Under de senaste tre decennierna har Europas satsningar på infrastruktur mestadels gått till väg- och flygtrafiken. Det visar en ny rapport som tagits fram på uppdrag av Greenpeace. Sedan 1995 har det spenderats 66 procent mer på väg och flyg jämfört med järnväg, samtidigt som många järnvägsleder har lagts ned. Och i Sverige sticker utvecklingen ut – på flera oroväckande sätt.

– Det är hög tid att Europas regeringar slutar att favorisera bilar. Om Europa ska ha en hållbar och rättvis framtid måste nationella regeringar och EU sluta att stänga ned regionala järnvägsleder och stationer. Finansieringen måste flyttas från väg och flyg till järnväg, annars kan inte utsläppen av växthusgaser minska och en rättvis tillgång till hållbart resande uppnås. Idag är miljoner människor i glesbygdsområden tvingade att äga en bil eller stanna hemma för att det saknas rimlig tillgång till kollektivtrafik, säger Herwig Schuster, transportexpert på Greenpeace kontor i Central- och Östeuropa.

Transporter utgör nästan en tredjedel av EU:s utsläpp av växthusgaser och är den sektor som varit längst ifrån att nå sina utsläppsmål. Mellan 1995-2019 ökade till och med utsläppen från transporter inom EU med 15 procent. Sambandet hänger ihop med hur Europas regeringar har satsat på att bygga ut infrastrukturen, visar en ny rapport som har tagits fram på uppdrag av Greenpeace. 

Sedan 1995 har EU:s 27 medlemsländer samt Norge, Schweiz och Storbritannien satsat 66 procent mer pengar på väg och flyg jämfört med järnväg. Det har lett till att längden på Europas motorvägar har ökat med 60 procent, medan järnvägsnätet har minskat med 6,5 procent. För varje kilometer järnväg som har lagts ned, har två kilometer nya motorvägar byggts, vilket har bidragit till att öka ett klimatskadligt resande och således även utsläppen. 

Sverige har å sin sida investerat nästan 30 procent mer i väg och flyg jämfört med järnväg mellan 1995-2021. Utvecklingen de senaste åren har sett extra mörk ut, eftersom skillnaden i investeringarna har ökat än mer i vägtrafikens favör. Det skiljer sig från hur utvecklingen ser ut i övriga Europa där det har börjat satsas mer och mer på järnväg.

– Det är tydligt att utvecklingen i Sverige har gått åt fel håll alltför länge. Även om det i nuvarande trafikplan finns större anslag till nya järnvägar framöver, så är vi oroliga för om den oroväckande trenden kommer att brytas. Tidöpartierna gör till exempel en överflyttning av underhåll från järnväg till väg och pratar öppet om att öka flygandet. De satsar på skattesänkningar på bensin och diesel, vilket bara ökar trafiken på vägarna och därmed även utsläppen, istället för att underlätta för billiga och enkla resor med tåg och kollektivtrafik, säger Erika Bjureby, Sverigechef Greenpeace. 

Kräv billigare kollektivtrafik

Skriv under för billigare kollektivtrafik! Transportsektorn står för en fjärdedel av de totala utsläppen i Europa. För att ha en chans att klara 1,5°C målen behöver det bli billigare att resa hållbart. Jorden brinner upp och den svenska regeringen prioriterar kortsiktiga prissänkningar på drivmedel framför vår gemensamma framtid.

Engagera dig

Att öka trafiken på vägarna leder inte bara till ökade utsläpp. Det vilar även på kostsamma kalkyler.

– Nya vägbyggen bygger på antaganden om kraftigt ökad trafik för att kunna räknas hem ekonomiskt, oavsett kostnader för miljö och hälsa. Vi bygger samtidigt upp en stor underhållsskuld av vägar ju mer de byggs ut. Detta verkar inte bekymra Tidöpartierna nämnvärt, men så fort det pratas om satsningar på järnväg är de noga med att betona att de ska vara “kostnadseffektiva”. Denna syn på infrastruktur tar oss bara längre bort från målen om att minska utsläppen från transporter, säger Erika Bjureby.

Om rapporten:

  • I botten ligger Rumänien, som har lagt mer än tolv gånger så mycket pengar på väg och flyg jämfört med järnväg. Därefter kommer Kroatien, Polen och Irland, som alla har satsat mer än sex gånger så mycket pengar på väg och flyg.
  • Belgien, Österrike och Storbritannien är de enda länderna som har satsat mer på järnväg än väg och flyg.
  • Den totala längden på Europas järnvägsnät minskade med 6,5 procent (15 640 km) mellan 1995-2020. I vissa länder, som Frankrike och Tyskland, var minskningen ännu större – över tio procent. 
  • Sveriges järnvägsnät har varit konstant sedan 1995 och minskat med 0,1 procent. Den totala längden på Sveriges motorvägar har dock ökat med 73 procent (917 km).
  • Minst 2 582 tågstationer i Europa har (tillfälligt eller permanent) stängts ned sedan 1995. Det har framförallt påverkat glesbygdsområden och ofta skurit av dem från tillgång till kollektivtrafik.

Mer information

Rapportens faktadelar finns här och tillhörande analys finns här. Analysen har tagits fram av tyska “Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy” och “T3 Transportation Think Tank” på uppdrag av Greenpeaces kontor i Central- och Östeuropa.

Rapporten är den tredje i rad att släppas under Greenpeaces kampanj “Mobility for All”. I tidigare rapporter har Europas kollektivtrafik rankats utifrån pris och enkelhet, och jämförelser mellan tåg- och flygbiljetter har visat att det i genomsnitt är dubbelt så dyrt att åka tåg jämfört med att flyga i Europa.

Kontakt

Christopher Engberg Dahl, kommunikationsansvarig Greenpeace Sverige
[email protected]
0791421453