งานระดมทุน

เพราะคุณช่วยให้กรีนพีซสามารถทำงานศึกษาวิจัย จัดทำเอกสารและกิจกรรม รณรงค์ และผลักดันในเชิงนโยบายเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การปกป้องสิ่งแวดล้อม และทำให้เราสามารถเปิดโปงการทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์และสันติ ช่วยให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องมหาสมุทร ป่าไม้ แหล่งน้ำ อาหาร และสภาพภูมิอากาศ ซึ่งล้วนเป็นระบบพื้นฐานสำหรับทุกชีวิตบนโลกใบนี้

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการบริจาค

1
2
3
บริจาคแบบรายเดือน
บริจาคแบบครั้งเดียว
บริจาคโดยระบุจำนวนเงิน

ด้วยการสนับสนุนรายเดือน ทำให้กรีนพีซสามารถรณรงค์ศึกษาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปกป้องและเปิดโปงข้อมูลการทำลายสิ่งแวดล้อม ได้อย่างต่อเนื่อง

การบริจาคของคุณจะเป็นเสียงสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งก่อให้เกิดการผลักดันทางกฏหมายและสามารถทำให้การดำเนินงานทางสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้

คุณสามารถสนับสนุนกรีนพีซด้วยการระบุจำนวนเงินบริจาคได้ด้วยตัวคุณเอง ทุกการช่วยเหลือไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนต่างมีความสำคัญต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม

1 บริจาคแบบรายเดือน

ด้วยการสนับสนุนรายเดือน ทำให้กรีนพีซสามารถรณรงค์ศึกษาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปกป้องและเปิดโปงข้อมูลการทำลายสิ่งแวดล้อม ได้อย่างต่อเนื่อง

ร่วมบริจาค

การบริจาคของคุณจะเป็นเสียงสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งก่อให้เกิดการผลักดันทางกฏหมายและสามารถทำให้การดำเนินงานทางสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้

ร่วมบริจาค

คุณสามารถสนับสนุนกรีนพีซด้วยการระบุจำนวนเงินบริจาคได้ด้วยตัวคุณเอง ทุกการช่วยเหลือไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนต่างมีความสำคัญต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม

ร่วมบริจาค

*หมายเหตุ : การบริจาคให้กรีนพีซยังไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยเราจะจัดส่งหนังสือรับรองการบริจาคเงินตามจำนวนที่ทำรายการได้ในแต่ละปีและจัดส่งให้ภายในไตรมาสแรกของปีถัดไป

กิจกรรมที่เราร่วมกันทำในปี 2561