นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

กรีนพีซเชื่อว่าคุณมีสิทธิขั้นพื้นฐานในความเป็นส่วนตัวบนเว็บ และเราทำงานเพื่อปกป้องความปลอดภัยทางออนไลน์ของคุณ นโยบายนี้ประยุกต์ใช้กับ www.greenpeace.or.th เว็บไซต์ที่แตกต่างกันอาจใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้ที่เหมือนกัน หรือเฉพาะไซต์นั้น เราจะขออนุญาตจากคุณก่อน หากต้องใช้ข้อมูลของคุณเพื่อการอื่นที่นโยบายนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึง

กรีนพีซเคารพสิทธิพื้นฐานและความเป็นส่วนตัวของคุณ เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความปลอดภัยบนช่องทางออนไลน์ของคุณ ซึ่งเราได้ประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์ www.greenpeace.org/thailand และเว็บไซต์เครือข่าย (เช่น เว็บไซต์งานรณรงค์ของกรีนพีซที่แยกเป็นแต่ละงานรณรงค์) ที่อาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้เหมือนกัน หรือมีนโยบายอื่น ๆ ที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละเว็บ ทั้งนี้เราจะขออนุญาตจากคุณก่อนเสมอ หากมีการเก็บข้อมูลของคุณนอกเหนือจากในนโยบายที่เราระบุไว้ 

คำแนะนำเบื้องต้น

  1. แถลงการณ์นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้ออกแบบเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.greenpeace.org/thailand 
  2. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ออกแบบขึ้นเพื่อให้ข้อมูลทั่วไปกับผู้ใช้เว็บไซต์ เพื่อให้สอดคล้องกับสิทธิภายใต้กฎหมาย General Data Protection Regulation หรือ GDPR ของสหภาพยุโรป และ Personal Data Protection Act หรือ PDPA ของประเทศไทย โดยกรีนพีซ ประเทศไทยเก็บข้อมูลของผู้ใช้ในฐานะผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์กรีนพีซ ประเทศไทย
  3. เอกสารที่ปรากฎในหน้านี้มิได้เกี่ยวข้องกับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่คนใดของกรีนพีซประเทศไทย หรือผู้อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกรีนพีซในสำนักงานอื่น ๆ ในฐานะบุคคล (อาทิ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกรีนพีซ ประเทศไทยมากกว่าการเยี่ยมชมเว็บไซต์)

กรีนพีซและข้อมูลส่วนบุคคล

กรีนพีซ สากล กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรีนพีซ ประเทศไทย และกรีนพีซระดับชาติและภูมิภาค ในเครือข่ายกรีนพีซ (รวมกันเป็น “กรีนพีซ”) ให้คำมั่นว่าจะปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับเว็บไซต์ของกรีนพีซประเทศไทยเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับเว็บไซต์ของกรีนพีซในภูมิภาคอื่น ๆ ได้ หากคุณต้องการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของกรีนพีซในสำนักงานประเทศอื่น ๆ กรุณาคลิกที่ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ในภาษาท้องถิ่นของเว็บไซต์กรีนพีซในภูมิภาคหรือประเทศนั้น ๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดขึ้นจากพื้นฐานของหลักการรวบรวมข้อมูลผู้ใช้เว็บไซต์ ซึ่งเราอาจรวบรวมข้อมูลของคุณไว้ในฐานะผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นเราขอให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เรารวบรวมไว้

เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของคุณดังนี้

  1. ถ้าคุณเข้าเว็บไซต์บุคคลที่สาม เว็บไซต์ที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล (กูเกิล อนาไลติกส์) จะรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณและการเข้าเว็บของคุณ เช่น ประเภทและรุ่นของบราวเซอร์ เวอร์ชั่น และเพจในเว็บไซต์ของเราที่คุณเข้าชม  อนาไลติกส์จะไม่เก็บรวบรวมหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP) ที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับอินเทอร์เน็ต คุณสามารถสอบถามกูเกิล เพื่อให้ดึงข้อมูลของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรีนพีซ ประเทศไทย ข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้ในการวางแผนการทำงานและช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองผู้ใช้ได้ดีขึ้น
  2. เว็บไซต์ของเรายังอาจใช้ “คุกกี้” กับอุปกรณ์ของคุณ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำอธิบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่
  3. ถ้าคุณแลกเปลี่ยนอีเมล การสนทนาทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (รวมทั้งคอมเม้นต์ในเว็บไซต์นี้) กับเจ้าหน้าที่ของเรา หรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ หรือ กับเว็บไซต์บุคคลที่สาม หรือ แอปพลิเคชัน เช่นระบบแชทบอทที่ลิงก์กับกรีนพีซ ระบบของเราจะบันทึกรายละเอียดการสนทนาเหล่านั้น บางครั้งรวมถึงเนื้อหาด้วย

