Det nye norske gruveeventyret

Publikasjon - 1 november, 2011
Greenpeacerapporten ”Det norske gruveeventyret – og møtet med marin natur” her. Rapporten gir en oversikt over sjødeponiproblematikken, gruveindustriens krav og går gjennom situasjonen knyttet til utslipp og søknader til Bøkfjorden, Repparfjord og Førdefjorden.

Emner