Fasorna till följd av Putins invasion av Ukraina kommer allt mer i dagern och väcker internationell upprördhet. Miljontals människor ställer sig aktivt i solidaritet med krigets offer, stödjer ukrainska flyktingar och uttrycker motstånd mot kriget (antingen genom donationer, att protestera eller erbjuda bostäder mm). Allt som kan måste också göras för att sätta stopp för lidandet och förödelsen.

Men samtidigt har såväl politiska beslut som investeringsbeslut från europeiska regeringar, företag, banker och investerare spelat en avgörande roll för att bygga upp Putins ekonomiska och militära makt. Det innebär att även dina pengar, mot din vilja, troligen bidrar till att att stärka Putins krigsmaskin.

”Peace – Not Oil”-protest i Bremen – Greenpeace-aktivister håller i en banderoll där det står ”STOP FUNDING WAR” och målar ”Peace – Not Oil” med två meter långa bokstäver på sidan av det 40 000 ton tunga tankfartyget Seasprat, som levererar olja från den ryska baltiska hamnen Primorsk.

Europeiska finansinstitutioner stödjer fortfarande fossila bränslen och Putins militärmakt

Många europeiska banker och finansinstitutioner finansierar fortfarande, på ett eller annat sätt, ryska fossila bränslen. Pengar som i sin tur eldar på Putins illegala invasion av Ukraina. De ryska företag som Europa köper fossila bränslen (och uran) från är samma företag som levererar bränslen till den ryska armén och eftersom vinsterna till stor del går till ryska statskassan finansierar det också invasionen av Ukraina. finansierar den ryska armén. Med hjälp av några av de största bankerna och investerarna i Europa kan dina pengar medverka till detta.

Vi måste avslöja och konfrontera de europeiska finansinstitutioner som fortfarande finansierar ryska fossila bränslen och kriget. Vi har identifierat tio av de största Europeiska bankerna och investerarna som investerat i den ryska olje- och gassektorn och som inte har tagit några steg för att att avsluta finansieringen till eller investeringarna i den ryska fossilindustrin:

  • Intesa SanPaolo
  • UniCredit
  • Société Générale
  • Raiffeisen Bank International
  • UBS
  • Credit Suisse
  • Schroders
  • Pictet
  • East Capital
  • Carnegie Fonder

East Capital och Carnegie Fonder är båda Svenska bolag.

Hjälp till ​​och kräv att de slutar understödja fossila bränslen och Putins militärmakt nu!

Pengaflödet till Rysslands krigföring måste stoppas

De flesta vet att pengaflöden ofta går till socialt eller miljömässigt skadliga aktiviteter, till exempel förstörelse av en månghundraårig skog för att göra plats åt en motorväg eller investeringar i destruktiva metoder för energiutvinning såsom borrning i Arktis, hydraulisk spräckning (fracking), skifferolja och skiffergas. Många vet också att pengaflöden kan och bör omdirigeras till från sådant som förstör vår planet till sådant som skapar fred och säkerhet och inriktas mot människors behov och att skapa hållbara samhällssystem grundade på ekonomisk och social rättvisa.

I slutet av mars protesterade ukrainare bosatta i Wien vid Raiffeisen Bank under bankens årliga bolagsstämma och krävde att den skulle klippa banden med den ryska marknaden och sluta sponsra kriget i Ukraina. I april protesterade Tjeckiska aktivister mot Société Générale, Raiffeisen Bank och UniCredits tjeckiska dotterbolag och krävde att de skulle sluta finansiera ryska fossila bränslen och kriget. Greenpeace protesterar outtröttligt mot beroendet av fossila bränslen som finansierar Putins invasion och har under flera år uppmanat finansinstitutioner att sluta tillhandahålla finansiella tjänster till fossilindustrin.

Detta är en nödsituation. Att stoppa de pengar som strömmar till ryska fossilbolag kan möjliggöra ett tidigare slut på kriget i Ukraina. Över hela världen har fossila bränslen genom åren drivit fram konflikter och politisk instabilitet, och de kommer att fortsätta att göra det så länge vi fortsätter att konsumera och finansiera dem.

Ett säkert och tryggt energisystem är centralt för att skapa en hållbar och varaktig fred. Att satsa på förnybar energi och energieffektivisering riktar om pengar från verksamheter som underblåser krig och konflikter till insatser som säkerställer en fredlig utveckling. Vi måste bryta de kapitalflöden som vidmakthåller våld och orättvisor och istället använda pengarna för att skapa en bättre och säkrare värld.

Kuba Gogolewski är Lead Campaigner för Money For Change

Tell the CEOs of European finance institutions: stop fuelling war

Help us expose 10 European finance institutions and demand that they immediately cut their ties with the Russian fossil fuel industry.

Skriv under