การใช้ข้อมูลของคุณที่เราเก็บรวบรวมไว้

เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

เราจะประมวลผลข้อมูลบุคคลของคุณเฉพาะที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ตามคำอธิบายข้างต้น ในการประมวลผล เราจะพิจารณาความสมดุลระหว่างความเป็นส่วนตัวของคุณและความจำเป็นหรือสนใจที่จะใช้ข้อมูลนั้น และเราจะไม่ประมวลผลข้อมูลนั้นหากเราพิจารณาว่าการนำข้อมูลไปใช้จะกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

หากมีสถานการณ์พิเศษเกิดขึ้น กฎหมายอาจให้เราเปิดเผยหรือจัดการกับข้อมูลของคุณ เราจะแจ้งคุณ หากจำเป็นต้องร้องขอข้อมูลเหล่านี้ด้วยเหตุผลด้านกฎหมาย โดยจะแจ้งในตอนที่เราขอให้คุณส่งข้อมูลของคุณให้กับเรา ในทางกลับกัน หากคุณไม่เต็มใจจะให้ข้อมูลกับเราก็ไม่มีผลกระทบใด ๆ เช่นกัน หากคุณไม่แน่ใจในการร้องขอข้อมูลของกรีนพีซ คุณสามารถติดต่อสอบถามกับกรีนพีซ ติดต่อเราได้ที่ที่อยู่ด้านล่าง

การเปิดเผยและการโอนข้อมูลของคุณ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลบุคคลของคุณเมื่อเราได้รับคำยินยอมของคุณ หรือมีความจำเป็นที่สมเหตุผล เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ข้างต้น:

การเก็บรักษาและการลบข้อมูลบุคคลของคุณ

กรีนพีซ ประเทศไทยมีเจตนารักษาข้อมูลบุคคลของคุณให้ถูกต้องและอัพเดทอยู่เสมอ โดยเราจะลบข้อมูลของคุณทั้งหมดหากไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นแล้ว

สิทธิของคุณ

คุณอาจมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลบุคคลของคุณที่เราเก็บรักษาไว้ และข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกัน ภายใต้กฎหมายการปกป้องข้อมูล

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์เหล่านี้ กรุณาติดต่อเราตามที่อยู่ด้านล่าง เพราะเราจำเป็นต้องร้องขอการพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าสู่ข้อมูลบุคคลที่คุณให้มา

หากคุณต้องการให้เราลบข้อมูลออกจากรายชื่ออีเมลที่เรารวบรวมไว้ คุณสามารถคลิกปุ่ม “ยกเลิกรับอีเมลข่าวสาร” ในส่วนท้ายของอีเมลที่เราส่งให้คุณ หรือติดต่อเราตามข้อมูลด้านล่าง

มาตรการความปลอดภัย

เราใช้ทั้งมาตรการเชิงองค์กรและเชิงเทคนิคที่เหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัยจากการสูญหายหรือกระบวนการผิดกฎหมายใดๆ  เพจการรับบริจาคของเรารักษาความปลอดภัยโดยใช้ระบบ Secure Sockets Layer (SSL) ซึ่งเป็นรูปแบบความปลอดภัยที่รักษาความเป็นส่วนตัวในการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ถูกออกแบบเพื่อป้องกันการดักฟัง การติดสินบน หรือการปลอมแปลงข้อมูล

มีเพียงพนักงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้สนับสนุนองค์กรและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนางาน โดยพวกเขาได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ติดต่อเรา

เรายินดีรับคำถาม คำแนะนำ หรือคำร้องขอเกี่ยวกับแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ และการประมวลข้อมูลบุคคลของเรา

กรุณาส่งอีเมลถึงเราที่ [email protected]

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ในอนาคต หากมีการการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะประกาศบนเว็บไซต์ของเรา คุณยังสามารถติดต่อเราได้ตามอีเมล์ที่ระบุไว้ข้างต้น

