Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy
13 resultater
 

Konference om skånsomt fiskeri

side | 8. marts, 2013 kl. 11:39

Skånsomt fiskeri og bæredygtigt fiskeri var på dagsordnen da fødevareminister Mette Gjerskov (S), fiskere, forskere, miljøordfører og fiskeriordfører fra begge sider af folketingssalen, kokke, forvaltere og fiskehandlere satte hinanden stævne ved...

Øresund - et unikt farvand i Danmark

Rapport/dokument | 10. marts, 2013 kl. 23:43

Præsentation til konferencen om skånsomt og bæredygtigt fiskeri den 20. februar 2013

Progress in Adressing the Ecological Impacts of Fishing

Rapport/dokument | 10. marts, 2013 kl. 21:10

Præsentation af Susanna Fuller fra konferencen om skånsomt og bæredygtigt fiskeri

The case for economic, social and environmental access criteria in EU fisheries

Rapport/dokument | 10. marts, 2013 kl. 20:49

Præsentation af Anoil Esteban til konferencen om skånsomt og bæredygtigt fiskeri den 20. februar 2013

Utilsigtet bifangst af marsvin i garnfiskeriet og mulige løsninger

Rapport/dokument | 10. marts, 2013 kl. 23:36

Præsentation af Lotte Kindt Larsen, DTU Aqua til konferencen om skånsomt og bæredygtigt fiskeri den 20. februar 2013

Fødevareminister Mette Gjerskov (S)

Video | 8. marts, 2013 kl. 12:42

Fødevareministeren lagde også vejen forbi konferencen og understreger i sit indlæg, at en grøn omstilling er helt centralt for regeringen. Ministeren fortæller at overfiskeri og udsmid af fisk har været dagsordenen i europæiske fiskeri, men at...

Jens Peder Jeppesen, akvariechef for Øresundsakvariet

Video | 8. marts, 2013 kl. 14:15

Jens Peder Jeppesen fortæller om Øresunds natur og dyreliv som er særdeles rigt i forhold til de øvrige danske farvande. Øresund er det farvand i Danmark der har flest forskellige fiskearter og mange af dem, også af de kommercielt vigtige arter...

Lotte Kindt Larsen, DTU Aqua

Video | 8. marts, 2013 kl. 13:31

Lotte Kindt Larsen fra DTU Aqua arbejder med at nedbringe bifangster af marsvin i garnfiskeriet samt at undersøge, hvor og hvornår marsvinet bliver fanget. Hun fortæller at bestanden af marsvin i Nordsøen er nogenlunde stabil, i indre danske...

Aniol Esteban, New Economic Foundation, England

Video | 8. marts, 2013 kl. 11:43

Aniol Esteban giver en økonomisk vinkel på, hvad man som samfund kan tjene ved at gøre fiskeriet mere bæredygtigt. I præsentationen var der to vigtige beskeder: Genopbygning af fiskebestandene er godt for jobskabelse og økonomien, samt: nogle...

Susanna Fuller, PhD, Ecology Action Centre, Canada

Video | 8. marts, 2013 kl. 10:52

Susanna Fuller fremlægger resultater fra to undersøgelser, hvor forskellige fangstredskabers påvirkning på habitater og bifangster blev sammenlignet. Studierne blev initieret idet der til trods for megen litteratur og viden om fiskeredskabers...

1 - 10 af 13 resultater.

resultater pr side
10 | 20 | 50