Gustav Martner är head of creative på Greenpeace Norden men är också en aktivist. Tidigare jobbade han inom digital- och mediebranschen och drev många framgångsrika bolag. Han trodde starkt på att försöka driva på förändring inifrån men efter många besvikelser bestämde han sig för att han ville påverka från ett annat håll. Jag ställde några frågor till honom om civil olydnad och om kampanjen för ett förbud mot fossilreklam.

Hur kom det sig att du började jobba på Greenpeace? 

Jag har alltid varit engagerad i miljöfrågor men även i andra rättvisefrågor. När jag växte upp så fanns det förväntningar att man skulle ha ett välbetalt jobb och jag ville väl bevisa att jag kunde försörja mig. För mig blev det att driva bolag. Jag har alltid varit kreativ och tyckt om att skapa och att driva de här bolagen var ju ett sätt för mig att få betalt för det jag brann för. Jag var övertygad om att det bästa sättet var att skapa förändring var att agera inifrån och komma med hållbara affärsidéer. Men med åren blev jag besviken då de mest hållbara och bästa ideerna ofta lades åt sidan och de mer kortsiktiga idéerna togs vidare. Jag kände så småningom att jag ville lämna det och försöka påverka mer samhällspolitiskt.  

Berätta om kampanjen för att förbjuda fossilreklam

Alla branscher gör nu vad de kan för att ställa om och ta sitt ansvar i den svåra situation vi  befinner oss i. Jordens resurser förbrukas för snabbt och vi har enorma utsläpp. Men reklam- och medielandskapet är en blind fläck upplever jag. Jag och andra kollegor på Greenpeace gjorde en analys kring hur vi kunde använda oss av reklamjuridiken för att öka branschens ansvarstagande. Så föddes iden om ett fossilreklamförbud på EU-nivå. 

Sedan dess har vi knutit ett samarbete med över 20 andra organisationer för att driva den här frågan. Den stora insatsen nu är att samla en miljon namnunderskrifter för att förslaget ska behandlas av politikerna i EU. Men för att öka chanserna för att det här ska gå igenom så är det väldigt bråttom att visa på goda exempel på att det här faktiskt går att genomföra. Därför har vi en nära dialog med mediebranschen, skapar opinion och politiskt tryck för att de ska införa fossilreklamförbud. 

Vill du berätta lite om vad vi gjort i kampanjen hittills och de aktioner som utförts? 

Det är en volontärledd kampanj. Vi har utbildat och mobiliserat en stor mängd människor som har möjligheten att driva de här frågorna lokalt men också på andra typer av plattformar. Vad de har gjort hittills är helt fantastiskt! De har till exempel ringt och pratat med varenda lokalpolitiker i Stockholm och delat ut den rapport som Greenpeace skapat utanför mediebranschens stora konferenser. Det är en ambitiös rapport vi gjort som förklarar vilka gränsdragningar som är möjliga att göra. 

Något som Greenpeace kanske är mest känt för, och som gör oss unika, är civil olydnad och fredliga aktioner. Det har vi använt även i den här kampanjen. Vi har skapat uppmärksamhet runt den här frågan genom att sätta skyltar med “fossilreklam nej tack” på både stora och små annonser från fossilbranschen. 

Skyltarna har en design som liknar varningstexterna på tobaksförpackningar. Det är en medveten koppling vi gjort då förbudet mot tobaksreklam är ett inspirerande exempel, eftersom det har gett många positiva effekter på folkhälsan. På samma sätt skulle ett fossilreklamförbud ha positiva effekter för både planeten och luftkvaliteten i städerna. 

Tidigare i höstas satte vi upp en 13 meter lång banner med varningstext på Finnairs enorma reklamtavla för billiga flygresor mittemot centralstationen i Helsingfors. Den banderollen gav väldigt mycket publicitet och bra visuella bilder som används mycket nu när fossilreklamförbud diskuteras. Det var också en effektiv aktion på så sätt att mediebolaget som äger reklamtavlan vi klättrade på faktiskt gick ut som respons på aktionen och sa att de skulle se över sin policy för den här typen av reklam på sina ytor. På den aktionen hade jag privilegiet att själv få vara med.  

Över 100 000 personer har redan skrivit på vår namninsamling för att få europeiska politiker att utreda ett fossilreklamförbud inom EU och över 10 000 av dem är från Sverige. Utan människors engagemang, både från volontärer och givare skulle inget av detta vara möjligt. Det är vi tillsammans som skapar kampanjen och den press som behövs på våra politiker.  

Hur är det att vara en del i en så stor aktion och vad ger dig mod? 

För mig handlar det mycket om att använda sig av de privilegier man har fått i livet. Alla har ju inte möjligheten att göra detta. Jag har hälsan och möjligheten och förhoppningsvis kan jag bidra till att påverka till det positiva. 

Att göra en aktion är ju så mycket mer än bara aktionen, utan väldigt mycket arbete runt omkring. I min roll på Greenpeace är jag ofta en del av det kreativa utformandet. Och ibland lämnar jag också mitt skrivbord och deltar som aktivist. 

Säkerheten är det viktigaste. Vissa saker som Greenpeace gör kan se extrema ut, men de kan implementeras tack vare ett erfaret team och genom att noggrant utvärdera och minska risker.    