หรือติดต่อเราได้ที่ :

กรีนพีซ ประเทศไทย

1371 แคปปิตอล แมนชั่น ชั้น 1 ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทร: 02 357 1921

โทรสาร: 02 357 1929

ในอนาคต หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหน้านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะประกาศบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งคุณยังสามารถติดต่อเราได้ตามอีเมลที่ระบุไว้ข้างต้น

กรุณาตรวจสอบหน้านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างสม่ำเสมอ

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 24 ตุลาคม 2562

นโยบายคุกกี้ของกรีนพีซ ประเทศไทย

เราอยากให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการท่องเว็บไซต์ของเรา เพื่อที่จะยกระดับประสบการณ์และจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณในเว็บไซต์ของเรา เราจึงใส่ “คุกกี้” ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความที่ประกอบด้วยข้อมูลขนาดเล็กซึ่งจะถูกจัดเก็บลงในอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ แล้วคุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นกำเนิดในแต่ละครั้งของการเข้าเยี่ยมชม หรือไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่รู้จักกับคุกกี้เหล่านั้น

คุกกี้มีประโยชน์เพราะ:

เพื่อใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับว่า เราสามารถที่จะใส่ประเภทของชุดคุกกี้ทางด้านล่างนี้ในอุปกรณ์ของคุณ และใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้โดยเป็นไปตามนโยบายนี้ ยกเว้นว่าคุณได้ตั้งค่าเพื่อที่จะปฏิเสธคุกกี้เหล่านี้ในบราวเซอร์ของคอมพิวเตอร์

คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org และ www.youronlinechoices.eu สำหรับวิดีโอคุกกี้ดูที่ https://youtu.be/TBR-xtJVq7E.

ประเภทของคุกกี้

คุกกี้มีสองประเภทใหญ่ๆ คือ คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง (first party cookies) และคุกกี้บุคคลที่สาม (third party cookies):

การใช้งานคุกกี้

ตารางนี้อธิบายคุกกี้ที่อาจถูกจัดเก็บลงในอุปกรณ์ของคุณ ขณะที่คุณใช้เว็บไซต์นี้ พร้อมเหตุผล

