Wil je meer doen?
Ik doe mee ×

Midden december staat klimaat weer hoog op de agenda van de Europese top in Brussel. Een jaar na onze iconische actie waarbij het Europees hoofdkwartier figuurlijk in vlammen opging, belooft het er opnieuw heet aan toe te gaan. Het ambitieniveau tegen 2030 moet stevig omhoog, maar verschillende landen zoals Polen en Hongarije, maar ook België, liggen nog dwars. Daarom voeren wij begin volgende week al actie om de druk op te voeren.

Geen koehandel over ons klimaat!
Ik hou de sociale media van Greenpeace maandagochtend in de gaten

2020 leek hét jaar voor klimaat te worden, met hogere Europese klimaatdoelen en op het eind een belangrijke internationale top exact vijf jaar na het Klimaatakkoord van Parijs. Een virus besliste er helaas anders over. Uiteindelijk krijgt het Parijs-akkoord toch een bescheiden online verjaardagsfeestje op 12 december met wensen van een rist wereldleiders, maar net daarvoor, op 10 en 11 december, mogen De Croo & co zich nog opmaken voor een stevig debat over de verhoging van de Europese klimaatambitie tegen 2030. Die moet immers fors hoger om de beloftes van het Parijs-akkoord na te komen.

Lidstaten zoeken hefbomen en achterpoortjes

Hoewel wetenschappers al lang aandringen om onze uitstoot veel sneller terug te dringen, gaan de discussies hierover traditiegetrouw gepaard met politiek getouwtrek en landen die voor zichzelf het onderste uit de kan proberen te halen. Dit keer wordt het spel echter harder dan ooit gespeeld. Polen en Hongarije dreigen er zelfs mee de klimaatonderhandelingen (en die over de corona-herstelfondsen) op te blazen als ze hun zin op andere dossiers niet krijgen.

Ook andere landen zoeken naar manieren om zich aan hun verantwoordelijkheid te onttrekken. Zo is er veel bijval voor het voorstel van de Europese Commissie om de ambitie kunstmatig op te blazen door ook koolstofputten zoals bossen en oceanen mee te rekenen. Maar in plaats van erop te rekenen dat reeds kwetsbare ecosystemen onze uitstoot wel zullen opvangen, moeten we die uitstoot in de eerste plaats zelf stevig verminderen.

Ook België moet nu positie innemen

Dergelijke koehandel over ons klimaat is onaanvaardbaar! Het wordt tijd dat de rest van Europa, België inbegrepen, duidelijk maakt dat we nood hebben aan een groene heropbouw en sterke klimaatdoelen, zonder achterpoortjes. Want ondanks de belofte in het federaal regeerakkoord is het nog wachten op een duidelijke positionering van ons land. Er staat nochtans veel op het spel op de Europese top:

  • Het ambitieniveau voor 2030 moet fors hoger. Momenteel ligt dit op 40% uitstootreductie (in vergelijking met 1990), maar het Europees Parlement gaat voluit voor -60% en wetenschappers vragen zelfs minstens -65%!
  • Het klimaat is echter niet gebaat met ambitie op papier, zoals de Commissie of Frankrijk voorstellen. De Europese leiders moeten kiezen voor een zuivere vermindering van de uitstoot, zonder gebruik van koolstofputten of andere trucjes.
  • Voor-wat-hoort-wat-akkoordjes tussen klimaatambitie en andere cruciale dossiers zoals de bescherming van de democratie en andere pogingen tot chantage door Polen en Hongarije kunnen absoluut niet door de beugel.
  • Het Europees emissiehandelssysteem (ETS) mag niet uitgebreid worden naar transport en gebouwen, zoals Duitsland vraagt. Het is belangrijk nationale doelstellingen voor deze sectoren te behouden, zodat landen hun verantwoordelijkheid blijven opnemen.
  • Kernenergie is niet geschikt om de klimaatstrijd aan te gaan, zoals Slowakije en Tsjechië beweren. Als de Europese top specifieke investeringen wil voorstellen, dan moeten die gaan naar hernieuwbare energie, efficiëntie en interconnectie.

Klimaatactie is vooral een opportuniteit

Na lang aandringen buigen de Europese leiders zich eindelijk over een hoger klimaatdoel voor 2030. Maar de voorstellen op tafel zijn nog onvoldoende en de kans op achterpoortjes is groot. Het is dus belangrijk dat elk land, ook België, de daad bij het woord voegt en met ambitieuze plannen naar de Europese en internationale top trekt. De uitdagingen zijn groot, maar de opportuniteiten zijn nog veel groter. Een sterk en rechtvaardig klimaatbeleid komt immers niet alleen het milieu en onze gezondheid ten goede, maar leidt ook tot kwalitatieve jobcreatie, een betere competitiviteit en minder ongelijkheid. Of staan we liever op een lijstje met notoir slechte klimaatleerlingen als Polen en Hongarije?

Ook benieuwd hoe we begin volgende week druk zullen zetten op onze politieke leiders? Neem dan maandagochtend zeker een kijkje op onze sociale mediakanalen.

Ik hou de sociale media van Greenpeace maandagochtend in de gaten Ik deel op Facebook Ik deel op Twitter Ik deel op Whatsapp
Facebook Facebook Instagram Instagram Twitter Twitter YouTube YouTube Pinterest Pinterest