#คนและสังคม

รอบๆตัวเรามีกลุ่มคนและเครือข่ายชุมชนหลากหลายที่ร่วมมือกันปกป้องสิ่งแวดล้อมในวิถีที่ตนเองทำได้ ทั้งกลุ่มหนุ่มสาวคนเมืองที่มาพร้อมกับพลังในการปกป้องท้องทะเลด้วยการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตัวเองให้ยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่ระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นที่จับมือร่วมกันปกป้องแหล่งทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์เพื่อลูกหลานในอนาคต รวมถึงการรวมตัวกันของกลุ่มเยาวชนเพื่อท้าทายผู้นำทางการเมืองและผู้กำหนดแผนและนโยบายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ลงมือทำ ผู้คนและสังคมที่เราอาศัยอยู่ต่างพึ่งพาสิ่งแวดล้อม และนี่คือเรื่องราวการสร้างความเปลี่ยนแปลงอันน่าประทับใจจาก “คนและสังคม” ในประเทศไทยและทั่วทุกมุมโลก

Hazibition : นิทรรศการใต้ฝุ่น เปิดต้นตอปัญหาฝุ่นควัน