Imorse fick finansdepartementet ett nytt namn. Ett namn som bättre speglar departementets enorma ansvar och möjlighet när ofantliga summor ska investeras för att stävja effekterna av coronapandemin.

I skrivande stund har finansdepartement runt om i världen pumpat i tusentals miljarder för att få ekonomier på rull igen. Det är sällan, om någonsin, så stora delar av samhällets samlade resurser – våra skattemedel –  gjorts tillgängliga på så kort tid.

Coronapandemin är en oerhörd tragedi som drabbat hela vårt samhälle. Samtidigt innebär det att vi kan använda de stimulanspaket som nu beslutas om för att starta den genomgripande samhällsomställning som krävs för att leva upp till forskarnas rekommendationer och våra internationella åtaganden.

Att gå tillbaka till den situation vi hade innan krisen håller inte. Det “normala” har inneburit att vi i stora delar förstört vår omgivning för kortsiktig vinning. Våra skattepengar måste användas smart för att rädda liv både på kort och lång sikt. Finansdepartementet måste ta hänsyn till de överhängande risker som hotar våra livsupprätthållande system, vår trygghet och vår välfärd och se till att vi går starkare ur krisen än vi gick in i den. 

Därför är klimat, miljö- och omställningsdepartementet ett bra och passande namn – för finansdepartementet spelar en central roll när det gäller att bygga vårt trygga, motståndskraftiga framtida samhälle och en långsiktigt hållbar välfärd.

Håller du med? Skriv under vår namninsamling för stimulanspaket för framtiden och ge våra politiker mod att agera!