Jair Bolsonaro palavan sademetsän edessä.

Jair Bolsonaro on ollut Brasilian presidentti kolme vuotta. Hänen ympäristövihamielinen agendansa ei ole koskaan ollut salaisuus, ja toimikautensa aikana Bolsonaro on myös uhannut alkuperäiskansojen oikeuksia ja lisännyt Amazonin sademetsien riistoa.

Valtavat määrät hävitettyä ja tuhopoltettua metsää, sekä yli tuhannen uuden torjunta-aineen hyväksyminen – siinä vain muutama Bolsonaron tähänastisista ympäristösaavutuksista.

Presidentti Jair Bolsonaron saavutukset tiivistettynä:

  • Amazonin sademetsien metsäkato on lisääntynyt kolmessa vuodessa 52,9 prosenttia
  • Amazonin alueen palot ovat lisänneet Brasilian kasvihuonekaasupäästöjä 10 prosenttia
  • Myös Cerradon savanneja ja Pantanalin kosteikkoja on muokattu häikäilemättömästi maatalouskäyttöön
  • Brasilian ympäristöpolitiikasta vastaavan tärkeän viranomaisen IBAMAn ja luonnon monimuotoisuuden suojeluinstituutin budjetteja on pienennetty lähes kolmanneksella
  • Konfliktit Brasilian alkuperäiskansojen kanssa ovat lisääntyneet ja ne johtavat usein kuolemaan
  • Käyttöön on otettu yli tuhat uutta torjunta-ainetta, joista osa on ollut kiellettyjä EU:n alueella jo yli 15 vuotta
  • Bolsonaron hallinto on osallistunut EU:n ja Mercosur-maiden välisen vapaakauppasopimuksen valmisteluun, joka vauhdittaisi metsien häviämistä entisestään
  • Brasilia on yksi maailman vaarallisimmista maista ympäristönsuojelijoille
Pelasta Amazon

Amazonin sademetsä on uhanalaisempi kuin koskaan aiemmin. Meidän on tehtävä kaikkemme, että Amazonin tulevaisuus olisi turvattu.

Tule mukaan

Metsien hävitys Amazonin ja Pantanalin kosteikoilla

Viimeisen kolmen vuoden aikana metsäkato Amazonin sademetsissä on lisääntynyt 52,9 prosenttia verrattuna kolmeen aiempaan vuoteen.

Metsäkoneista ja tulipaloista Amazonin alueella on nähty paljon järkyttäviä kuvia.

Mutta Amazonin alue ei ole ainoa, joka on kärsinyt. Myös muita tärkeitä maa-alueita, kuten Cerradon savanneja ja Pantanalin kosteikkoja, on hyödynnetty häikäilemättömästi maan muokkaamiseksi karjan laiduntamis- ja maatalouskäyttöön.

Pantanalin ainutlaatuiset jaguaarien ja muiden uhanalaisten lajien elinalueet ovat kutistuneet kolmannekseen (!) pinta-alastaan*. Tämä johtuu äärimmäisen kuivuuden ja tulipalojen yhdistelmästä, jonka maatalousteollisuus on aiheuttanut laajentuessaan.

Tulipalojen lisääntyminen vuosina 2018–2019 verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuosina 2016–2017.

Amazonin alueen palot ovat lisänneet myös Brasilian kasvihuonekaasupäästöjä 10 prosenttia. Carbon Briefin analyysin mukaan Brasilia on maankäyttötapojensa ja metsäkadon seurauksena maailman viidenneksi suurin kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja.

Metsät ovat ratkaisevan tärkeitä ilmastokriisin torjunnassa. Metsien tärkeiden ekosysteemien häviäminen tarkoittaa, että kasvihuonekaasujen määrä ilmakehässä kasvaa, ja luonnon kyky sitoa hiilidioksidipäästöjä heikkenee huomattavasti.

Ympäristöviranomaisten alasajo

Bolsonaron hallinto on heikentänyt valtion virastoja, jotka ovat vastuussa ympäristövalvonnasta ja metsiä suojelevien lakien täytäntöönpanosta. Tämän seurauksena ympäristötuhoihin ei ole puututtu.

Brasilian ympäristöpolitiikasta vastaavan tärkeän viranomaisen IBAMAn taloudellisia resursseja leikattiin 30 prosenttia vuodesta 2019 vuoteen 2020.

Samaan aikaan Chico Mendesin luonnon monimuotoisuuden suojeluinstituutin budjetti pieneni 32,7 prosenttia. Vuonna 2021 ympäristöministeriön kokonaisbudjetti oli pienin sitten vuoden 2010.

Ympäristöviranomaisten toimintaedellytysten heikentyessä ympäristörikolliset ovat voineet jatkaa rauhassa metsien hävitystä yhä vain laajemmilla alueilla.

