Ramadan feires over hele verden av 1,6 milliarder muslimer. Ramadan er den helligste måneden i islam, hvor muslimer faster i en hel måned fra soloppgang til solnedgang. Jeg er blant dem som feirer Ramadan – en tid som jeg også forbinder med engasjementet mitt for klimaet og den globale urettferdigheten klimakrisen representerer.

Jeg har bakgrunn fra den humanitære sektoren, og har alltid engasjert meg i samfunnsnyttig arbeid. Likevel var ikke klima- og miljøsaken det jeg var mest bevisst på før lanseringen av FNs klimapanels rapport i 2021. En klimaengasjert tidligere kollega hadde skrevet et innlegg på sosiale medier i forbindelse med rapportlanseringen som gjorde sterkt inntrykk på meg. En kombinasjon av klimarapporten, og at jeg oppdaget litteratur om koblingen mellom islam og miljø, gjorde at jeg bestemte meg for å gjøre en innsats for saken. Det var dette engasjementet som et halvt år senere førte meg til jobben i Greenpeace. 

I takt med at jeg ble mer miljøbevisst både gjennom jobb og privat, økte også bevisstheten min rundt forbruk. Jeg har blitt mye mer bevisst på både hva jeg spiser og de ødeleggende effektene av forbruket vårt i denne delen av verden, ettersom vi har veldig høyt forbruk per innbygger. Jo mer bevisst jeg ble, desto mer kunnskap oppsøkte jeg om dette innenfor islam. Jeg ble overrasket over hvor stort verdioverlapp det er, spesielt når det gjelder grunnprinsippene i den hellige måneden ramadan.

Hva er ramadan? 

Ramadan er fastemåneden i islam, måneårets niende måned. Fasten er en av de fem søylene i islam, som vil si at den er en religiøs plikt for alle muslimer. Når ramadan er, varierer fra år til år, avhengig av måneobervasjoner. Under ramadan skal man gi avkall på mat og drikke fra daggry til solnedgang, etter maghrib-bønnen. 

Den hellige måneden ramadan er en spesiell tid for muslimer. Det er en tid for refleksjon, tilbedelse, gode gjerninger og fellesskap. Den fysiske fasten er et ytre uttrykk for indre renselse. En annen sentral del av ramadan, er å skape bevissthet rundt forbruk: man flytter fokus fra det materielle til det åndelige.

En grønn religion?

I islam er det en religiøs og moralsk plikt å verne om natur og miljø. Mennesker er utnevnt som ivaretakere av skaperverket. Ifølge vår tradisjon er alt skapt i balanse, og det er vår oppgave å opprettholde denne balansen ved å ivareta planeten og dens innbyggere. Denne balansen er et av kjerneprinsippene i troen vår. 

Ramadan kan være den perfekte anledningen for å tenke over hvordan menneskers handlinger påvirker planeten vår. Vi kan benytte anledningen til å skape bevissthet rundt klima- og miljøsaken. Oppmuntre hverandre til å utføre små og store handlinger som hjelper miljøet og kloden vår. Ved å gjøre dette, skaper vi forhåpentligvis ringer i vannet, og inspirerer andre til å innføre bærekraftige vaner for å beskytte planeten vår.

Lyari, Pakistan.

Vi kan ikke skape et rettferdig og fredelig samfunn uten klimarettferdighet 

Under ramadan blir vi minnet på å være ekstra rause og støtte de som ikke har de samme mulighetene som oss selv. Klimakrisen er her nå, og rammer de mest sårbare blant oss hardest. Store deler av den muslimske verden er spesielt preget av dette. Det er ikke rettferdig. Med denne kampanjen håper jeg at vi klarer å skape bevissthet rundt klima- og miljøsaken blant norske muslimer. Det er veldig viktig at vi løfter minoritetenes stemmer i denne bevegelsen. Muslimer er ikke bare nødt til å ta del i klimadiskursen, men må også ta en aktiv rolle i klima- og miljøkampen, ettersom det er store deler av den muslimske verden som er blant de som må bøte for klimaødeleggelser. 

En felles innsats for å beskytte planeten vår  

Klima- og miljøkrisen kan virke uoverkommelig til tider, men når vi er mange nok som kjemper for det samme, kan vi skape store endringer. Vi har alle en moralsk plikt til å verne om natur og samfunn. Vi kan ikke skape et rettferdig, grønt og fredelig samfunn uten klimarettferdighet.  Og du kan utgjøre en forskjell ved å signere et opprop, melde deg som frivillig, delta i demonstrasjoner eller bli støttemedlem.

La ramadan være måneden for å gjøre en felles innsats for naturen og planeten vår.

SE OGSÅ: Grønn guide til ramadan

Global Climate Strike in Bangkok. © Tadchakorn  Kitchaiphon / Greenpeace
Signer for klimarettferdighet

Klimakrisen truer mennesker, biologisk mangfold og planetens fremtid. Det er på tide at vi krever klimarettferdighet og et verdig liv for alle.

Vær med
Grønn guide til ramadan

Vi ønsker å inspirere alle som faster til en grønnere og mer bærekraftig ramadan. Derfor har vi laget denne guiden for å hjelpe deg til å opprettholde eller få nye grønne vaner i løpet av den hellige måneden, enten du er hjemme, i moskeen eller på farta.

Les mer