พลังขับเคลื่อนสำคัญที่ส่งผลให้งานรณรงค์ของเราประสบความสำเร็จมาจากอาสาสมัคร กรีนพีซเชื่อว่า พลังของอาสาสมัครเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อโลกของเรา เราจึงสนับสนุนให้อาสาสมัครแสดงศักยภาพและความมุ่งมั่นที่จะทำงานเป็นทีมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานรณรงค์ของกรีนพีซ รวมถึงงานอาสาสมัครของประเทศไทยสู่ระดับสากล

เส้นทางของอาสาสมัครกรีนพีซ

อาสาสมัครกรีนพีซเป็นงานอาสาสมัคระยะยาวและไม่มีกำหนดระยะเวลา ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญแก่เส้นทางในการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครแต่ละคนให้ไปถึงเป้าหมายสูงสุด ซึ่งก็คือการที่อาสาสมัครเกิดความรู้สึกหวงแหน และก้าวขึ้นเป็นผู้นำการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต

อาสาสมัครกรีนพีซทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมวิธีการรณรงค์โดยสันติวิธี ซึ่งถือเป็นคุณค่าหลักขององค์กรในการทำงานรณรงค์ต่าง ๆ ทั่วโลก และลงมือปฏิบัติจริงควบคู่ไปกับการเรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเชิงลึกผ่านงานรณรงค์ของกรีนพีซ

ในฐานะองค์กรรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์ของกรีนพีซแบ่งออกเป็นกิจกรรมการให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคคลทั่วไปกับกิจกรรมรณรงค์โดยสันติวิธีของทางกรีนพีซ ทั้งนี้ อาสาสมัครสามารถเลือกเข้าร่วมงานรณรงค์ได้ตามความสมัครใจ

นอกจากนี้ กรีนพีซยังมีการฝึกอบรมด้านอื่นๆ ที่จะช่วยพัฒนาทักษะและความสามารถให้กับอาสาสมัครทุกคน เพื่อสร้างเวทีให้อาสาสมัครได้แสดงศักยภาพและพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำการรณรงค์และสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมต่อไป


คุณสมบัติ


อาสาสมัครกรีนพีซทำอะไร


เมื่อเป็นอาสาสมัครกรีนพีซแล้วจะได้อะไร

ทำอย่างไรถึงจะได้เป็นอาสาสมัครกรีนพีซ ?

หากคุณสนใจเป็นส่วนหนึ่งของอาสาสมัครกรีนพีซ สามารถสมัครได้ที่

 

 

เมื่อลงทะเบียนแล้ว กรีนพีซจะติดต่อกลับไป และอัพเดทกิจกรรมข่าวสารที่คุณสามารถเข้าร่วมได้


กิจกรรมที่ผ่านมาของอาสาสมัครกรีนพีซ

เราเปิดโอกาสให้อาสาสมัครได้เข้าร่วมกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาสาสมัครสามารถเข้าร่วมตามความสมัครใจและช่วยเหลือตามทักษะเฉพาะทางต่างๆที่คุณมี

กิจกรรมที่ผ่านมาที่อาสาสมัครได้เข้าร่วม ได้แก่