ชื่อวัตถุประสงค์การหมดอายุ
“Greenpeace”ถูกใช้โดยกรีนพีซ ประเทศไทยในการติดตาม หากคุณยอมรับการใช้คุกกี้ที่เราใช้บนเว็บไซต์ของเราคุกกี้นี้จะหมดอายุภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง/ปรับเปลี่ยน
“no_track”
ถูกใช้โดย ประเทศไทยเพื่อติดตามผลว่าคุณบล็อกการใช้คุกกี้ในเว็บไซต์เราหรือไม่
คุกกี้นี้ไม่มีวันหมดอายุ
“wordpress_google_apps_login”ถูกใช้โดยกรีนพีซ ประเทศไทยเพื่อเก็บสถานะการล็อกอินของผู้ใช้ที่มีบัญชีอยู่ในเว็บไซต์ของเราคุกกี้นี้จะหมดอายุเมื่อคุณเลิกใช้งานบราวเซอร์ของคุณ
“_ga”ถูกใช้โดย Google Analytics เพื่อการแยกแยะผู้ใช้งานคุกกี้นี้จะหมดอายุภายใน 2 ปี นับจากวันที่ติดตั้ง/ปรับเปลี่ยน
“_gid”ถูกใช้โดย Google Analytics เพื่อการแยกแยะผู้ใช้งานคุกกี้นี้จะหมดอายุภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ติดตั้ง/ปรับเปลี่ยน
“_dc_gtm_N7SG829”ถูกใช้โดย Google Analytics (ผ่านทาง Google Tag Manager) เพื่อหาอัตราการร้องขอ (request rate)คุกกี้นี้จะหมดอายุภายใน 1 นาที นับจากเวลาที่ติดตั้ง/ปรับเปลี่ยน
“AMP_TOKEN”ถูกใช้โดย Google Analytics เพื่อดึงบัญชีลูกค้าจาก AMP Client ID service และค่าอื่นๆ อาทิเช่น ค่า opt-out, inflight request หรือข้อผิดพลาดที่เกิดจากการดึงบัญชีลูกค้าจาก AMP Client ID serviceคุกกี้นี้จะหมดอายุภายใน 30 วินาที หรือ 1 ปี (ขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในระหว่างการใช้งานหรือไม่) นับจากเวลาที่ติดตั้ง/ปรับเปลี่ยน
“_gac_10290164”ถูกใช้โดย Google Analytics เพื่อเชื่อมบัญชีผู้ใช้กับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญ ตัวอย่างเช่น ถ้าเชื่อมต่อ Google Analytics กับบัญชี AdWords ตัวแปลงแท็คของเว็บไซต์ AdWords จะอ่านคุกกี้นี้ได้ เว้นเสียแต่ว่าคุณได้ปิดกั้นมันคุกกี้นี้จะหมดอายุภายใน 90 วัน นับจากวันที่ติดตั้ง/ปรับเปลี่ยน
“__utma”ถูกใช้โดย Google Analytics เพื่อแยกแยะผู้ใช้และการเยี่ยมชมเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง (sessions) คุกกี้จะถูกสร้างขึ้นเมื่อชุดคำสั่ง javascript ทำงาน และเมื่อไม่มีคุกกี้ประเภท __utma หลงเหลืออยู่ โดยคุกกี้นี้จะถูกปรับเปลี่ยนทุกครั้ง หากมีการส่งข้อมูลกลับไปที่ Google Analyticsคุกกี้นี้จะหมดอายุภายใน 2 ปี นับจากวันที่ติดตั้ง/ปรับเปลี่ยน
“__utmt”ถูกใช้โดย Google Analytics เพื่อค้นหาอัตราการร้องขอคุกกี้นี้จะหมดอายุภายใน 10 นาทีนับจากเวลาที่ติดตั้ง/ปรับเปลี่ยน
“__utmb”ถูกใช้โดย Google Analytics เพื่อระบุข้อมูลใหม่ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อชุดคำสั่ง javascript ทำงาน และไม่มีคุกกี้ __utmb หลงเหลืออยู่ คุกกี้นี้จะถูกปรับเปลี่ยนทุกครั้ง หากมีการส่งข้อมูลกลับไปที่ Google Analyticsคุกกี้นี้จะหมดอายุภายใน 30 นาทีนับจากเวลาที่ติดตั้ง/ปรับเปลี่ยน
“__utmz”
ถูกใช้โดย Google Analytics เพื่อเก็บแหล่งกำเนิดของการท่องเว็บ หรือแคมเปญที่อธิบายว่าผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ของคุณได้อย่างไร คุกกี้นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อชุดคำสั่ง javascript ทำงาน และปรับเปลี่ยนทุกครั้ง หากมีการส่งข้อมูลกลับไปที่ Google Analyticsคุกกี้นี้จะหมดอายุภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ติดตั้ง/ปรับเปลี่ยน
“__utmv”ถูกใช้โดย Google Analytics เพื่อเก็บข้อมูลตัวแปรแบบกำหนดเอง ของระดับผู้เยี่ยมชม คุกกี้นี้ถูกสร้างขึ้นก็ต่อเมื่อผู้พัฒนาใช้รูปแบบ _setCustomVar กับตัวแปรแบบกำหนดเองของระดับผู้เยี่ยมชม คุกกี้นี้ยังถูกใช้กับรูปแบบ _setVar ที่ได้ยกเลิกการใช้งานไปนานแล้ว คุกกี้นี้จะถูกปรับเปลี่ยนทุกครั้ง หากมีการส่งข้อมูลกลับไปที่ Google Analytics
คุกกี้จะหมดอายุภายใน 2 ปี นับจากวันที่ติดตั้ง/ปรับเปลี่ยน
“Usbl”ถูกใช้โดย Usabilla เพื่อยืนยันการเป็นผู้ใช้ใหม่ หรือผู้ใช้ที่เคยใช้เว็บไซต์ที่ยังไม่ได้ทำแบบสำรวจ นอกจากนี้คุกกี้นี้ยังถูกใช้เพื่อยืนยันตัวผู้ใช้ที่เห็นแบบสำรวจ ซึ่งแบบสำรวจจะไม่โชว์ให้เห็นอีก คุกกี้นี้ไม่ใช่คุกกี้ที่ติดตามข้ามโดเมนและมีฟังก์ชั่นเฉพาะเท่านั้นคุกกี้นี้จะหมดอายุเมื่อแบบสำรวจถูกปิดในซอฟแวร์ของ Usabilla
“Usbl_open”
คุกกี้นี้ถูกใช้เพื่อยืนยันตัวตนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เห็นแบบสำรวจแล้ว ดังนั้นแบบสำรวจจะไม่โชว์ให้เห็นอีกครั้ง คุกกี้นี้ไม่ใช่คุกกี้ที่ติดตามข้ามโดเมนและมีฟังก์ชั่นเฉพาะเท่านั้น
คุกกี้นี้จะหมดอายุหลังจาก 45 วัน
“_hjIncludedInSample”
คุกกี้นี้ถูกเซ็ตเพื่อปล่อยให้ระบบฮอทจาร์ (Hotjar) รู้ว่าผู้เยี่ยมชมนี้ถูกรวมอยู่ในกลุ่มตัวอย่างที่ถูกสร้างไปยัง Heatmaps, Funnels, Recordings และอื่นๆ
คุกกี้นี้จะหมดอายุใน 1 ปีหลังจากถูกติดตั้ง
“_hjRecordingEnabled”
ค่านี้ถูกเซ็ตเมื่อการบันทึกเริ่มขึ้น มันถูกใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้ได้ถูกบันทึกในช่วงใดช่วงหนึ่ง
คุกกี้นี้จะหมดอายุเมื่อคุณปิดบราวเซอร์
“Checkpoint” and “lp”
ถูกใช้โดย Facebook เพื่อยืนยันตัวคุณในบัญชีเฟสบุ๊คหรืออินสตาแกรม
คุกกี้นี้จะหมดอายุเมื่อคุณปิดบราวเซอร์

