Dette er et statsbudsjett på autopilot, uten retning og uten grep som anerkjenner det akutte behovet for grønne omstillingen og ”forsterkingen av klimaforliket” som Regjeringen har snakket så mye om.

Milliardkutt i miljøskatter for billigere bilkjøring er ikke overraskende FrP-politikk, men et skuffende signal fra en regjering som har grønne skatter i sin egen regjeringserklæring. Når Regjeringen foreslår å fjerne 2/3 av støtten til norsk skogvern i en tid der det er en bred forståelse for, og et ønske om «en skogvernmilliard» tvinger de Høyre til å bryte et valgløfte.

Heller ikke i 2014 ser det ut til at Oljestaten Norge har tatt innover seg de endringene som måtte til for å redde klimaet, og man fortsetter stø kurs mot stupet.

Erna og Siv på stø kurs mot stupet

78 millioner til seismikk, primært i nordområdene, bekrefter inntrykket om at regjeringen ikke vil innse at olje så langt nord ikke er i tråd med klimamålene og heller ikke lønnsomt. Vi forutsetter som minimum at seismikken holder seg unna iskanten, Svalbardsonen og andre sårbare områder.

De større, grønne endringene glimter med sitt fravær. Et grønt skatteskifte ble lovet i fjor, men er enda ikke på plass. I forkant av budsjettlansering ble det lekket at både Enøk og vindkraft kom til å bli budsjettvinnere, men så langt er formuleringene rundt hva det faktisk innebærer så ullent og uklart at det ikke forplikter og ikke gir verken privatpersoner eller bedrifter konkrete insentiver til miljøvennlige valg. Når man lekker en budsjettsak til media flere dager i forveien, får man tåle at det forventes at det man presenterer er solid. 

Av positive trekk kan nevnes at oljenæringen verken får nye skatteletter eller flere subsidier, selv om dette sto høyest på deres ønskeliste. Den viktige satsingen på tropisk regnskog videreføres, selv om norsk skog blir kuttet kraftig.

"Ingenting er klart før alt er klart" sa Erna i fjor, da regjeringskabalen skulle legges. Heller ikke Statsbudsjettet er klart før det har vært gjennom det som forhåpentligvis blir knallharde runder på Stortinget. Partier og komiteer skal forhandle og sloss, og det er nå vi må sette vår lit til at Venstre og KrF endrer kurs. Regjeringens samarbeidspartnere skal sette sitt preg på budsjettet, og dette preget må være knallgrønt.

Vi forventer at V og KrF får snudd det tamme inntrykket til noe bedre, og ønsker lykke til. Det virker som Siv Jensen er forberedt på å akseptere endringer.

- Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge