De flesta av oss har hört att sättet som  vi i de rikare delarna av världen konsumerar och producerar kött och mejeriprodukter i hög grad bidrar till klimatförändringar och miljöförstöring. FN och flera oberoende forskare har länge påpekat att produktionen av djurfoder till köttindustrin är en av de främsta orsakerna till klimatförändringar och miljöproblem världen över. 

Köttkonsumtionen i Sverige har sedan 90-talet  ökat med nästan 50 procent men har de senaste åren minskat med omkring 2,5 procent per år. Ändå är svenskens konsumtion av kött,framförallt nötkött, betydligt högre än för den genomsnittliga europén. 

Jordbruket står för 24 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser och uppfödning och hållning av boskap står för 14 procent. Om jordbruksindustrin fortsätter växa som de gör nu kommer växthusgaser från jordbruket att stå för mer än hälften av människans utsläpp år 2050. Därför måste produktionen och konsumtionen av kött  minska drastiskt, både i Sverige och i resten av världen.

Som tur är finns det lösningar på problemet. 

Greenpeaces rapport ”Less Is More” handlar om behovet av att minskaköttkonsumtionen. Om vi ska ha en chans att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål måste vi halvera den globala konsumtionen av kött och mejeriprodukter innan år 2050. Om ett sådant globalt mål ska kunna nås innebär det att vissa delar av världen, däribland Sverige, behöver minska sin konsumtion med 70% fram till 2030. 

Nedan listar vi några av konsekvenserna av dagens köttindustri:

Klimatförändringar

Samtidigt som havsnivåerna stiger och polerna smälter i en allt snabbare takt fortsätter kött- och mejeriindustrin att släppa ut enorma mängder växthusgaser. Klimatförändringarna leder till en rad extremväder såsom höjd havsnivå, torka och kraftiga skyfall.

Skog

Kött- och mejeriindustrin plöjer varje dag allt längre in i olika skogsområden för att bereda plats för att odla soja och hålla boskap. Detta sker på bekostnad av ur- och lokalbefolkning, ekosystem och vilda djur och av vårt klimat, eftersom skogar utgör väldiga kolsänkor som försvinner vid avverkning. Faktum är att skogen spelar en helt avgörande roll i kampen mot klimatförändringar. Ska vi nå uppsatta klimatmål måste vi snarare skydda skog än avverka den, då den suger upp koldioxid från atmosfären och omvandlar till syre. (läs mer vad Greenpeace gör och hur du kan hjälpa till)

Sedan 1970 har ett skogsområde dubbelt så stort som Tyskland skövlats i Amazonas.  Avverkning av skog förändrar ekosystemen även för den fragmenterade skogen som får stå kvar:

Hela den vitala regnskogen riskerar nu att försvinna då  dess förmåga att kunna producera tillräckligt med regn för att bevattna sig själv sakta försvinner.

LÄS MER: Sojamjölk i ditt kaffe är inte klimatproblemet

Vatten

Världens befolkning växer och år 2025 kommer hälften av alla människor att ha problem med tillgång till rent dricksvatten. Samtidigt ser vi att industriell köttproduktion torkar ut stora områden på grundvattenreserver, då den är extremt vattenkrävande. Produktionen av majs och soja för djurfoder står för så mycket som 98 procent av vatten som används för djuruppfödning.

Ett kilo nötkött kan kräva upp till svindlande 15 000 liter vatten att producera. Som jämförelse krävs 1 800 liter vatten för att producera ett kilo sojabönor.

Köttproduktionen torkar ut sjöar, grundvatten och floder. Industrin förorenar även vattenkällor med ammoniak och annat animaliskt avfall. Utsläppen från det industriella jordbruket leder till ”döda zoner” för marint liv, vilket kan ses i Mexikanska golfen.

