1
30×30 แผนการปกป้องมหาสมุทรโลก

รายงาน 30×30 แผนการปกป้องมหาสมุทรโลก เพื่อสร้างแนวทางที่เป็นไปได้นับร้อยแบบของโครงข่ายเขตคุ้มครองระบบนิเวศทางทะเล (Ocean Sanctuaries) ที่จะไม่ถูกรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์ที่เป็นอันตราย

อ่านรายงาน
2
เรื่องราวของมหาสมุทร

มหาสมุทรแม้เป็นพื้นที่อันห่างไกลจากมนุษย์เรา แต่คือ “บ้าน” ของสัตว์นักล่าและสัตว์สายพันธุ์ดึกดำบรรพ์อีกนานาชนิด ที่ใช้พักพิงหลบซ่อนอยู่ในโลกใต้น้ำแห่งนี้ แต่มหาสมุทรของเรากำลังถูกคุกคามจากภัยรอบด้าน อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมของ ทะเลและมหาสมุทร

อ่านเพิ่มเติม
3
เสียงของคุณช่วยมหาสมุทรได้

จากวิกฤตสภาพภูมิอากาศ สภาวะความเป็นกรดของมหาสมุทร การทำประมงเกินขนาด ถึงปัญหามลพิษต่างๆ มหาสมุทรของเราไม่เคยเผชิญกับวิกฤตที่ที่เป็นภัยคุกคามอันใหญ่หลวงเช่นนี้มาก่อน การกำหนด “เขตคุ้มครองระบบนิเวศทางทะเล(Ocean Sanctuaries)” เพื่ออนุรักษ์และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราต้องช่วยกันผลักดัน เป้าหมายคือ การปกป้องมหาสมุทรโลกให้อย่างน้อย 1 ใน 3 ส่วนให้ได้ภายในปี พ.ศ.2573

ร่วมลงชื่อ
4
สนับสนุนงานรณรงค์

กรีนพีซเป็นองค์กรอิสระที่มุ่งมั่นทำงานรณรงค์เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายไม่รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ บริษัทเอกชน และพรรคการเมือง เพื่อความเป็นอิสระในการทำงาน ดังนั้น เงินบริจาคของประชาชนทั่วไป จึงมีความสำคัญที่ทำให้กรีนพีซสามารถบรรลุพันธกิจทั่วโลก

ร่วมบริจาค
1 30×30 แผนการปกป้องมหาสมุทรโลก

รายงาน 30×30 แผนการปกป้องมหาสมุทรโลก เพื่อสร้างแนวทางที่เป็นไปได้นับร้อยแบบของโครงข่ายเขตคุ้มครองระบบนิเวศทางทะเล (Ocean Sanctuaries) ที่จะไม่ถูกรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์ที่เป็นอันตราย

อ่านรายงาน

มหาสมุทรแม้เป็นพื้นที่อันห่างไกลจากมนุษย์เรา แต่คือ “บ้าน” ของสัตว์นักล่าและสัตว์สายพันธุ์ดึกดำบรรพ์อีกนานาชนิด ที่ใช้พักพิงหลบซ่อนอยู่ในโลกใต้น้ำแห่งนี้ แต่มหาสมุทรของเรากำลังถูกคุกคามจากภัยรอบด้าน อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมของ ทะเลและมหาสมุทร

อ่านเพิ่มเติม

จากวิกฤตสภาพภูมิอากาศ สภาวะความเป็นกรดของมหาสมุทร การทำประมงเกินขนาด ถึงปัญหามลพิษต่างๆ มหาสมุทรของเราไม่เคยเผชิญกับวิกฤตที่ที่เป็นภัยคุกคามอันใหญ่หลวงเช่นนี้มาก่อน การกำหนด “เขตคุ้มครองระบบนิเวศทางทะเล(Ocean Sanctuaries)” เพื่ออนุรักษ์และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราต้องช่วยกันผลักดัน เป้าหมายคือ การปกป้องมหาสมุทรโลกให้อย่างน้อย 1 ใน 3 ส่วนให้ได้ภายในปี พ.ศ.2573

ร่วมลงชื่อ

กรีนพีซเป็นองค์กรอิสระที่มุ่งมั่นทำงานรณรงค์เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายไม่รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ บริษัทเอกชน และพรรคการเมือง เพื่อความเป็นอิสระในการทำงาน ดังนั้น เงินบริจาคของประชาชนทั่วไป จึงมีความสำคัญที่ทำให้กรีนพีซสามารถบรรลุพันธกิจทั่วโลก

ร่วมบริจาค

สนับสนุนงานรณรงค์กรีนพีซ

#ร่วมบริจาค คืนอากาศดีให้คนไทย

เราทุกคนมีสิทธิเข้าถึงอากาศสะอาดและต้องการให้รัฐบาลกำหนดนโยบายที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องชีวิตผู้คนจากมลพิษทางอากาศ ร่วมผลักดันกรมควบคุมมลพิษเพื่อยกร่างมาตรฐาน PM2.5 ในบรรยากาศสำหรับประเทศไทยขึ้นใหม่ เพื่อปกป้องสุขภาพของคนไทย

มีส่วนร่วม
#ร่วมบริจาค ยุติมลพิษพลาสติก

การรีไซเคิลไม่ไช่ทางออกของปัญหา พลาสติกกว่าร้อยละ 90 ที่ถูกผลิตขึ้น ไม่ได้ถูกนำไปรีไซเคิล แต่ถูกนำไปที่หลุมฝังกลบหลุดออกสู่สิ่งแวดล้อม หรือถูกนำไปเผาและและปล่อยมลพิษกลับเข้าสู่สิ่งแวดล้อม เราไม่อาจกู้วิกฤตมลพิษพลาสติกด้วยเพียงแค่การรีไซเคิล ถึงเวลาแล้วที่บริษัททั้งหลายต้องบอกลาพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวไปพร้อมกัน

มีส่วนร่วม
#ร่วมบริจาค ปฏิวัติระบบอาหาร

สิ่งที่เรากินเข้าไปนั้นจะบำรุงหล่อเลี้ยงร่างกายและช่วยให้เรามีชีวิตที่ดี แต่การเลือกกินที่ไม่ดีอาจทำให้เราป่วยหนักได้ ซึ่งชนิดและปริมาณของอาหารที่เรากินและวิธีการเพาะปลูกอาหารแต่ละชนิดนั้นยังเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการอยู่รอดของโลกเราด้วย การบริโภคแต่เนื้อสัตว์หรือบริโภคในปริมาณมากเกินความพอดีอาจก่อโรคร้ายให้กับเราโดยไม่รู้ตัว

มีส่วนร่วม