För varje dag ökar klimatkrisen i omfattning och allvar. Men den senaste generationen har svar på tal: Unga människor från jordens alla hörn kräver att makthavare agerar och att samhället ställer om. Detta är inte en övergående trend – den globala unga miljörörelsen är här för att stanna. 


Detta är en rörelse som hittar en gemensam identitet bortom länder, språk och kultur. Det är människor som kämpar för intergenerationell rättvisa och kräver kraftfulla åtgärder. Ett av de bästa sätten att stötta dessa modiga aktivister är att erbjuda mötesplatser där de genom hantverk och kunskapsutbyte stärker sin egen rörelse.

Media- och kommunikationsträning på Ubuntu hub i Sydafrika. Fotocred: Angelo Louw

En plats för unga att träffas 

Planet One är ett samarbetsprojekt mellan de tre organisationerna Fryshuset, Greenpeace och Armenian Progressive Youths. Tillsammans kombinerar vi vår långa erfarenhet av att engagera unga och bygga plattformar för att bedriva påverkansarbete.
Sedan 2021 har Planet One öppnat fysiska mötesplatser (makerspaces) i sex länder för personer mellan 15-25 år, i syfte att skapa förutsättningar för ”learning-by-doing”. Mötesplatserna är utformade som en trygg plats där unga kan lära sig mer om klimat- och miljöproblem och utveckla hållbara lösningar, allt från småskaliga odlingsprojekt till globala klimatkampanjer.

 Chris på demonstration med Fridays for Future. Fotocred: Chris Albin Haglund @fridayphotos.se

Röster från mötesplatserna

Chris Kebbon är 19 år och bor i Stockholm. Den passiva politiken kring klimatförändringarna har gjort honom mer och mer orolig för framtiden och han funderade på att engagera sig i miljörörelsen. Förra året gick han till Momentum (Planet Ones svenska makerspace), där den svenska grenen av Fridays for Future (FFF) ofta träffas.

”Att träffa andra aktivister på ett ställe som Momentum hjälpte mig att känna mig trygg under mitt första möte med FFF”, säger Chris. ”När du är aktivist så är det så viktigt att kunna vila. Om Momentum inte hade existerat så skulle vi inte ha ett ställe dit vi kunde gå för att koppla av från livets stress. På grund av det här stället har jag nu nära relationer med andra aktivister”, fortsätter han.

Fotografen Andile Shawe berättar om sitt första möte på Ubuntu Hub (Planet Ones sydafrikanska mötesplats): 

”Jag var på Ubuntu Hub för en workshop kring ungdomsarbetslöshet och jag blev snabbt intresserad av Planet One. Jag lärde mig så mycket om klimaträttvisa och jag kände att jag ville engagera mig mer. Jag berättade om min konst för en av undgomsledarna och frågade hur jag kunde bidra”. Med hjälp av ledarna på mötesplatsen anordnade Andile sin första utställning någonsin, på temat intersektionalitet och vikten av mångfald.

Denzel Juma med hans målning vid Ubunifu Hub, Nairobi. ©Gerance Mutwol

Ett globalt hållbarhetsinitiativ

Planet One har makerspaces i sex städer i Europa och Afrika: 

Projektet finansieras med stöd från Postkodlotteriet och fram tills idag har Planet Ones mötesplatser organiserat över 1 870 aktiviteter, haft fler än 27 000 deltagare och stöttat över 3 000 ungdomsledda initiativ! 

Om du är 15-25 år, intresserad av miljöfrågor och nyfiken på att organisera ett initiativ eller fördjupa din förmåga att påverka framtiden så är du varmt välkommen till Momentum, Makerspacet i Stockholm. Adressen till Momentum är: Fryshuset, Mårtendalsgatan 2-8, Stockholm. Välkommen att kontakta Momentums lokalkoordinator Olivia om du vill veta mer på [email protected]