En historisk möjlighet att rädda våra hav

Världens hav är hem för miljontals arter, de ger mat till över en miljard människor – och producerar hälften av allt vårt syre. Men de står under omfattande hot: Varje år hamnar 8-20 miljoner ton plast i haven, överfiske utrotar livsviktiga ekosystem, oljeplattformar, djuphavsborrning och klimatförändringar – allt detta riskerar våra havs hälsa och den biologiska mångfalden.

Trots det är idag mindre än 1 procent av våra internationella vatten skyddade. Men nu kan DU vara med och ändra på detta.

Genom att skriva under vår namninsamling gör du din röst hörd, tillsammans med oss och över 3 miljoner människor världen över, som alla kräver samma sak.

Var med och uppmana världens politiker att agera när det verkligen gäller, att de står upp för ett starkt globalt havsavtal under förhandlingarna i FN – och att de gör vad som krävs för att rädda våra hav.

Vi kan inte begära något mindre. Är du med oss?

Läs mer om våra hav och varför de måste beskyddas

Rapporten ”30×30 A Blueprint For Ocean Protection” beskriver varför minst 30 procent av våra hav måste skyddas innan 2030:
– läs en svensk summering av rapporten
– läs den fullständiga rapporten, på engelska.