Näin paljon ympäristöviranomaisten budjetti on pienentynyt Jair Bolsonaron presidenttiyden myötä.

Konfliktit lisääntyneet

Samalla kun maanviljely, metsäyhtiöt ja kaivosteollisuus valtaavat yhä enemmän alaa, myös yhteenotot Brasilian alkuperäiskansojen kanssa lisääntyvät ja johtavat usein kuolemaan.

Global Witnessin raportin mukaan Brasilia oli yksi vaarallisimmista maista ympäristöaktivisteille vuonna 2021, jolloin rekisteröitiin 20 aktivismiin liittynyttä kuolemantapausta. Vuonna 2020 rekisteröitiin yhteensä 1 576 maankäyttökonfliktia. Määrä oli korkein sitten vuoden 1985.

Eniten tilanteesta kärsivät alkuperäiskansat, jotka yrittävät suojella oikeuksiaan: yli 41 prosenttia raportoiduista konflikteista koski alkuperäisväestöä.

Brasilian kartta, jossa näkyy maankäytön konfliktien kasvaminen Bolsonaron kaudella.
Maankäytön konfliktien kasvu Bolsonaron presidenttikaudella.

Bolsonaron johdolla väkivalta on kärjistynyt Brasiliassa. Presidentti on kuvaillut kansalaisjärjestöjä ”syöväksi” ja julistanut, ettei heidän sanomisillaan tai yhteiskunnallisella keskustelulla ole hänelle mitään arvoa. Vuonna 2019 Bolsonaro jopa syytti kansalaisjärjestöjä tulipalojen sytyttämisestä Amazonin alueella.

Uhka luonnon monimuotoisuudelle ja väestön terveydelle

Jair Bolsonaron virkaanastumisen jälkeen on hyväksytty noin 1500 uutta torjunta-ainetta – tämä on uusi ennätys. Monet näistä Brasiliassa käytetyistä torjunta-aineista on kielletty EU:ssa, koska ne sisältävät aineita, jotka ovat haitallisia ja jopa vaarallisia ihmisille ja ympäristölle.

Esimerkiksi myrkyllistä rikkakasvien torjunta-ainetta Atrazinea löytyy Brasiliassa yli 70 kaupallisesta tuotteesta. EU:ssa sen käyttö kiellettiin jo yli 15 vuotta sitten pohjavesivaikutusten takia.

Diakrammi, jossa näkyy torjuntai-aineiden käyttölupien huima kasvu.
Torjunta-aineiden käyttölupien kasvu vuosittain.

Eurooppa on osasyyllinen Brasilian metsien hävittämiseen

Myös Euroopan unioni on syyllinen kielteiseen kehitykseen. EU on yksi suurimmista Amazonin sademetsiä tuhoavien maataloustuotteiden tuojista, eikä sillä ole vahvaa sääntelyä, joka estäisi tuotteiden pääsyn Euroopan markkinoille.

Siksi EU:n on vahvistettava säädöksiä ja käytäntöjään, jotka edistävät oikeudenmukaisuutta ja eettisten tuotteiden kauppaa. Myös suunniteltu EU:n ja Mercosur-maiden välinen vapaakauppasopimus Etelä-Amerikassa on pysäytettävä, sillä se vauhdittaisi metsien häviämistä.

Mitä tälle voi tehdä?

Tärkeiden maailman metsien ja ekosysteemien tuhoaminen karjan laiduntamisen ja maatalousteollisuuden takia on saatava loppumaan.

Teemme kaikkemme pysäyttääksemme EU:n ja Mercosur-maiden välisen Amazonin sademetsiä uhkaavan kauppasopimuksen. Pyrimme edistämään vahvoja, kestäviä ja oikeudenmukaisia ​​säännöksiä, jotka estävät kestämätöntä riistoa.

Myös sinä voit vaikuttaa! Allekirjoita vetoomuksemme, joka vaatii päättäjiä kieltäytymään vahvistamasta EU:n ja Mercosurin välistä haitallista kauppasopimusta. Jos sopimus saadaan estettyä, pysäytetään samalla tavaraviennin holtiton kasvu muun muassa Brasiliasta, millä on suora vaikutus Amazonin sademetsän tilanteeseen.

Amazonin sademetsä on uhanalaisempi kuin koskaan aiemmin. Metsää raivataan karja-, soija- ja puuteollisuuden tarpeisiin ympäristön ja alkuperäiskansojen kustannuksella. Meidän on tehtävä kaikkemme, että Amazonin – ja samalla ihmisten – tulevaisuus olisi turvattu. Tule mukaan!

* Tilanne vuoteen 2020 mennessä