Tack för att du engagerar dig för haven!

Genom att klicka HÄR öppnas ditt mejlprogram med ett förslag på text att skicka till utrikesminister Ann Linde. Du kan självklart ändra på texten precis som du vill innan du skickar den. Du kan också gärna ändra i ämnesraden, för att minska risken att ditt mejl fastnar i ett spamfilter.

Greenpeace får inte tillgång till din e-postadress, eller några andra kontaktuppgifter genom att du skickar detta mejl. Om du vill få mer information om vad du kan göra mer för att rädda haven HÄR.

Skicka ett mejl

Om det inte automatiskt går att öppna ditt mejlprogram via länken, kan du helt enkelt själv skicka ett mejl till:

[email protected]

Förslag på ämnesrad:
Attn: utrikesminister Ann Linde, Re: Skydd för livet i havet
(Ändra gärna i ämnesraden om du vill)

Förslag på text i mailet:
(Du får gärna ändra texten som du vill och göra den mer personlig)

Hej Ann,

Jag skriver till dig eftersom du, som utrikesminister, är ansvarig för Sveriges förhandlingar om FN:s avtal om skydd av marin biologisk mångfald utanför nationell jurisdiktion (BBNJ).

Det är många som likt mig oroar sig för livet i haven och önskar att våra politiker gör sitt yttersta för skydda ekosystemen i världens hav. Idag är det mindre än en procent av internationellt vatten som har något form av skydd och vetenskapen är tydlig med att ett stort nätverk av strikt skyddade områden är det enda som kan motverka den storskaliga förstörelsen som haven utsätts för idag.

Jag vill att du som ansvarig minister ser till att Sverige börjar stödja ett starkt havsavtal i FN. Ett starkt avtal som gör det möjligt att skapa skyddade områden även på internationellt vatten. Detta innebär att det nya havsavtalet behöver innehålla ett bindande regelverk som ger en nytt FN-organ uppdraget och mandatet att etablera marina reservat på internationellt vatten. Bara då kan detta avtal bli det ”Parisavtal för havet” som livet i haven så desperat behöver.

Med vänliga hälsningar och förhoppningar om återkoppling

Senaste nytt