Skydda våra världshav

Gör DIN röst hörd och kräv att världens regeringar ställer sig bakom ett starkt globalt havsavtal, som ger möjlighet att skydda de mest utsatta delarna av våra världshav från klimatförändringar, oljeborrning, överfiske, skadlig gruvdrift på havsbottnar och plastföroreningar och ge livet i haven en chans att återhämta sig.
Har skrivit under Mål

{{counter}}

{{blockData.counterGoalValue}}

2023: FN MÅSTE STÅ UPP FÖR VÄRLDENS HAV

Haven behöver din röst – skriv under och höj din röst med miljoner människor världen över som alla kräver ett starkt globalt havsavtal, som ger haven chans att återhämta sig från destruktiv mänsklig verksamhet.

Genom att skriva under samtycker du till att din underskrift blir registrerad, och att du kan bli uppdaterad om hur det går med det här uppropet och andra relevanta kampanjer från Greenpeace. Vi respekterar din integritet. Läs vår sekretesspolicy

Din underskrift gör att vi kan visa att vi är många som står bakom ett STARKT globalt havsavtal – och uppmana världens ledare att göra desamma!

Signed up Goal

{{counter}}

{{blockData.counterGoalValue}}

STEG 3/3: Bli givare

Som månadsgivare är du anledningen till att vi kan bedriva forskning, genomföra aktioner, expeditioner, avslöja miljöbrott, påverka beslutsfattare och med full styrka fortsätta arbetet med att skydda vår planet. Våren 2023 kommer vi göra allt vi kan för att pressa världens ledare om att stå upp för ett starkt globalt havsavtal under kommande förhandlingar. Med stöd från personer som dig kan vi fortsätta vinna nya segrar för vår planet, har du möjlighet att stötta vårt arbete?

Hösten 2022 – FN misslyckas med att skydda haven

Regeringar världen över har samlats i FN för att förhandla om ett globalt havsavtal, så kallat BBNJ (Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction – marin biologisk mångfald i områden utanför nationell jurisdiktion). Förhandlingarna om detta livsviktiga avtal, som inte bara avgör världshavens öde utan även påverkar hela vår planet, har pågått sedan 2004 och hade sin senaste omgång nu i augusti 2022. Då man inte kunde komma överens om detaljerna i avtalet blev avgörandet om ett starkt globalt skyddsavtal för haven uppskjutet, ännu en gång. Nu väntas nästa omgång kunna ske under januari månad 2023 – och det är nu viktigare än någonsin att vi ökar pressen på världsledarna fram till dess!

Läs mer om senaste omgången förhandlingar i FN om ett globalt havsavtal

Läs mer om den destruktiva relationen vi har till våra hav, och varför ett globalt havsavtal behövs

Då man även under denna omgång inte lyckades komma överens pågår förhandlingarna fortfarande.

Läs mer om konsekvenserna av att beslutet om ett globalt havsavtal än en gång skjutits upp:

Tiden rinner ut för våra hav

Vi har inte tid att fortsätta lägga beslutet om ett globalt havsavtal på framtiden. Våra hav ger oss hälften av syret vi andas, är en enorm koldioxidsänka och livnär miljarder människor på vår planet. Dessutom är det hem för en stor del av jordens arter.

Att de deltagande nationerna ser till att enas om avtalets nyckelfrågor, och sätter havens överlevnad framför ekonomisk vinning är därför avgörande.

Om avtalet blir starkt nog kan det nämligen möjliggöra ett 30% havsskydd för våra världshav till år 2030 – hav som är drabbade av överfiske, plastföroreningar, oljeborrning, djuphavsgruvdrift och försurning – hav som då också naturligt kan återhämta sig, om de bara får en paus från all destruktiv mänsklig aktivitet de hotas av idag. Därför jobbar vi på Greenpeace globalt med att fortsätta sätta press på de deltagande delegaterna, och göra allt vi kan för att se till så att detta blir verklighet! Och din röst behövs.

Över 5 miljoner människor har redan höjt sin röst för haven – är du med oss? 

Det är tydligt att vi behöver ett globalt politiskt åtagande för att matcha storleken på utmaningen, och vi behöver det nu. Här har vi ett unikt tillfälle att ta itu med klimatkrisen, massutdöendet av vilda djur och säkerställa havsskydd i global skala. Var med oss i kampen för att skydda våra hav!

Läs mer om våra hav och varför de måste skyddas


Vanliga frågor & svar

Varför ber vi om ditt telefonnummer?

Vi ber om ditt telefonnummer eftersom vi vill skapa en dialog om de insatser vi kan göra tillsammans för att lösa de hot som vår planet står inför. I samtalet med dig ber vi om stöd i form av ekonomiska bidrag så att vi kan skapa ännu mer gröna framsteg för vår planet.

