De interventies om de Covid-19-pandemie onder controle te krijgen hebben de sociale en economische activiteit in heel Europa enorm verstoord. Hierdoor is ook de omvang van het wegverkeer en dus ook de door het verkeer veroorzaakte luchtvervuiling aanzienlijk verminderd. Naarmate we de economische en sociale activiteit hervatten, is het echter niet uitgesloten dat het publiek het openbaar vervoer zal mijden omdat het zich veiliger voelt in de auto (wat momenteel ook door sommige regeringen wordt beweerd), en dat de druk om bepaalde maatregelen, zoals lage-emissiezones, te versoepelen, zal toenemen.  In dit verslag wordt geanalyseerd welke gevolgen een toename van het verkeer (bvb als gevolg van het opschorten van de COVID maatregelen en het verhoogde gebruik van privéwagens) zou kunnen hebben voor de uitstoot van NOx en PM2,5, en dit voor zeven grote Europese steden: Berlijn, Brussel, Boedapest, Londen, Madrid, Milaan en Parijs.