งานรณรงค์ของเราสำเร็จได้ด้วยการสนับสนุนของคุณ

การร่วมบริจาคเงินในวันนี้ คุณจะกลายเป็นพลังผลักดันร่วมกับกรีนพีซในการเปิดเผยข้อมูลการทำลายสภาวะสิ่งแวดล้อมโดยไม่ใช้ความรุนแรง เพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักถึงปัญหาและวิธีการที่จะหยุดยั้งวิกฤติ เพื่อรักษาความเป็นอิสระ

กรีนพีซไม่รับเงินสนับสนุนจากบริษัทหรือรัฐบาลใดๆ  และด้วยความช่วยเหลือจากคุณ ทำให้เราสามารถใช้วิธีการที่สร้างสรรค์อย่างสันติ  เปิดโปงภัยคุกคาม ช่วยให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องมหาสมุทร ป่าไม้ แหล่งน้ำ อาหาร และสภาพภูมิอากาศ ซึ่งล้วนเป็นระบบพื้นฐานสำหรับทุกชีวิตบนโลกใบนี้ นั่นเป็นเหตุผลที่เงินบริจาคของท่านเป็นสิ่งสำคัญ ขอขอบคุณท่านที่ให้การสนับสนุน ทุกๆ การบริจาคมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรณรงค์กรีนพีซทั่วโลก

*หมายเหตุ : การบริจาคให้กรีนพีซยังไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยเราจะจัดส่งหนังสือรับรองการบริจาคเงินตามจำนวนที่ทำรายการได้ในแต่ละปีและจัดส่งให้ภายในไตรมาสแรกของปีถัดไป