เรารวบรวมเรื่องราวงานรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของกรีนพีซ ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูลที่น่าสนใจ บทความวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมและเรื่องราวของผู้คนที่อยากปกป้องสภาพภูมิอากาศและสิทธิที่จะได้อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดี

MAKE SMTHNG Week Goes Millerntor Stadium, Hamburg Germany. © Joerg Modrow / Greenpeace