ทั้งนี้ กรีนพีซ ประเทศไทย มิได้ควบคุมการเผยแพร่ของคุกกี้บุคคลที่สาม หากคุณต้องการเข้าใจเกี่ยวกับคุกกี้ประเภทนี้เพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เป็นเจ้าของคุกกี้บุคคลที่สาม เช่น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube หรือ Soundcloud

หากคุณไม่อยากรับคุกกี้ คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์ เพื่อไม่ยอมรับการจัดเก็บข้อมูลของคุกกี้

หากคุณต้องการยอมรับเฉพาะคุกกี้ของเรา แต่ไม่ยอมรับคุกกี้ของผู้ให้บริการและหุ้นส่วนของเรา ให้เลือก “block third-party cookies” (ปิดกั้นคุกกี้บุคคลที่สาม) (หรือการตั้งค่าที่คล้ายๆ กันในบราวเซอร์ของคุณ)

การตั้งค่าคุกกี้ของคุณ

การใช้ Google Analytics

กรีนพีซใช้ Google Analytics เพื่อรวบรวมการใช้งานเว็บไซต์ของเราของผู้เยี่ยมชม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยให้เราพัฒนาและปรับปรุงการออกแบบเว็บไซต์ของเรา Google Analytics จะออกข้อมูลเชิงสถิติและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ด้วยคุกกี้เหล่านี้ ซึ่งจะถูกเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน

หากคุณไม่ต้องการใช้การวิเคราะห์คุกกี้ กรุณาเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ที่ด้านบน (‘การตั้งค่าคุกกี้ของคุณ’)

ตามที่ได้อ้างไว้แล้วก่อนหน้านี้ คุกกี้ของ Google Analytics ที่ถูกใช้ในเว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วย _utma, _utmb, _utmc, _utmz, _ga และ _gid – โดยคุกกี้ทั้งหมดนี้รวบรวมข้อมูลแบบไม่ระบุตัวบุคคล ประกอบด้วยจำนวนผู้ใช้เว็บไซต์, บัญชีผู้ใช้บนบราวเซอร์ (ClientID) (เพื่อที่จะสามารถระบุได้ถึงผู้ใช้ที่กลับมาใช้งานอีกครั้งเป็นต้น) สถานที่ที่ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ และหน้าที่พวกเขาเข้าชม และนี่คือ สรุปภาพรวมการปกป้องความเป็นส่วนตัวของ Google Analytics, การใช้คุกกี้ของ Google Analytics บนเว็บไซต์ และ วิธีการยกเลิกคุ้กกี้ของ Google Analytics แบบง่าย

