Aktivister fra Greenpeace Argentina blokkerer inngangen til et av Shells og TotalEnergies anlegg for giftig avfall fra frackingvirksomhet. © Sebastian Pani / Greenpeace

Fracking er en svært kontroversiell metode for utvinning av olje og gass. Mange europeiske land har forbudt fracking fordi det har utallige negative konsekvenser for miljø, klima, dyr og mennesker.

Likevel lar den norske regjeringen statseide Equinor drive med fracking i både Argentina og USA. Vi forklarer hva fracking er og hvorfor det er katastrofalt at Equinor og den norske staten driver med omstridt fracking-virksomhet i utlandet.

Hva er fracking? 

Hydraulisk frakturering eller oppsprekking, også kalt fracking, blir brukt for å utvinne olje og gass som ligger i skiferformasjoner dypt under bakken.

Oljebrønn i Colorado, den mest frackede regionen i USA. © Les Stone / Greenpeace

Hvordan fungerer fracking?

Skifer er en steinsort som blir til ved at leire og sand presses sammen i over tusenvis av år. Inne i skiferlagene, mellom to og tre kilometer under jordskorpa, finnes det olje og gass. For å utvinne denne olja og gassen må det derfor bores dype brønner. Deretter blir en blanding av vann, sand og giftige kjemikalier pumpet ned i brønnen med ekstremt høyt trykk. Det høye trykket gjør at skiferen sprekker opp. Olja og gassen som ligger i skiferen blir dermed frigjort og flyter opp gjennom brønnen til overflaten.

LES OGSÅ: Problemet med fossil energi

Hvem driver med fracking?

På grunn av en rekke negative miljøkonsekvenser er fracking forbudt i flere europeiske land – Norge er ikke et av disse.

USA har store områder med skiferformasjoner under bakken, og er det landet med størst fracking-virksomhet i dag. Etter den såkalte “skiferrevolusjonen” har gass fra fracking blitt en stor del av USAs energitilførsel, og de er ikke lenger avhengig av importert energi. Utallige skader på natur og miljø har blitt dokumentert som resultat av fracking i USA, men ettersom fracking har gjort USA selvforsynt med energi, kommer ikke gassutvinning gjennom fracking til å stanse med det første.

Hester på beite i nærheten av en frackingbrønn i Pennsylvania, USA. © Les Stone / Greenpeace

Fracking er ikke betraktet som lønnsom virksomhet på norsk sokkel, da det er nok oljefelt i Nordsjøen som fortsatt kan utvinnes på en konvensjonell og billigere måte. Norske Equinor er imidlertid tungt involvert i fracking i både USA og Argentina. Frackingens omfattende miljøkonsekvenser gjør det til en av de skitneste og mest forurensende formene for olje- og gassutvinning, og Equinors innblanding er en skam for Norge.

En av de mest forurensende formene for olje- og gassutvinning

Fracking er sterkt omdiskutert og kritisert fordi det er svært ødeleggende for miljøet. Her er en liste med de verste konsekvensene fracking har på verden.

1. Kjemikalier forgifter drikkevann

Kjemikalier blir brukt mye i fracking fordi det hjelper vannet med å trenge inn i de kunstig fremstilte sprekkene i skiferen, slik at olja og gassen blir frigjort. Dette er svært forurensende fordi kjemikalier kan lekke ut av frackingbrønnene og forgifte jordsmonn og drikkevann. I tillegg skaper fracking mye avfall, og når dette ikke blir håndtert på riktig måte, bidrar avfallet også til forgiftning av natur.

Siden fracking-virksomheten ekspanderte på 2010-tallet, har mennesker bosatt i nærheten av slike anlegg opplevd at drikkevannet deres inneholder diverse kjemikalier. Enkelte har til og med opplevd at de kan sette fyr på springvann, fordi store mengder kjemikalier fra fracking har lekket til drikkevannsreservoarer.

