Klimatpolitik

Svensk klimatpolitik utgår från både Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C och det svenska klimatpolitiska ramverket, bland annat klimatmålet om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast år 2045. En ambitiös klimatpolitik kan både minska Sveriges utsläpp, och leda till utsläppsminskningar utanför Sverige.

Riksdagshuset i Stockholm där aktivister målat NO NEED TO PANIC för att få politikerna att utlysa klimatnödläge
endast toppen av taket på en bil syns över vattenytan efter en översvämning i Tyskland

Problemet

Klimatförändringar är ett stort och komplext problem som påverkar människor, djur och ekosystem på många olika sätt, men vissa drabbas hårdare än andra. Globala temperaturökningar orsakar många problem, inklusive värmeböljor, torka, skogsbränder och översvämningar. Därför har världen genom Parisavtalet beslutat att den globala uppvärmningen ska hållas väl under 2 grader, och helst under 1,5 grader. Parisavtalet och de internationella klimatförhandlingarna ska organiseras enligt principen om klimaträttvisa. Förhandlingarna berättar inte bara för oss vilka klimatmålen måste vara för att undvika de värsta klimatförändringarna. De fördelar också vilka länder som är ansvariga för vilka utsläpp och klimatåtgärder i världen. De sätter även grunden för klimatpolitiken i vårt land.

Vad vi gör

Greenpeace är en internationell miljöorganisation som arbetar för att skydda miljön och motverka klimatförändringar. Greenpeace är inte en del av COP eller UNFCCC, men organisationen är ofta närvarande vid mötena som observatörer och deltar i olika aktiviteter för att påverka beslutsfattarna. Vi stödjer de utsatta ländernas krav på ambitiösa klimatåtgärder och sätter press på länder som inte tar sin del av ansvaret. En del av arbetet går ut på att träffa politiker och förhandlare, erbjuda vår kunskap och expertis. Dessutom genomför vi kampanjer och andra aktiviteter som sätter strålkastarljuset på vad som står på spel. Utanför klimatförhandlingarna arbetar Greenpeace intensivt med att påverka politiker att ta klimatansvar på hemmaplan i linje med Parisavtalet. I Sverige är uppföljning och implementering av det klimatpolitiska ramverket inklusive klimatlagen och dess krav på att regeringen ska lämna en klimatpolitisk handlingsplan vart fjärde år ett viktigt arbete.

Greenpeace podcast Systemskiftet
– när vi slutar laga klimatet med tejp

I podden Systemskiftet går Carl Schlyter bortom den dagspolitiska debatten om klimat och miljö tillsammans med aktuella forskare, aktivister, filosofer, entreprenörer, psykologer och visionärer. Vi söker svar på hur vi i skapar verklig samhällsförändring i tider av klimatkris, artutrotning och ekonomiska klyftor. 

📢✊🏽 Miljödepartementet tillhör folket!

När regeringen lägger ner Miljödepartementet tar vi saken i egna händer! Därför tog Greenpeace aktivister miljödepartementets skylt strax innan det lades ner. Det är numera en symbol för oss som bryr oss om att skapa en dräglig framtid för våra barn, och för en levande natur även i framtiden. Så länge som miljön och klimatet inte prioriteras tillräckligt för att kunna säkerställa en hållbar framtid för alla kommer vi att fortsätta kämpa. Är du med oss? Skriv under för att klimatet ska sätta ramen för politiska beslut!

Läs mer om detta ämne

Utforska andra ämnen