I februar inviterte vi til paneldebatt og rapportlansering på Kulturhuset for å utfordre regjeringen og politikere om eierskapet av Equinor og spørsmålet: Equinor i verden, noe vi kan leve med? Du kan se hele opptaket fra arrangementet her. På bildet: Juliana Orihuela, grasrotaktivist fra Argentina.

Stikk i strid med konklusjonene fra klimatoppmøtet COP28 i Dubai og Parisavtalen, fortsetter vårt statseide oljeselskap Equinor å investere massivt i ny olje- og gassproduksjon verden over. Equinors oljeekspansjon undergraver Norges ambisiøse klimamål og regjeringens eierskapsmelding som fastslår at statseide selskaper må handle i tråd med Parisavtalen.

Greenpeace har kartlagt noen av Equinors aktiviteter i rapporten “Truth about Equinor’s global projects”. Rapporten avslører hvordan Equinors nye olje- og gassprosjekter vil fyre oppunder klimakrisen, true sårbare marine områder og kan få katastrofale konsekvenser for lokalsamfunn avhengig av fiske og turisme. Rapporten retter også søkelyset mot den enorme motstanden Equinor møter rundt om i verden og hvordan dette truer Norges klimaomdømme.

Les mer om Rosebank, Bay du Nord og andre Equinor-prosjekter i utlandet 

Regjeringen må stanse Equinors klimaforbrytelser

Equinor er majoritetseid (67 prosent) av staten. Det betyr at regjeringen kan gripe inn og sikre at Equinor tar ansvar for sitt bidrag til klimakrisen, og bruker sin kompetanse og økonomiske posisjon til å sikre en rettferdig omstilling til fornybar energi. 

I 2022 la næringsminister Jan Christian Vestre fram den nye eierskapsmeldingen for “et grønnere og mer aktivt eierskap” som fastsetter at statseide selskaper skal handle i tråd med Parisavtalen. Eierskapsmeldingen ble vedtatt i Stortinget 23. februar 2023. 

FN og Det internasjonale energibyrået har slått fast at vi ikke kan ha noen nye olje- og gassprosjekter hvis vi skal klare å begrense global oppvarming til 1.5-grader. Equinors mål om å bore til siste dråpe er på kollisjonskurs med Norges globale klimaforpliktelser, klimavitenskapen, og regjeringens forventninger til statseide selskaper. I tillegg er nye fossilprosjekter en bremsekloss for den omstillingen Equinor må gjennom. 

Utfordret under paneldebatt på Kulturhuset

Om tre måneder samles Equinors styre og eiere til selskapets årlige generalforsamling som finner sted i Stavanger 14. mai. Equinors grønnvaskingskampanjer kan gi inntrykk av at selskapet er i gang med overgangen fra fossil energi til fornybar energi.

Men tallene lyver ikke: I fjor var kun 0,15 prosent av Equinors energiproduksjon fornybar, resten var fossil. Generalforsamlingen må bli starten på en historisk snuoperasjon.

Forrige uke inviterte Greenpeace til paneldebatt på Kulturhuset for å utfordre regjeringen og politikere om hvordan de vil sikre at Equinor handler i tråd med eierskapsmeldingen i oppløpet til Equinors generalforsamling.

Vi hørte kraftfulle innlegg fra representanter fra sivilsamfunnet i Argentina, Canada og Storbritannia, før politikere fra Arbeiderpartiet, SV, MDG og Venstre tok fatt på spørsmålet: Er det på tide at regjeringen og næringsminister Vestre griper inn for å vise at de mener det de sier i eierskapsmeldingen, og sikre at Equinor blir et selskap vi kan være stolte av?

Equinor ut av olje og gass 

Greenpeace jobber for å holde Equinor ansvarlig for den klimaødeleggelsen de forårsaker her hjemme og rundt om i verden. Tidligere har vi jobbet sammen med urbefolkning og lokale organisasjoner for å stoppe Equinors skitne utenlandsprosjekter – og vi har hatt stor suksess.

Etter en lang kamp og store økonomiske tap trakk Equinor seg ut av canadisk tjæresand. En voksende lokal motstandskamp stanset også Equinors prosjekter i Australbukta, Australias svar på vårt Lofoten.

Nå går vi mer systematisk til verks: Sammen med andre Greenpeace-kontorer og lokale grasrotgrupper og miljøorganisajoner vil vi tvinge Equinor til å ta klima- og naturkrisen på alvor og stoppe alle olje- og gassprosjekter i utlandet. Sammen kan vi få Equinor ut av olje og gass. 

Demonstrasjon i Mar del Plata i Argentina mot norske Equinors planer om oljeleting i Argentinahavet (Mar Argentino). © Diego Izquierdo / Greenpeace
Signer: Stopp Equinors utenlandsprosjekter

Equinor jobber for å åpne nye, kontroversielle utenlandsprosjekter, som Rosebank i Storbritannia og Bay du Nord i Canada. Dette må stoppes, signer oppropet!

Vær med