Vann blir antent som resultat av at metan fra frackingbrønner har lekket til drikkevannsreservoar. © Les Stone / Greenpeace

Det er også mye hemmelighold rundt hvilke kjemikalier som blir brukt i fracking, og Equinor vil for eksempel ikke si hvilke kjemikalier de bruker. Hemmeligholdet rundt kjemikaliene er alvorlig i seg selv, men spesielt når det skjer ulykker. Etter en ulykke i delstaten Ohio i 2014 visste ikke brannmennene eller legene hva slags kjemikalier menneskene og naturen hadde blitt utsatt for, og de kunne derfor ikke hjelpe.

Hemmeligholdet rundt dette tyder på at Equinor vet at kjemikaliene de bruker er ekstremt skadelige for mennesker og natur. Equinor påstår selv av kjemikaliesammensetningen holdes hemmelig av konkurransemessige grunner. Det kan ikke være akseptabelt at konkurransehensyn får trumfe helse, miljø og sikkerhet.

Det har vært mange protester mot fracking og konsekvensene det fører med seg i USA, men regjeringen har ikke gitt noen tegn på at fracking skal fases ut. 

LES OGSÅ: Equinor investerte 3 prosent i fornybar energi i fjor

2. Forårsaker jordskjelv

For å sprekke opp skiferformasjonene slik at oljen og gassen kan frigjøres, må høyt trykk til. Både USA og Storbritannia har opplevd økende antall jordskjelv etter at fracking startet. Ikke overraskende nekter oljeindustrien for at fracking har forårsaket disse jordskjelvene. Likevel var ukontrollerte jordskjelv faktisk en av grunnene til at fracking ble forbudt i Storbritannia i 2019.

Fordi man injiserer vann med ekstremt høyt trykk under jordoverflaten, er fracking en stor inngripen i naturen. At en forurensende og miljøskadelig virksomhet også forårsaker jordskjelv, er et rimelig sterkt bevis på at hydraulisk oppsprekking er en metode som burde tilhøre fortiden.

3. Fracking er ekstremt vannkrevende

Når olje og gass utvinnes ved fracking, trengs det millioner liter vann. Dette har vist seg å være et problem i USA, som er hardt rammet av langvarige tørker. Verden står nå midt i en klimakrise, og olje- og gassindustriens høye CO2-utslipp gjør den til en av industriene som bidrar mest til global oppvarming.

Greenpeace-aktivister tar vannprøver fra avfallsanlegget i Patagonia, Argentina, som oljeselskapene Shell og Total bruker for å kvitte seg med giftig avfall fra fracking-virksomhet i regionen. © Greenpeace

Det at denne industrien bruker store mengder vann for å utvinne mer olje og gass, fra områder som opplever ekstrem tørke, er absurd. Fracking både fyrer oppunder klimakrisen med store utslipp av klimagasser, og legger beslag på svært store mengder vannressurser, som det allerede er for lite av under tørkeperioder. Alt dette for å utvinne billig, skitten gass og olje på bekostning av mennesker og miljø.

LES OGSÅ: Ekstremvær og global oppvarming: vi svarer på vanlige spørsmål

4. Fracking har høye utslipp av klimagasser

Olje- og gassutvinning ved hjelp av fracking-metoden har også høye utslipp av klimagasser, slik som CO2 og metan. Det internasjonale energibyrået (IEA) slo fast i 2021 at vi har brent mer olje og gass enn jorda tåler. Om vi skal nå klimamålene satt i Parisavtalen og begrense global oppvarming, må vi la olja og gassen ligge. Ettersom fracking har spesielt store utslipp, må det utvikles en plan om hvordan dette skal avvikles på en rettferdig måte. Midler fra fracking-prosjekter må heller investeres i fornybare energikilder, slik at verden kan ha en sjanse til å nå klimamålene om å kutte klimagassutslipp i løpet av dette århundret.

