Na bijna vier maanden onderhandelen hebben het Duitse moederbedrijf Lufthansa en de Belgische federale regering een ontwerpakkoord bereikt over Brussels Airlines – waarvan de details niet zijn bekendgemaakt. Brussels Airlines krijgt in totaal 460 miljoen euro toegekend.

Wordt de klimaatcrisis vergeten bij de redding van Brussels Airlines?

Greenpeace en zijn partners Bond Beter Leefmilieu, Inter-Environnement Wallonie en Zomer Zonder Vliegen vinden het onbegrijpelijk dat dit akkoord, dat nog moet worden goedgekeurd door bepaalde instanties zoals de Europese Commissie, op geen enkele manier garandeert dat de staatssteun het mogelijk zal maken om de werknemers, het milieu en het klimaat te beschermen. Het voorziet immers niet dat Brussels Airlines zich op het vlak van klimaat moet verbinden tot een traject dat overeenstemt met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.

Ik teken voor betere lucht

Acties voor rechtvaardige maatregelen

Greenpeace heeft de voorbije maanden campagne gevoerd tegen het feit dat bedrijven in tijden van crisis staatssteun kunnen krijgen zonder dat ze in normale tijden ook maar enige bijdrage leveren aan de samenleving of voor het klimaat. We kloegen dit aan door

  • beleidsaanbevelingen te sturen aan een aantal politici, onder wie premier Sophie Wilmès en minister van Financiën Alexander De Croo, bevoegd voor de onderhandelingen met Brussels Airlines/Lufthansa;
  • een actie met automatische mails op te zetten, waarmee mensen een bericht konden sturen aan minister Alexander De Croo en aan de Vlaamse en Waalse minister-president. Bijna 17 000 onder jullie hebben de ministers trouwens aangeschreven. Bedankt daarvoor!;
  • de boodschap “Climate and workers first #brusselsairlines” aan te brengen op de zebrapaden voor de Kanselarij van Eerste Minister Sophie Wilmès en ook voor het kabinet van minister van Financiën Alexander De Croo.

Brussels Airlines is niet de enigste maatschappij die dergelijke steun heeft ontvangen. Volgens de meest recente telling van eind augustus hebben luchtvaartmaatschappijen in Europa meer dan 32,5 miljard euro financiële overheidshulp ontvangen, zonder dat daar bindende klimaatvoorwaarden aan verbonden zijn. En dat terwijl de luchtvaartsector toch al geen taksen op de kerosine of btw op de tickets betaalt, geen goede arbeidsvoorwaarden biedt en helemaal niet moet voldoen aan ambitieuze klimaatdoelstellingen. 

In dit stadium heeft onze regering noch Europa dus voldoende maatregelen getroffen om het vliegverkeer op een rechtvaardige manier aan regels te onderwerpen. Greenpeace blijft dan ook samen met onze bondgenoten concrete maatregelen eisen op het vlak van fiscaliteit en klimaat. Want wij vinden dat overheidsgeld op een verantwoorde manier moet worden gebruikt, zeker nu de hele samenleving het zwaar te verduren heeft door de coronacrisis. 

Ik teken voor betere lucht Ik deel op Facebook Ik deel op Twitter Ik deel op Whatsapp
Facebook Facebook Instagram Instagram Twitter Twitter YouTube YouTube Pinterest Pinterest