De pandemie waar we nu mee te maken hebben, laat zien hoe kwetsbaar onze geglobaliseerde samenleving is. In navolging van andere landen doet België er alles aan om op vlak van gezondheidsimpact het ergste te voorkomen door strikte beschermingsmaatregelen te installeren. Tegelijk neemt onze regering, samen met de Economic Risk Management Group, beslissingen om de economie overeind te houden in overeenstemming met het beleid van de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank. 

Greenpeace pleit ervoor dat alle maatregelen in de strijd tegen het Covid-19-virus duurzaam zijn en een oplossing bieden voor de ongelijkheid en de milieuschade die het huidige sociaal- economische model onherroepelijk veroorzaakt.

Lees de volledige briefing in pdf