För att kunna vara oberoende och alltid sätta planetens bästa först tar vi inte emot stöd från regeringen, näringslivet eller politiska partier – därför är vi beroende av stöd från individer som du. Även om inte alla kan eller kommer att stödja oss ekonomiskt, upplever vi att de flesta reagerar positivt på ett personligt samtal och möjligheten att bidra till en friskare planet och bli en del av Greenpeace – som en permanent bidragsgivare eller volontär. Vi får möjlighet att prata om vårt arbete, och du har möjlighet att ställa frågor om vår organisation, hur vi arbetar och vad dina pengar går till. Det skapar trygghet för både dig och oss.

Du kan när som helst kontakta oss om du inte vill att vi ska ringa dig på: [email protected], så ser vi till att ditt nummer tas bort.

Gör en namninsamling skillnad?

Det korta svaret är ja!

På Greenpeace arbetar vi enligt principen att vi är starkare tillsammans. När vi organiserar oss och går samman växer vi i styrka och kan lättare skapa förändring.

Men vi vinner sällan våra kampanjer över en natt. Det kräver ofta ett långsiktigt strategiskt och hårt arbete. Vi bedriver gedigen forskning och överväger noggrant hur vi på bästa sätt kan lägga fram våra argument – för att uppnå resultat som gör skillnad för vår planet. Vi möter ofta kraftfulla motståndare med enorma budgetar. Därför är det oerhört viktigt att samla så många röster och underskrifter som möjligt. På det sättet blir det omöjligt för företag och politiker att ignorera oss.

När du skriver under en av våra kampanjer och delar med vänner, familj och bekanta skapar du ringar på vattnet. Och ju fler människor som gör detsamma, desto större chans har vi att vinna nya viktiga segrar för klimatet.

Vad mer kan jag göra?

1. Håll dig uppdaterad och engagera ditt nätverk.
Följ oss på sociala medier för att få de senaste nyheterna om vårt lokala och globala miljöarbete. Du kan engagera dig genom att dela eller kommentera inlägg och därmed göra fler medvetna om och intresserade av klimat och miljöfrågor.
YouTube: Greenpeace Sverige
Facebook: @greenpeacesverige
Instagram: @greenpeacsverige
Twitter: @greenpeacesverige

2. Säg ja till en grön vardag.
Gör miljövänliga val och inspirera andra att göra detsamma. Lär dig mer om hur du kan gynna den biologiska mångfalden i din trädgård, laga enkla veganska måltider, eller få tips på hur du kan minska användandet av plast i din vardag. Genom att dela med dig av vad du lärt dig till vänner och familj kan du bidra till ett mer hållbart samhälle. Håll gärna utkik efter fler nyheter och tips i våra mejlutskick, inlägg och artiklar på vår hemsida.

3. Bli volontär.
Våra volontärer är ett härligt gäng inspirerande människor som har gjort många fantastiska saker med oss genom åren. Som Greenpeace-volontär kan du bidra med allt från att fixa banderoller, skriva blogginlägg, dela ut information på gatan och festivaler, anordna klimatmarscher eller demonstrationer. Eller vill du kanske bli en av våra Greenspeakers som håller föredrag för skolor, föreningar eller organisationer om vårt kampanjarbete? Vi erbjuder även en rad träningar för att du som volontär ska få möjlighet att utveckla ditt engagemang för klimatet med oss. Läs mer om volontärarbete för Greenpeace Sverige här.

4. Stöd vårt arbete.
Som månadsgivare spelar du en viktig roll i att ta itu med vår tids största utmaning – klimatkrisen. Med ditt stöd kan vi sätta den press på regeringar och företag runt om i världen som behövs för att minska koldioxidutsläppen, för att åstadkomma en övergång från fossila bränslen till förnybar energi och för att skydda haven och skogarna.

Administrationskostnader är lägre för fasta avgifter, vilket innebär att en större andel av ditt stöd som månadsgivare kan gå direkt till det du bryr dig om. Det är också bekvämare för dig: att bli månadsgivare tar bara några minuter, och därefter hjälper ditt stöd automatiskt vår planet varje dag, året runt. Och du kan enkelt ändra ditt månadsbelopp eller säga upp ditt bidrag när som helst.

När tillräckligt många människor kämpar för samma sak kan vi skapa de stora förändringarna.

Stödet som du och andra ger skapar långsiktig ekonomisk säkerhet och stabilitet i vårt arbete. Det utgör faktiskt hela grunden som gör att vi kan fortsätta arbeta för en friskare och mer hållbar planet. Greenpeace tar inte emot bidrag från varken företag eller regeringar. Detta innebär att vi kan vara helt oberoende och alltid agera för planetens bästa. Därför är stödet från människor som dig oumbärligt.

Bli månadsgivare