Poliittinen tilanne Japanissa

Japanin ydinturvakomission (NSC) puheenjohtaja Haruki Madarame on kyseenalaistanut, voidaanko maan stressitestit läpäisseitäkään ydinreaktoreita avata. Madaramen mukaan nyt suoritettu arviointi on puutteellinen ja reaktoreille on syytä tehdä toinen, huomattavasti kattavampi arviointikierros. Nyt suoritettavat testit jättävät kokonaan huomiotta mm. tulipalot, lentokoneen osumat, terroristi-iskut ja inhimilliset virheet.

NSC ei voi päättää reaktoreiden käynnistämisestä vaan päätöksen tekee poliittisin perustein pääministeri Yoshihiko Noda. Madaramen lausunto on kuitenkin herättänyt huomattavaa mielenkiintoa kansalaisten keskuudessa.

Japanin ydinturvaviranomaisen (NISA) asettaman asiantuntijaryhmän jäsenet kertoivat, että NISA ilmoitti äkillisesti Kansai Electricin Oin ydinvoimalan kolmos- ja nelosreaktorien läpäisseen stressitestit antamatta asiantuntijaryhmän kommentoida päätöstä. Ryhmän asiantuntijat valittivat tulleensa petetyiksi, ja että viranomaisilla tuntui olevan kiire saada voimalaitos läpi testeistä ilman asianmukaista arviointia.

Kansai Electric jäi kiinni maksettuaan tilavuokrina poikkeuksellisen suuria summia takahamalaiselle yrittäjälle Tomio Yamamotolle, joka puolestaan käynnisti kampanjan alueen ydinvoimaloiden uudelleen avaamiseksi.  Yamamoto on myös kaupunginvaltuuston jäsen ja kirjoitti aloitteen ydinvoimalan uudelleenkäynnistämisen sallimiseksi.

Ydinkriisistä vastaava ministeri Goshi Hosono vaati hallitukselle lisää valtuuksia ydinvoiman valvomiseen ja turvallisuuden nostamista tärkeysjärjestyksessä ylemmäksi. Hosono tulee vastaamaan Japanin uudesta, maaliskuussa perustettavasta ydinvalvontavirastosta, jos viraston perustamisen mahdollistava lakiesitys hyväksytään parlamentissa. 

Yhdysvaltain ydinvalvontakomissio (NRC) on julkaissut 3000 sivua litteroituja puhelinkeskusteluja Fukushiman kriisin alkamista seuranneilta päiviltä. Asiakirjoista selviää, että Yhdysvaltain viranomaiset epäilivät polttoaineen sulaneen välittömästi katastrofin alkamisen jälkeen, vaikka Japanin viranomaiset eivät sitä myöntäneet vielä kuukausiin kriisin.

Yhdysvaltain viranomaisten päätös asettaa kansalaisilleen 80 km evakuointialue tuhoutuneen ydinvoimalan ympärille perustui vääriin tietoihin, joiden mukaan reaktoriyksikkö neljän ydinjäteallas oli kuiva ja siellä säilytetty polttoaine sulamassa. Keskusteluista käy myös ilmi, että NRC:n mielestä tilanne ei enää ollut energiayhtiö Tepcon hallinnassa ja useat tiedot olivat epäluotettavia tai puutteellisia.

Sanomalehti Asahi Shimbunin 17 ydinvoimalalle tekemä kyselytutkimus osoittaa, että hallituksen vuosi sitten julkaisemista uusista turvallisuusmääräyksistä huolimatta harvat japanilaisten ydinvoimayhtiöt ovat vielä edes aloittaneet voimaloidensa suojaamista tsunameja tai vetyräjähdyksiä vastaan.

Japanin atomienergiakomission työryhmä ilmoitti viime viikolla, että käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittaminen on huomattavasti halvempaa kuin sen uudelleen käyttäminen. Samaan aikaan Japanin hallituksen ydinpolttoaineen elinkaarta selvittänyt työryhmä totesi, että ydinjätettä polttoaineena käyttävä nopea reaktori ei ole elinkelpoinen ajatus vielä 30–40 vuoteen. Ydinjätteen uudelleenkäyttö on tähän asti ollut eräs Japanin energiapolitiikan kulmakivistä.

