สิ่งที่คุณทำได้

#ระบบอาหาร

รักลูกให้ถูกจาน – เมนูผักสำหรับตัวแสบ 🍽

ชุมชนสำหรับ “ครอบครัว” ที่อยากให้เจ้าตัวแสบมีสุขภาพที่ดีด้วยการทานอาหารปลอดภัยให้ครบ 5 หมู่ และทานผักมากขึ้น

มีส่วนร่วม
#พลังงานหมุนเวียน

พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทุกคน

ร่วมเรียกร้องให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ออกมาตรการ net metering รับซื้อไฟฟ้าโซลาร์รูฟจากบ้านเรือนของประชาชนทั่วไป

มีส่วนร่วม
#ระบบอาหาร

ถึงเวลาปฏิวัติระบบอาหาร

ร่วมเรียกร้องให้ภาครัฐออกกฎหมายติดฉลากผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทุกประเภทโดยเปิดเผยถึงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ ที่มาอาหารสัตว์ว่าเชื่อมโยงกับการทำลายป่าและก่อหมอกควันพิษหรือไม่ รวมถึงการใช้ยาปฏิชีวนะ และการตกค้างในเนื้อสัตว์

มีส่วนร่วม

ข้อมูลล่าสุด

บทความ

พลังงานแสงอาทิตย์ และการเรียนรู้ในโรงเรียนศรีแสงธรรม : ร่วมสนทนากับพระครูวิมลปัญญาคุณ

by Supang Chatuchinda

ร่วมอ่านบทสนทนากับพระครูวิมลปั…