LES OGSÅ: Stoppe klimakrisen: 4 ting vi kan gjøre

5. Bryter urfolks rettigheter

Frackingens voldsomme inngripen i natur og klima har ødelagt for urbefolkning i Argentina. Da argentinsk fracking-virksomhet ekspanderte i 2011, tok argentinske og internasjonale oljeselskaper, Equinor inkludert, for seg av landskapet i Vaca Muerta-dalen i Patagonia uten å ta hensyn til lokal urbefolkning. Kjemisk avfall fra fracking og luftforurensing førte til at jorda og grunnvannet ble så forgiftet at kyr og geiter ble syke og ikke kunne beite der lenger.

Dammer med giftig kjemisk avfall fra fracking setter økosystemet i det nordlige Patagonia i fare.
© Greenpeace

I Argentina har det vært flere protester mot fracking, men Equinor har ingen planer om å trekke seg ut. Equinor, som er eid av staten Norge, bidrar til å ødelegge natur i Argentina slik at urbefolkning i Vaca Muerta-dalen tvinges til å endre levemåten sin. Norge må ta urfolks rettigheter på alvor, spesielt om vi skal kunne tro på at Norge fører en rettferdig klimapolitikk. 

Equinors skitne prosjekter i utlandet er imidlertid ikke noe nytt. Akkurat nå arbeider selskapet hardt for å åpne oljeprosjekter i sårbare områder i Argentinahavet, utenfor Shetlandsøyene og i Newfoundland i Canada.

LES OGSÅ: Equinor i utlandet: Rosebank, Bay du Nord og andre prosjekter

En “rettferdig” klima- og miljøpolitikk?

Støre-regjeringen hevder de skal føre en rettferdig klima- og miljøpolitikk som bevarer natur og klima. Likevel lar de et statseid oljeselskap herje fritt i utlandet og drive virksomhet som forurenser natur og klima og som ødelegger for lokalbefolkningen.

Det at fracking er forbudt i flere land på grunn av uopprettelige klima- og miljøskader, pluss at det har blitt holdt store protester mot Equinor i Argentina og USA, burde være et klart nok signal til den norske regjeringen om at dette ikke er en aktivitet som staten Norge burde være involvert i.

LES OGSÅ: Greenpeace avslører: sannheten om Equinors skitne utenlandsprosjekter

Fracking må forbys

I fjor ble Equinors fracking-virksomhet i utlandet bragt opp i Stortinget. Næringsminister Jan Christian Vestre fikk spørsmål rundt statens eierskap i selskapet og om hvorvidt Equinors involvering i Argentina bidrar til rettferdig grønn omstilling.

Næringsminister Vestre svarte at staten skal ha høyere forventninger til selskapets tilnærming til miljø og klima, men at det er styret i Equinor som må følge opp disse forventningene. Det ble imidlertid ikke svart på hvorvidt regjeringen ønsker at Equinor skal stanse fracking i utlandet. Selv om dette er dystert, er det jo egentlig ikke overraskende. Både Equinor og regjeringen er mestere i å øke økonomisk profitt på menneskers og klimaets bekostning.

Equinor har så langt ingen planer om å stoppe med fracking. Så lenge fracking får fortsette, vil naturen i USA og Argentina utsettes for omfattende inngrep med alvorlige konsekvenser. Derfor er det på høy tid at regjeringen skjønner omfanget av ødeleggelsene de er medeiere i. Fracking må forbys i Norge, og regjeringen må ta grep for å få Equinor ut av forurensende fracking i utlandet.

Demonstrasjon i Mar del Plata i Argentina mot norske Equinors planer om oljeleting i Argentinahavet (Mar Argentino). © Diego Izquierdo / Greenpeace
Signer: Stopp Equinors utenlandsprosjekter

Equinor jobber for å åpne nye, kontroversielle utenlandsprosjekter, som Rosebank i Storbritannia og Bay du Nord i Canada. Dette må stoppes, signer oppropet!

Vær med