วิกฤตสภาพภูมิอากาศ มลพิษ ประมงทำลายล้าง กำลังจะทำให้ระบบนิเวศมหาสมุทรพังทั้งหมด กระทบต่อความมั่นคงทางอาหารและชีวิตของคนพันล้านทั่วโลก

ทางออกเดียวตอนนี้คือการสร้างเขตคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ซึ่งจะเป็นพื้นที่ๆสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล และระบบนิเวศได้ฟื้นคืนความสมบูรณ์

เมื่อต้นปี 2563 ประเทศต่างๆได้บรรลุข้อตกลงสนธิสัญญาทะเลหลวง ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างเขตคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือรัฐบาลอย่างน้อย 60 ประเทศทั่วโลกต้องให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญา โดยหนึ่งในนั้นคือประเทศไทย 

เราอยากชวนทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียกร้องให้รัฐบาลไทยและรัฐบาลทั่วโลกให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญา เพื่ออนาคตของมหาสมุทรโลก 

Hazibition : นิทรรศการใต้ฝุ่น เปิดต้นตอปัญหาฝุ่นควัน