Idag presenterade regeringen ännu en höstbudget som saknar krismedvetenhet och helhetsgrepp. Skattebetalarnas pengar pumpas in i grönmålade industriprojekt som hotar både ekosystem och klimat, de verkliga åtgärderna uteblir. 

– Det här är inte ens i närheten av vad som behövs för att lösa den klimatkris som vi befinner oss i. Miljöminister Per Bolund vill att vi ska byta från en oljepanna till en biobränslepanna. Precis här ligger problemet med regeringens klimatpolitik: den går ut på att stödja industrin och byta ett utsläpp av växthusgaser mot ett annat, från att elda olja till att elda skog, säger Isadora Wronski, Greenpeace sverigechef

– Budgeten visar än en gång att regeringen inte förstår allvaret i klimatfrågan. Budgeten visar en politisk inriktning som fortsätter att se naturen som pengar på rot. Vi kan aldrig få en välfärd utan att lösa klimatkrisen. Vi kan aldrig lösa klimatkrisen utan att lämna den tillväxtfokuserade ekonomin, säger Isadora Wronski

– Höstbudget saknar krismedvetenhet och helhetssyn. Regeringen har fastnat vid mantrat “fossilfritt välfärdsland” och kreativ koldioxidbokföring som bara gynnar industrin. Pengar avsätts till skogsskydd, samtidigt som uttaget av biomassa ur skogen ska öka. Miljarder går till förhoppningar om framtida koldioxidinlagring på teknisk väg, samtidigt som de naturliga kol-lagren skövlas, säger Isadora Wronski

– Våra ekosystem är under enorm press och vi behöver skydda natur i rejält ökande takt för att nå miljömålen och klara biodiversitetskrisen. Men vi löser inte krisen genom öar av skyddad natur när regeringen samtidigt vill öka uttaget av biomassa och göra det enklare skövla skogar utanför de skyddade områdena. Det leder till en väldig splittring där arter får svårt att sprida sig, där koldioxidutsläppen ökar både från mark och förbränning, andra näringar beroende av skogen marginaliseras och allemansrätten hotas i brist på naturområden för människor att vistas i, säger Isadora Wronski

Greenpeace inspel med förslag till höstbudgeten hittar du här:

https://www.greenpeace.org/sweden/bakgrund/47432/statsbudgeten-2022-en-mojlighet-till-visionart-politiskt-ledarskap/