Tillgång till vatten är en viktig utmaning för hållbart jordbruk i framtiden. Vi använder just nu vår mest värdefulla resurs som om den var oändlig, men sanningen är att vi bara har en väldigt begränsad mängd sötvatten på vår planet. Vi borde verkligen vara mer ansvarsfulla i vår användning av det. 

Hälsa

Mer grönt på tallriken betyder en hälsosammare befolkning! Vi har tydligt sett en trend de sista decennierna hur en ökad konsumtion av mejeri- och köttprodukter har gått hand i hand med folksjukdomar såsom diabetes fetma, cancer och hjärt-kärlsjukdomar. 

Billigt och hög processat kött i kombination med påkostade reklamkampanjer och intensivt lobbyarbete får oss att lägga mer kött på våra tallrikar. Samtidigt som vet de flesta av oss att det finns tydliga hälsofördelar med att äta mindre kött och mejeriprodukter. 

Djurskydd

Industriellt jordbruk berövar djuren de mest grundläggande naturliga beteenden. Många djur inom den industriella köttproduktionen lever under fruktansvärda förhållanden på överfulla djurfabriker och proppas fulla med läkemedel och antibiotika, ofta i förebyggande syfte. Värt att tillägga här är att det i sverige är olagligt att medicinera djur i förebyggande syfte, bortsett från kycklingar. Varje år slaktar vi tio gånger fler kor, grisar och kycklingar än det finns människor på jorden. Samtidigt har hälften av världens vilda djur tvingats emigrera sedan 1970 då köttindustrin ockuperat deras naturliga habitat.

Ekosystem över och under jord

Två tredjedelar av den mat som produceras i vårt högintensiva jordbruk  går till foder för djuren inom djurindustrin.  Inom jordbruket har vi  byggt in oss i ett destruktivt kemikalier beroende där våra frön är genmanipulerade och vår jord förorenad och tömd på näringsämnen och liv. Näring och naturliga cykler har blivit bortrationaliserade genom kortsiktigt tänkande och vinstmaximering. Vi har på 150 år förlorat hälften av vår globala matjord. Nyproduktion av jord går långsamt, det tar naturen mellan 60 och 1 500 år att skapa en centimeter produktiv jord.

Rättvis mat

I den globala köttindustrin är det vanligt med billig arbetskraft. På många ställen saknar arbetare och jordbrukare grundläggande rättigheter, vilket har stora konsekvenser för stora delar av jordens familjer och samhällen. Detta medan den globala köttindustrin tömmer deras livsviktiga resurser såsom vatten, skogar och mark, något som fördriver inhemska och utrotningshotade arter från deras territorier. Anställda på kycklingfarmar riskerar att drabbas av zoonotisk smitta. Flertalet internationella studier visar också på koppling mellan mentala sjukdomar hos arbetare som konsekvens av att slakta och hantera djur inom industrin.

Miljontals småbönder världen över bedriver en mer hållbar produktion, men deras existens hotas av det faktum att industriell köttproduktion pressar ner priser, beslagtar stora områden ( länka amazonas artiken) och gör det mycket svårare att driva en mer hållbar och lokal livsmedelsproduktion.

En tredjedel av världens markområde används nu för att producera kött samtidigt som var sjunde person på jorden antingen svälter eller lider av undernäring.

Nu kan du hjälpa till! 

Stöd Greenpeace arbete, så att vi tillsammans kan pressa myndigheter och företag att ta sitt ansvar och få till en förändring.

Greenpeace tar enbart emot gåvor från människor som du vilket ger naturen en oberoende röst. 

Du kan också bli volontär i Greenpeace. Som Greenpeace-volontär kan du delta i allt från i demonstrationer och fredliga protester. Din röst räknas, underteckna här

Stoppa djurfabrikerna!

Forskare har varnat att djurfabriker är den perfekta grogrunden för nya virus – det är dags att ställa om till ett jordbruk som gynnar hälsa, miljön och djurens välmående. Skriv under!

Engagera dig