การจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกไว้ที่ 1.5 องศาเซลเซียส จะลดความเสี่ยงที่มีต่อระบบนิเวศของโลก สุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้คน อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นหายนะ การลงมือทำของเราในวันนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่น่าอยู่ ยั่งยืนและปลอดภัยของทุกคนทั้งปัจจุบันและอนาคต

ชายในรูปกำลังหาของบางอย่างหลังจากไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนพัดเข้าถล่มเมืองตาโลบันในฟิลิปปินส์ ไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนเข้าถล่มฟิลิปปนส์ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 มีแนวโน้มที่พายุหมุนเขตร้อนจะเกิดบ่อยขึ้นและรุนแรงขึ้นหากโลกยังไม่ลดอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การไปให้ถึงเป้าหมาย เราต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงครึ่งหนึ่งภายในปี พ.ศ.2573 และลดลงเป็นศูนย์ในปี พ.ศ. 2593 โดย