Just i Helsingfors var en stor mängd människor precis på väg till skolan eller jobbet under aktionen. Flera stannade och tittade, gav tummen upp, tog bilder med sina mobiler och vinkade. Det är en fin känsla. Man märker att många tycker att det vi gör är rätt och inspirerande. Jag tror inte bara dom gillar budskapet men kanske också att de blir inspirerade av att människor faktiskt är beredda att utföra civil olydnad för att stå upp för miljön. Jag tror att väldigt många, speciellt unga människor, känner sig stärkta av att det faktiskt finns människor som är beredda att göra något på riktigt för att skapa en förändring som är bra för nästa generation.

Varför ser du civil olydnad som ett viktigt och effektivt redskap?

Jag har ju bakgrund som programmerare och ser vårt legala system lite som en slags kod som styr samhället. Och i alla komplexa system så finns det buggar. Det är ju bra om “snälla hackers” exponerar buggarna så att de som har ansvar för att fixa det här systemet inser var det finns allvarliga fel i programmeringskoden så att säga. 

Vi har en klimatlag, generationsmål och hållbarhetsmål som är en del av det legala systemet. Men med samma legala system så kan vi helt utan begränsningar ha reklam för saker som vi inte borde ha. Vi borde inte ha onödigt flygande till exempel. Det är en bugg i systemet.

Civil olydnad handlar mycket om att bidra till det juridiska. Det är inte så att jag är en anarkist som tycker att lagar är fel. Men jag säger: det här systemet fungerar inte och eftersom du inte gör något åt det gör jag det. Jag är beredd att ta konsekvenserna av mina handlingar och jag gör det inte för att förstöra något, utan för att bygga något bättre.

Finns det något speciellt ögonblick när du har jobbat med Greenpeace som du känner dig extra stolt över?

När vi började jobba med att stoppa Preems utbyggnad var det många som tyckte att det var slöseri med tid. Det går ju inte att stoppa jätten Preem, sa de. Preem hade lyckats så väl med sin propaganda, lobbyism och manipulation att många faktiskt trodde det var en bra idé att bygga ut raffinaderiet.

Vi gjorde en kartläggning av Preems PR-arbete som plockades upp av Sveriges Television med ett stort inslag. Folk fick upp ögonen för lögnerna och när Konsumentverket väl öppnade ett tillsynsärende var det en väldigt skön känsla. Sedermera stoppades Preems planer vilket ju var fantastiskt. Men för mig var de där små vinsterna i början nästan ännu bättre än den stora vinsten: för de visar att demokratin fungerar. Vi hade skapat en liten liten spricka i deras kristall och jag kände hopp över att det går att driva opinion. Ingenting är omöjligt, det omöjliga kräver bara lite längre tid. Och ibland civil olydnad!

Återigen var det fantastiskt att se allt engagemang och backningen vi fick av givare och volontärer.  

Gustav berättar om ett fossilt reklamförbud och civil olydnad

Varför tror du att ett förbud av fossil reklam är effektivt? 

Om vi snabbt ska kunna ta oss ur vårt katastrofala fossilberoende så kan vi inte bara gå på enskilda fossilbolag, för den tiden har vi inte. Så därför har vi letat efter strategier och modeller för att begränsa deras möjlighet att expandera och upprätthålla sin storskaliga verksamhet.

Fossilreklamförbud är en typisk sådan “horisontell” idé som verkar mot flera skadliga bolag samtidigt. Det finns en styrka i att underminera en hel bransch som är skadlig istället för att bara gå på den som är värst för tillfället. Om vi spenderar all vår tid och våra givares pengar på att jobba mot till exempel Lundin-familjens oljebolag finns ju risken att vi samtidigt ger Equinor eller Preem fritt spelrum.

Vad vill du säga till de som stöttar kampanjen och Greenpeace arbete? 

Först och främst vill jag säga TACK! Utan våra givares stöd skulle vi aldrig kunna göra det vi gör. Det går inte en dag utan att vi skänker tacksamma tankar till våra givare. 

Den som ger ett bidrag till Greenpeace visar en insikt om att de fattat att världen inte är perfekt, systemet är inte perfekt och politikerna gör inte alltid allt vad de borde för väljarna. Industrins lobbyister är oerhört starka och behöver motas tillbaka av helt vanliga dödliga. 

De som stöttar ekonomiskt, jobbar volontärt eller på annat sätt engagerar sig visar att de har en förståelse för att en systemomställning inte kommer hända av sig självt och att det finns många sätt att skapa förändring. Att fixa systemet kommer kräva mer än att lägga en valsedel vart fjärde år. Det förstår den som ger ett bidrag till Greenpeace arbete.

Det ger oss styrka i det vi gör att veta att vi har många med oss. Ofta när jag pratar med givare så påpekar de att det behövs en organisation som Greenpeace. De understryker att det behövs en oberoende kritisk röst som får upp viktiga frågor på agendan, som går till handling och är beredda att göra personliga uppoffringar när det är nödvändigt. Det är endast tack vare stödet från privatpersoner som vi kan vara den oberoende rösten!

Greenpeace går samman med över 20 andra europeiska organisationer för att få till ett fossilreklamförbud
Fossilreklam, nej tack!

Använd din rätt att tillsammans med 1 miljon andra EU-medborgare skriva på detta European Citizen Initiative för att stoppa reklam för onödiga flygresor, törstiga bensinbilar och greenwashande oljebolag. Agera nu! Stoppa fossilreklamen!

Engagera dig