Världens hav är hem för miljontals arter, de ger mat till över en miljard människor – och producerar hälften av allt vårt syre. Men de står under omfattande hot: Varje år hamnar 8-20 miljoner ton plast i haven, överfiske utrotar livsviktiga ekosystem, oljeplattformar, djuphavsborrning och klimatförändringar – allt detta riskerar våra havs hälsa och den biologiska mångfalden.

Trots det är idag mindre än 1 procent av våra internationella vatten skyddade. Men nu kan DU vara med och ändra på detta.

Svenska politiker pratar inte om de här förhandlingarna, och i resten av världen är det nästan lika tyst.

Men läget är tydligt: Våra hav behöver skyddas – och nu kan det bli verklighet.

Genom att skriva under vår namninsamling gör du din röst hörd, tillsammans med oss och över 3 miljoner människor världen över, som alla kräver samma sak.

Var med och uppmana världens politiker att agera nu när det verkligen gäller, att de står upp för ett starkt globalt havsavtal under årets förhandlingar i FN – och att de gör vad som krävs för att rädda våra hav.
Vi kan inte begära något mindre. Är du med oss?