ตั้งแต่พฤษภาคม พ.ศ. 2561 Google Analytics ใช้ Data Retention controls ที่จะทำให้องค์กรสามารถตั้งค่าระยะเวลาการลบทิ้งข้อมูลแบบอัตโนมัติทั้งในระดับผู้ใช้และระดับเหตุการณ์ที่ได้จัดเก็บไว้โดย Google Analytics บนเซิร์ฟเวอร์

เป็นต้นว่า การเก็บรักษาข้อมูลระดับผู้ใช้งานและระดับเหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับคุกกี้, สิ่งระบุตัวตนผู้ใช้ (ตัวอย่างเช่น บัญชีผู้ใช้) และสิ่งระบุการโฆษณา (ไม่ได้ใช้กับเว็บไซต์ของกรีนพีซแต่อย่างใด) สำหรับกรีนพีซ ประเทศไทย มีการตั้งค่าการควบคุมการเก็บรักษาข้อมูลของ Google Analyticsไว้ที่ 26 เดือน กรีนพีซขอเน้นย้ำว่า Analytics จะไม่เก็บรวบรวม หมายเลขเครื่องผู้ใช้งาน (IP) ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับอินเทอร์เน็ต

นอกจากนี้ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องกล่าวถึงว่า Google เก็บข้อมูลการเข้าเว็บไซต์ ซึ่งมีรหัสการติดตามของ Google Analytics ตรวจเช็คนโยบายปกป้องความเป็นส่วนตัวของ Google และ วิธียกเลิกคุกกี้ของ Google Analytics

คุณสามารถติดตั้ง ส่วนเสริมบราวเซอร์การยกเลิกกูเกิลอนาไลติกส์ (Google Analytics Opt-out Browser Add-on) เพื่อป้องกันข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์กรีนพีซของคุณในการถูกส่งไปยัง Google Analytics

การใช้ปุ่มแชร์และวิดเจตส์ในโซเชียลเน็ตเวิร์ค

นอกเหนือจากปุ่ม customized HTML buttons ที่เราได้ติดตั้งไว้เพื่ออนุญาตให้คุณแบ่งปันเนื้อหาของกรีนพีซบนเฟสบุ๊คและทวิตเตอร์ เราอาจจะแปะวิดเจตส์ต่างๆ จากเฟสบุ๊ค, ทวิตเตอร์, อินสตาแกรม, ยูทูป, ซาวด์คลาวด์ และโซเชียลมีเดียอื่นๆ บนเว็บไซต์ของเราเพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณ

วิดเจตส์ของโซเชียลมีเดียเหล่านี้มาจากเว็บเซิฟเวอร์ที่อาจติดตามพฤติกรรมการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของเรา และอาจรวมไปถึงข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาจากเว็บไซต์อื่นๆ ที่คุณเข้าใช้งานก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ คุณสามารถติดตั้งส่วนเสริมการใช้งานบราวเซอร์อย่าง “Privacy Badger” สำหรับ Chrome หรือ “Disconnect”  สำหรับทั้ง  Chrome และ Firefox เพื่อควบคุมอะไรบางอย่าง (เป็นอันดับแรก) หรือปิดการทำงานไปเลย (เป็นอันดับที่สอง)

การใช้ Usabilla

เราใช้ Usabilla เพื่อดูผลตอบรับ นำผลนั้นไปพัฒนาเว็บไซต์ด้วยปุ่มประมวลผลตอบรับและเพื่อประเมินกลุ่มผู้รับสารผ่านแบบทดสอบออนไลน์

เมื่อมีการโชว์แคมเปญให้กับผู้ใช้ (เช่น แบบทดสอบออนไลน์) Usabilla สามารถเก็บค่าคุกกี้เพื่อกำหนดว่าผู้ใช้เป็นผู้ใช้รายใหม่หรือผู้ใช้ที่เคยเข้ามาในเว็บไซต์แล้ว ในอีกด้าน Usabilla ได้ใช้ localStorage เพื่อติดตามว่าผู้ใช้เห็นแคมเปญอะไรบ้างแล้ว สิ่งนี้จะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัว เมื่อผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับ Usabilla มันจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ท่องเว็บไซต์ ระบบการทำงาน ชนิดของบราวเซอร์และเวอร์ชั่น ขนาดหน้าจออุปกรณ์ ภาษาในบราวเซอร์ ระยะเวลาในการโหลดเว็บไซต์ URL และเวลาทั้งหมดที่คุณอยู่ในหน้าแคมเปญนั้นๆ โดยปกติแล้ว Usabilla จะดำเนินการประมวลผลจากการเข้าใช้แล้ววิเคราะห์ออกมาเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคล การประมวลแบบนี้หมายความว่าเครื่องมือดังกล่าวจะไม่บันทึกการ screenshorts IP addresses อีเมล การตอบสนองแบบฟรีฟอร์มและการยืนยันตัวตนอื่น ๆ ที่จะเชื่อมไปถึงผลตอบรับและข้อความต้นแบบ ซึ่งอาจมีส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนการประมวลผล

