Coronaviruset: 4 saker du kan göra för klimatet och miljön hemifrån

Coronaviruset (covid-19) har vänt vardagen upp och ned för de flesta. Men det ger oss också ett tillfälle att vara innovativa och tänka i nya banor. Här ger vi dig konkreta och enkla tips på hur du kan bli en digital aktivist – utan att lämna ditt hem.