Japanin hallituksen kansliapäällikkö Osamu Fujimura ilmoitti vihdoin, että hallitus julkaisee viime maaliskuun kokousten muistiinpanot. Lakien asettamista velvoitteista huolimatta ainakin kymmenen hallituksen toimielintä jätti tekemättä muistiinpanot ydinkriisin hallintaa koskevista kokouksistaan. Näiden kymmenen joukossa oli mm. silloisen pääministeri Naoto Kanin johtama valmiustyöryhmä.

Tilanne reaktoriyksiköillä

Lämpömittaukset Fukushima Daiichin kakkosreaktorissa osoittavat jälleen, että reaktorin lämpötila saattaa olla nousussa. Vasta viime viikolla energiayhtiö Tepco julisti lukemien johtuvan rikkinäisestä lämpömittarista ja jätti ne huomiotta. Tepco aikoo nyt lisätä reaktorin jäähdytystä selvittääkseen, ovatko useammat lämpömittarit hajonneet vai nouseeko lämpötila tosiaan reaktorin sisällä.

Tepco aikoo päällystää yli 72 neliökilometriä meren pohjaa Fukushiman edustalla sementillä estääkseen radioaktiivista mutaa leviämästä myrskyjen ja laivojen mukana. 60 cm paksuinen sementtikerros aiotaan levittää mereen kesäkuun loppuun mennessä. Cesium-134 ja -137:n tasot meren pohjassa ovat olleet jopa 1,6 MBq/kg laitokselta jatkuvasti vuotavan saastuneen veden vuoksi.
 
Radioaktiivinen saastuminen

Japanin ydinturvakomissio NSC ilmoitti viime viikolla hallituksen salanneen viime maaliskuussa tiedot lasten kilpirauhasten säteilyaltistuksesta. 1080 alle 15-vuotiasta lasta testattiin viime maaliskuussa ja heiltä mitattiin enimmillään yli 35 millisievertin vuosittainen säteilyaltistus. Tiedot kuitenkin salattiin ”paniikin välttämiseksi”.

Woods Hole Oceanographic –instituutin 640 km päässä Fukushiman rannikosta tekemien mittausten mukaan säteilytasot ovat kaukana rannastakin tuhatkertaiset suhteessa ennen ydinkatastrofia mitattuihin. Vaikka cesiumin määrän on silti vain kymmenes ihmisille haitallisesta altistuksesta, instituutin johtava tutkija Ken Buesseler varoitti tilanteen voivan pahentua edelleen.

Puhdistustoimet

Japanin ympäristöministeri Goshi Hosono ilmoitti, että hallituksen suunnitelma hävittää kaikki maanjäristyksestä ja tsunamista aiheutunut romu maaliskuuhun 2014 mennessä on epärealistinen. Ympäristöministeriön mukaan tähän mennessä romusta on hävitetty vain viisi prosenttia. Useat kunnat ovat kieltäytyneet ottamasta romua jätteenkäsittelylaitoksilleen peläten sen olevan radioaktiivista. Pelkästään ydinkriisin koettelemissa Iwaten, Fukushiman ja Miyagin prefektuureissa jätettä on kertynyt yli 22 miljoonaa tonnia.

Fukushimalaisen Soman kunnan viranomaiset ilmoittivat mittaavansa lasten saamia säteilyannoksia päättääkseen, mitkä kunnan alueet on puhdistettava. Soma sijaitsee 30–50 km päässä tuhoutuneesta ydinvoimalasta. Viime maaliskuussa yli 4000 lapselle tehdyissä testeissä paljastui, että 13 % lapsista oli saanut yhden millisievertin vuotuisen turvarajan ylittävän säteilyannoksen.

Vaikutukset kansainvälisesti

Yhdysvaltain ydinvalvontakomissio NRC ilmoitti kolmesta uudesta suosituksesta maan 104 ydinreaktorille Fukushiman opetusten valossa. Suositukset liittyvät luonnononnettomuuksilta suojautumiseen, vetyräjähdysten torjumiseen ja ydinjätealtaiden suojauksen parantamiseen. Komission henkilökunta esitti uusien määräysten ottamista käyttöön joulukuuhun 2016 mennessä, mutta lopullisen päätöksen aikataulusta tekevät komission varsinaiset jäsenet.

Kuwait ilmoitti luopuvansa hankkeesta rakentaa neljä ydinreaktoria vuoteen 2022 mennessä Fukushiman katastrofin vuoksi. Useat kuwaitilaiset ovat kyseenalaistaneet ydinvoiman turvallisuuden ja ydinjätteen loppusijoituksen mahdollisuudet pienessä maassa.