นอกจากนี้ Usabilla สามารถเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้ยินยอมให้กับเรา (เช่น อีเมล คะแนน และการตอบคำถาม หรือ screenshort) ด้วยการใช้ปุ่มประมวลผลตอบรับ หรือการตอบแบบทดสอบออนไลน์ ซึ่งการส่งข้อมูลผลตอบรับหรือการตอบแบบทดสอบออนไลน์นี้ ผู้ใช้จะต้องยินยอมในนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลทั้งหมดถูกเก็บไว้ใน AWS Region (ไอร์แลนด์) ในสหภาพยุโรป ทั้งพอร์ทัล (portal) และเอพีไอ (API) ก็ถูกควบคุมจากแหล่งเดียวกัน เซิร์ฟเวอร์วิดเจ็ตส์ของเราที่อยู่ในประเทศอื่นๆทั่วโลก จะไม่เก็บข้อมูลใด ๆ นอกจากเสริมเรื่องความเร็วในการส่งผลตอบรับเท่านั้น

รายละเอียดอื่น ๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายส่วนตัวของ Usabilla

การใช้ ฮอทจาร์ (Hotjar)

เราใช้ฮอทจาร์ (Hotjar) เพื่อให้เราเข้าใจความต้องการของผู้ใช้เว็บไซต์มากขึ้นและนำผลที่ได้มาปรับปรุงออกแบบเว็บไซต์ให้ดีกว่าเดิม ฮอทจาร์เป็นเทคโนโลยีการบริการที่จะช่วยเราเข้าใจผู้ใช้ของเราผ่านการใช้เว็บไซต์ (เช่น ผู้ใช้ใช้เวลานานเท่าไรบนหน้าเว็บไซต์แต่ละหน้า ซึ่งเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผู้ใช้เลือกคลิก หรือ อะไรที่ผู้ใช้ไม่ชอบ เป็นต้น) และยังทำให้เราสามารถสร้างหรือจัดการการบริการด้วยความคิดเห็นของผู้ใช้ ฮอทจาร์ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆเพื่อเก็บข้อมูลผู้ใช้ของเรา รวมทั้งพฤติกรรมและอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ใช้ (สำหรับ IP Addresses ของอุปกรณ์ จะถูกเก็บค่าเป็นค่าที่ไม่ระบุตัวตน) ขนาดหน้าจออุปกรณ์ ชนิดของอุปกรณ์ (การยืนยันอุปกรณ์เฉพาะ) ข้อมูลบราวเซอร์ โลเคชั่น (เก็บค่าเป็นประเทศ ภาษาที่ปรากฎเมื่อคุณท่องเว็บไซต์ของเรา) ฮอทจาร์เก็บข้อมูลเหล่านี้แบบโปรไฟล์นามแฝง อย่างไรก็ดี สิ่งที่ฮอทจาร์ไม่สามารถทำได้คือ เราจะไม่ใช้ข้อมูลเหล่านี้ไประบุตัวตนของผู้ใช้ หรือเอาข้อมูลผู้ใช้แต่ละคนไปจับคู่กับข้อมูลอื่นๆ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสามารถดูได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ฮออทจาร์ได้ โดยคลิกที่นี่

คุณสามารถยกเลิกการสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้สำหรับการเก็บข้อมูลของคุณในเว็บไซต์ที่ฮอทจาร์ทำได้ รวมทั้งการใช้ฮอทจาร์ติดตามคุกกี้บนเว็บไซต์อื่นๆ ได้ที่นี่

ติดต่อเรา

กรีนพีซเป็นเจ้าของและดำเนินการเว็บไซต์นี้ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับคุกกี้ หรือนโยบายคุกกี้นี้ กรุณาติดต่อ [email protected]