สำหรับสื่อมวลชน

ศูนย์ข่าวของ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สื่อมวลชนสามารถค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์ของเราได้ที่นี่