Greenpeace Sverige har rekryterat Carl Schlyter som kampanjledare för klimat- och systemomställning. Carl har bland annat varit vice ordförande i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet i EU-parlamentet samt ordförande i EU-nämnden i Riksdagen. Carl kommer närmast från partiet Vändpunkt som han också medgrundade.

Carl Schlyter, kampanjledare på Greenpeace

En stor tillgång i det viktiga arbetet med att ställa om samhället

– Vi är fantastiskt glada över att ha rekryterat en person med mycket gedigen erfarenhet av klimat- och miljöarbete på svensk och europeisk nivå. Tillsammans ska vi sätta spiken i kistan för oljeeran, stoppa Preemraff och se till att stimulanspaketen levererar den hållbara välfärd vi behöver, säger Isadora Wronski, chef för Greenpeace i Sverige

Carl ska ta ett helhetsgrepp på samhällsomställningsfrågorna och kommer att arbeta över hela det politiska spektrat med alla områden som är relevanta för att Sverige ska nå miljö- och klimatmålen och lägga grunden för en långsiktigt hållbar och rättvis välfärd.

– Carls omfattande kunskaper och långa erfarenhet kommer att vara en stor tillgång i det det viktiga och brådskande arbetet med att ställa om samhället och ekonomin i linje med vad som krävs för att en utveckling som följer Parisavtalet och som stärker de naturliga biologiska systemen vi är beroende av för vår överlevnad, säger Isadora Wronski

– När jag satt i Riksdagen tyckte en del att jag var för radikal och sa “gå med i Greenpeace istället” – nu är det gjort! Det känns fantastiskt att få arbeta i en organisation som så kraftfullt och tydligt försvarar vår planet och att kampanja för de systemförändringar vi behöver: mänsklig utveckling inom en ekonomi som skyddar klimatet, den biologiska mångfalden och skapar social sammanhållning, säger Carl Schlyter, kampanjledare på Greenpeace

Kontaktpersoner:

Isadora Wronski, sverigechef, Greenpeace
+46 (0)70 301 25 34
[email protected]

Carl Schlyter, kampanjledare på Greenpeace
+46(0)70 234 13 57
[email protected]

Markus Mattisson, kommunikationsansvarig
+46(0)70 397 66 72,
[email protected]