เส้นทางของเยาวชนกรีนพีซ

เยาวชนกรีนพีซเป็นงานอาสาสมัครระยะยาวและไม่มีกำหนดระยะเวลา เยาวชนสามารถมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของกรีนพีซได้ เราเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจในกิจกรรมและทักษะความสามารถที่ต้องการแบ่งปัน

กรีนพีซให้ความสำคัญแก่เส้นทางในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนแต่ละคนให้ไปถึงเป้าหมายสูงสุด ซึ่งก็คือการที่เยาวชนเกิดความรู้สึกหวงแหนและก้าวขึ้นเป็นผู้นำการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อมให้แก่สังคมต่อไป โดยเราจะมีการฝึกอบรมทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการทำงานรณรงค์ เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพเยาวชนและอาสาสมัครให้แสดงศักยภาพและเป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงในสังคม


คุณสมบัติ


เยาวชนกรีนพีซทำอะไร


เมื่อเป็นเยาวชนกรีนพีซแล้วจะได้อะไร

เยาวชนกรีนพีซจะได้รับการอบรมเรื่องการรณรงค์แบบสันติวิธี ซึ่งถือเป็นคุณค่าหลักขององค์กรในการทำงานรณรงค์ทั่วโลก และเรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเชิงลึกผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์กับกรีนพีซ การเป็นเยาวชนกรีนพีซจะเป็นโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านการฝึกอบรมทักษะการทำงานรณรงค์  เจอเพื่อนใหม่ ที่มีความสนใจเดียวกัน อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศร่วมกับเยาวชนนานาชาติของกรีนพีซเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน


ทำอย่างไรถึงจะได้เป็นเยาวชนกรีนพีซ ?

เยาวชนกรีนพีซเปิดรับสมัครเพียงปีละครั้งและรับจำนวนจำกัด หากน้องๆ คนใดสนใจเป็นส่วนหนึ่งของเยาวชนกรีนพีซ สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่นี่ หรือสนใจกิจกรรมรณรงค์ให้กับเยาวชน สามารถติดต่อได้ที่ มาริสา สกุลชัย ผู้ประสานงานฝ่ายรณรงค์กิจกรรมมวลชน [email protected]

เมื่อลงทะเบียนแล้ว กรีนพีซจะติดต่อกลับไป และอัพเดทกิจกรรมข่าวสารที่น้องๆ สามารถเข้าร่วมได้


กิจกรรมที่ผ่านมาของเยาวชนกรีนพีซ

ในทุกงานรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อม กรีนพีซได้เปิดโอกาสและส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เป็นประเด็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องปัญหาพลาสติกให้กับเยาวชนตามโรงเรียนต่างๆ ร่วมออกแบบงานศิลปะกับศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรณรงค์ระดับสากล อาทิ กิจกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบขยะพลาสติก กิจกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบยี่ห้อขยะพลาสติก เป็นต้น

นอกจากนี้ เยาวชนกรีนพีซยังได้มีโอกาสเข้าร่วมงานรณรงค์ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น กิจกรรมเวิร์กช็อปงาน DIY เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดจากการบริโภคเกินความจำเป็น เป็นต้น

กรีนพีซเราเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้แสดงศักยภาพและใช้ความสามารถทักษะเฉพาะทางต่างๆที่น้องมีอยู่มาสนับสนุนงานรณรงค์กับเรา