Regeringen har i dag beslutat att bevilja Cementa tillstånd till kalkbrytning i Slite på Gotland. Greenpeace är mycket kritisk till beslutet och kommer att överklaga ärendet till högsta förvaltningsdomstolen. 

Cementas fabrik i Slite på Gotland. Foto: Greenpeace

– Att regeringen valt att kringgå miljöbalken och domstolarna är ett farligt prejudikat. Miljöbalken är ett av våra viktigaste verktyg för att säkra miljön för kommande generationer. Risken är att andra företag kommer utnyttja sin dominerande marknadsställning för att komma runt våra miljölagar, säger Carl Schlyter, kampanjledare på Greenpeace.

Dagens beslut sker med stöd av den nya “Cementalagen”, som regeringen hittade på för att kunna kringgå miljöbalken och domstolarna som redan sagt nej till ett nytt tillstånd för Cementa, då bolaget inte levererat en tillräcklig miljökonsekvensbeskrivning.

Regeringen har tidigare beslutat att bevilja Cementa undantag från kraven i en fullständig miljökonsekvensbeskrivning och i dag kom beslutet att Cementa får ett specialtillstånd.

Greenpeace kampanjledare Carl Schlyter har tidigare kallat regeringens hantering av Cementafrågan ett “hat-trick i grundlagsbrott”. Greenpeace har aviserat att organisationen kommer att överklaga ärendet till högsta förvaltningsdomstolen. 

– Våra miljölagar ska gälla lika för alla. Det är avgörande för att vi ska kunna hantera de klimat- och miljökriser vi står inför. Detta beslut uppfyller inte ens kraven i regeringens speciallag, det når inte miljöskyddet och det har inte visat tillräckligt väl att inga bättre alternativ finns, säger Carl Schlyter.

Kontakt: Carl Schlyter, kampanjledare på Greenpeace, [email protected] eller 070–234 13 57