คุณสามารถบริจาคเงินเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมผ่านเจ้าหน้าที่ระดมทุนฯ ตามสถานที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพฯและส่วนภูมิภาคในเดือนนี้ได้ ที่นี่

*กรีนพีซขอขอบคุณสถานที่ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีเสมอมา


ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและการตรวจสอบ กรีนพีซจึงไม่รับบริจาคเป็นเงินสด โดยจะขอรับบริจาคเฉพาะการทำรายการผ่านบัตรเครดิตหรือผ่านบัญชีธนาคาร

ผู้บริจาคจะได้รับข่าวสารความคืบหน้าของงานรณรงค์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานด้านการเงินผ่านรายงานประจำปี

รู้จักเจ้าหน้าที่ระดมทุนของกรีนพีซ

สำนักงานกรุงเทพฯ

1371 ชั้น 1 แคปปิตอล แมนชั่น ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-357-1921

สำนักงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

57/20 อพาร์ทเมนท์ก่อสุข ชั้น 1 ห้อง 105 หมู่ที่ 14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ติดต่อ  คุณกฤษฎากรณ์  วุฒิสาร โทร. 064-184-7370

สำนักงานประจำภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

199/9 ห้อง 106 ภิญโญพิงค์แมนชั่น ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200
ติดต่อ  คุณชัยณรงค์ บุญยะดาษ  โทร. 064-184-7369

สำนักงานประจำภาคใต้ จ.สงขลา

52/27 หมู่ 3 ถ.ทุ่งรี ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ  คุณพรทิพย์ อินทะมโน โทร. 064-184-7368

*หมายเหตุ : การบริจาคให้กรีนพีซยังไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยเราจะจัดส่งหนังสือรับรองการบริจาคเงินตามจำนวนที่ทำรายการได้ในแต่ละปีและจัดส่งให้ภายในไตรมาสแรกของปีถัดไป

สนับสนุนงานรณรงค์กรีนพีซ

#ร่วมบริจาค คืนอากาศดีให้คนไทย

เราทุกคนมีสิทธิเข้าถึงอากาศสะอาดและต้องการให้รัฐบาลกำหนดนโยบายที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องชีวิตผู้คนจากมลพิษทางอากาศ ร่วมผลักดันกรมควบคุมมลพิษเพื่อยกร่างมาตรฐาน PM2.5 ในบรรยากาศสำหรับประเทศไทยขึ้นใหม่ เพื่อปกป้องสุขภาพของคนไทย

มีส่วนร่วม
#ร่วมบริจาค ยุติมลพิษพลาสติก

การรีไซเคิลไม่ไช่ทางออกของปัญหา พลาสติกกว่าร้อยละ 90 ที่ถูกผลิตขึ้น ไม่ได้ถูกนำไปรีไซเคิล แต่ถูกนำไปที่หลุมฝังกลบหลุดออกสู่สิ่งแวดล้อม หรือถูกนำไปเผาและและปล่อยมลพิษกลับเข้าสู่สิ่งแวดล้อม เราไม่อาจกู้วิกฤตมลพิษพลาสติกด้วยเพียงแค่การรีไซเคิล ถึงเวลาแล้วที่บริษัททั้งหลายต้องบอกลาพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวไปพร้อมกัน

มีส่วนร่วม
#ร่วมบริจาค ปฏิวัติระบบอาหาร

สิ่งที่เรากินเข้าไปนั้นจะบำรุงหล่อเลี้ยงร่างกายและช่วยให้เรามีชีวิตที่ดี แต่การเลือกกินที่ไม่ดีอาจทำให้เราป่วยหนักได้ ซึ่งชนิดและปริมาณของอาหารที่เรากินและวิธีการเพาะปลูกอาหารแต่ละชนิดนั้นยังเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการอยู่รอดของโลกเราด้วย การบริโภคแต่เนื้อสัตว์หรือบริโภคในปริมาณมากเกินความพอดีอาจก่อโรคร้ายให้กับเราโดยไม่รู้ตัว

มีส่วนร่วม