูปภาพ และเลือกคำว่า “Inspect” หรือ “View Info”

© = ลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นของบุคคล (หลายคน) หรือองค์กรที่ปรากฎอยู่ –คำอธิบายสัญลักษณ์/ใบอนุญาตอื่น และลิขสิทธิ์ที่ได้มาจากคนเหล่านี้ดูได้ที่นี่

หากต้องการดาวน์โหลดรูปภาพ หรือสอบถามเกี่ยวกับการอนุญาตหรือลิขสิทธิ์ทั้งหมด สามารถดูได้ที่ media.greenpeace.org

การใช้งานอื่นใด (เช่น การใช้ภาพเพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือองค์กรบริษัท) ต้องได้รับอนุญาตจากห้องสมุดสื่อของกรีนพีซสากล Media Library การใช้รูปภาพใดๆ ของกรีนพีซเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และละเมิดสิทธิ์อื่นๆ

ภาพคุณภาพสูง (ขนาดประมาณ 8 เมกะไบต์) ที่กรีนพีซส่งให้นักข่าวและสำนักงานข่าวต่างๆ มีเจตนาให้ใช้ภายในสิบสี่วัน การเก็บรักษาหรือการขายซ้ำรูปภาพเหล่านี้เป็นเรื่องต้องห้ามอย่างเข้มงวด ภายหลังสิบสี่วัน กรุณาติดต่อ ศูนย์ข่าว เพื่อขออนุญาต

วิดีโอ

ข้อปฏิบัติข้างต้นยังครอบคลุมถึงกรณีที่ต้องการเผยแพร่วิดีโอของกรีนพีซ นั่นคือ ต้องระบุที่มา และอ้างอิงลิขสิทธิ์ของวิดีโอทุกครั้ง

คำจำกัดความและโครงสร้างของกรีนพีซ

กรีนพีซเป็นเครือข่ายที่ประกอบด้วยกรีนพีซสากล และสำนักงานกรีนพีซระดับชาติและภูมิภาค 27 แห่ง ซึ่งทั้งหมดเป็นองค์กรที่เป็นอิสระและแยกจากกัน

เนื้อหาของเซ็คชั่นย่อยแต่ละอันของ greenpeace.org ถูกตีพิมพ์และจัดการโดยสำนักงานที่เกี่ยวข้อง เพจที่มีลิงก์เริ่มต้นด้วย www.greenpeace.org/international อยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบของกรีนพีซสากล เพจที่มีลิงก์เริ่มต้นด้วย www.greenpeace.org/seasia/th จะอยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบโดยกรีนพีซ สำนักงานประเทศไทย

สำหรับคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อแนะนำอื่นๆ กรุณาติดต่อสำนักงานกรีนพีซที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปคุณจะเห็นชื่อสำนักงานกรีนพีซที่เกี่ยวข้องที่หัวเพจว่าคุณกำลังอยู่กับแผนกใดขององค์กร เพื่อความสะดวก ในเว็บไซต์นี้เราจะใช้คำว่ากรีนพีซ (Greenpeace) เพื่ออ้างถึงทั้งกรีนพีซสากล หรือกรีนพีซระดับชาติหรือระดับภูมิภาค นอกจากนี้คำว่า “เรา” (we) “เรา” (us) และ “ของเรา” (our) อาจใช้เพื่อความสะดวกด้วยเช่นกัน ในการอ้างถึงองค์กรในเครือข่ายกรีนพีซอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ขององค์กร นักกิจกรรม และอาสาสมัครขององค์กรนั้นๆ