“เรามุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างเพื่อรณรงค์เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างสร้างสรรค์และสันติ”

“อาสาสมัคร” คือ กลุ่มคนสำคัญในการขับเคลื่อนงานรณรงค์ของกรีนพีซในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม  เรารณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักในสังคม สื่อสารปัญหาและทางออกด้านสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนเป็นประจักษ์พยานในกิจกรรมการทำลายสิ่งแวดล้อมและเปิดโปงอาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อม

พลังขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้งานรณรงค์ของเราประสบความสำเร็จมาจากอาสาสมัคร กรีนพีซเชื่อว่าพลังของอาสาสมัครเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อโลกของเรา เราจึงสนับสนุนให้อาสาสมัครแสดงศักยภาพและความมุ่งมั่นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานรณรงค์ของกรีนพีซ รวมถึงงานอาสาสมัครของประเทศไทยสู่ระดับสากล

คุณสมบัติ

อาสาสมัครกรีนพีซทำอะไร

ประสบการณ์จากการเป็นอาสาสมัครกรีนพีซ

เส้นทางของอาสาสมัครกรีนพีซ

อาสาสมัครกรีนพีซเป็นอาสาสมัครที่มีใจรักสิ่งแวดล้อมและพร้อมจะเสียสละเวลาเพื่อขับเคลื่อนงานรณรงค์ร่วมกับกรีนพีซ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมัครใจ เส้นทางเดินอาสาจึงมีความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครทุกคน

การใช้สันติวิธีในการรณรงค์ถือเป็นคุณค่าหลักขององค์กร อาสาสมัครทุกคนมีความจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจในข้อปฏิบัติต่างๆเพื่อนำไปสู่การทำงานรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์และสันติ 

หากคุณคิดว่าคุณเป็นคนที่ใช่ อย่ารอช้า สมัครมาเป็นอาสาสมัครกรีนพีซ และเริ่มเส้นทางการรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับเรา