Greenpeace kirjoitti helmikuussa arktisen alueen ympäristönsuojelusta ulkoministeri Erkki Tuomiojalle ja valtionyhtiöistä vastaavalle ministeri Heidi Hautalalle. Nyt ministerit vastaavat.

Suomi on yksi Arktisen neuvoston kahdeksasta pysyvästä jäsenestä. Arktinen neuvosto on ainut nimenomaan arktisen alueen asioita käsittelevä foorumi, siksi Suomen näkemykset ovat tärkeitä.

Ulkoministeri Erkki Tuomioja vastaa Suomen arktisesta päivänpolitiikasta. Hänen pitäisi olla se henkilö, joka linjaa Suomen tavoitteita Arktiksella. Kirjeessä toivoimme häneltä erityisesti tukea konkreettisille tavoitteille Arktiksen ympäristönsuojelussa. Vastauksessaan Tuomioja kirjoittaa:

”Suomi on kansainvälisessä toiminnassaan korostanut esimerkiksi ilmastonmuutoksen, meriliikenteen ja luonnonvarojen hyödyntämisestä aiheutuvien ympäristöongelmien huomioimista ja ympäristötuhojen ennaltaehkäisyä. Suomen tulee omalla osaamisellaan ja vaikuttamisellaan taata, että luonnonvarojen hyödyntäminen arktisilla alueilla on hallittua ja ottaa huomioon sosiaaliset, kulttuuriset ja ympäristövaikutukset, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.”

Tuomiojan vastaus on rehellinen Suomen linjan suhteen. Suomella ei ole konkreettisia tavoitteita Arktiksen suojelussa. Tuhoisaa luonnonvarojen rohmuamista vain hiukan kuorrutetaan ”ympäristöongelmien huomioimisella”. Poliitikkojen olisi vihdoin aika myöntää, että esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunta ja arktinen öljynporaus ovat toisensa poissulkevia vaihtoehtoja. Kestävä kehitys tarkoittaa myös sitä, että kestämätöntä luonnonvarojen hyödyntämistä ei tehdä.

Heidi Hautala vastaa hallituksessa valtionyhtiöiden omistajaohjauksesta. Valtionyhtiö Arctia Shipping on vuokrannut Shellille kaksi jäänmurtajaa tukemaan arktista öljynporausta. Tiedustelimme ministeri Hautalalta, pitääkö hän vastuullisena liiketoimintana Arctia Shippingin mukanaoloa arktisen öljynporauksen eturintamassa?

Hautala vastaa:

”Valtion kokonaan omistaman Arctia Shipping Oy:n monitoimimurtajien vuokrasopimukset on tehty ennen kuin yritys viime marraskuussa siirtyi valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston ohjaukseen. Saamieni selvitysten perusteella meillä ei ole juridisesti keinoja purkaa aikaisemmin tehtyjä laivojen vuokrasopimuksia. Kantani on, että valtion uuden jäänmurtokaluston hankinnassa tulee keskittyä Itämeren ympäristön tarpeisiin niin jäänmurtamisessa kuin siihen liittyvässä öljyntorjunnassakin, mikä käytännössä sulkee pois uuden kaluston käytön arktisessa offshore-toiminnassa.”

Tuomioja puolestaan kirjoitti jäänmurtajien vuokraamisesta vastauksessaan:

”Jäänmurtajien käytön osalta asianomainen ministeri vastannee tarkemmin, mutta on tärkeää, että tarvittaessa hallitus kokonaisuudessaan ottaa kantaa asiaan.”

Tästä voi tehdä kaksi johtopäätöstä:

  1. Valtion omistajaohjauksen on linjattava, ettei valtion yhtiön omistamille jäänmurtajille enää tehdä uusia offshore-sopimuksia.
  2. Tänä vuonna tilattavan uuden jäänmurtajan on oltava Itämeri-tyypiä – ei offshore-operaatiohin tarkoitettu monitoimimurtaja.

Nämä päätökset ovat hallituksen käsissä. Tukevatko ministerit näitä päätöksiä ja pitävät Suomen ulkona vastuuttoman arktisen öljyryntäyksen tukemisesta?

Lue ulkoministeri Tuomiojan vastaus kokonaisuudessaan

Luen valtionyhtiöistä vastaavan ministeri Hautalan vastaus kokonaisuudessaan


Toimi: Pelasta Arktis

Lue lisää: Top 10: Miksi arktinen öljynporaus on erityisen typerä ajatus?