รายงาน

บันทึกชุมชนบางพลีและคลองสำโรง ชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของคนกับคลอง

มกราคม 2014

บันทึกชุมชนบางพลีฯ เล่มนี้ ได้สอดแทรกความหมายของความสัมพันธ์ดังกล่าวผ่านประสบการณ์ชีวิตจากผู้นำชุมชนต่างๆ ของเทศบาลตำบลบางพลี ที่ได้เฝ้ามองสายน้ำแห่งคลองสำโรงมาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา ตั้งแต่เมื่อครั้งที่ยังเต็มเปี่ยมด้วยความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ จวบจนเมื่อสายน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติได้ลดน้อยลง และสูญหายไปในปัจจุบัน

ข้อมูลล่าสุด

parit-portrait
บทความ

Pride month spotlight คุยกับ พริษฐ์ ชมชื่น 'เมื่อการเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศไม่ต่างจากการเรียกร้องให้ปกป้องสิ่งแวดล้อม'

by พริษฐ์ ชมชื่น

ผมต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการขับ…

บทความ

ข่มขู่ อุ้มหาย ลอบสังหาร และการฟ้องคดี ‘ปิดปาก’ – เปิดมุมมองสิทธิมนุษยชนผ่านการต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมกับสุภาภรณ์ มาลัยลอย

by Supang Chatuchinda x Puchong Saelao

เราคิดว่าทุกคนควรต้องสนใจกฎหมา…