Protest mot AP-fondernas fossila investeringar 2018. © Christian Åslund / Greenpeace

Andra AP-fonden meddelade idag att de säljer av bolag involverade i fossil verksamhet och ska ställa om sin portfölj i linje med det så kallade Paris Aligned Benchmark. Beskedet från AP2 följer ett liknande besked från den 16 mars i år då Första AP-fonden meddelade att de skulle sälja sina innehav i 130 bolag verksamma inom fossilbranschen.

Andra AP-fondens besked innebär att fonden nu har sålt av 250 bolag inom energisektorn till ett värde av 8 miljarder kronor enligt uppgift till Greenpeace. Greenpeace har under flera år drivit en kampanj för att få AP-fonderna att lämna sina innehav i fossilbolag och välkomnar beskedet från AP2, men konstaterar samtidigt att finansiella aktörers divestering från fossilbranschen måste gå betydligt snabbare.

Rolf Lindahl, kampanjledare för energi- och klimatfrågor på Greenpeace kommenterar beskedet från AP2:

– Fossila bränslen är en av grundorsakerna till den accelererande klimatkrisen. Att flytta pengarna från det fossila behöver därför gå mycket fortare än vad som skett hittills. Men nu ser vi början på en global trend där fler och fler investerare börjar tänka om och slutligen överge fossilbolagen. Att andra AP-fonden nu säljer ut sina fossila innehav är såklart väldigt goda nyheter och något vi kampanjat för länge. Nu krävs att de kvarvarande pensionsfonderna följer efter skyndsamt. För den som vill värna klimatet och minska sin finansiella risk finns inget annat alternativ. 

– Det är mycket glädjande att AP2 tagit steget att börja dra sig ur de fossila investeringarna. För att nå våra klimatmål är det avgörande att alla investerare går i linje med Parisavtalets 1,5 gradersmål vilket innebär att flytta pengarna bort från de branscher och företag som är grundorsaken till klimatkrisen.

Kontakt:

Rolf Lindahl
Kampanjledare för energi- och klimatfrågor, Greenpeace i Sverige
[email protected]
070 397 58 70

'Thank You' from the Crew of the Esperanza. © Will Rose
Stöd oss

Vill du vara med och skapa en bättre värld för nuvarande och kommande generationer? Bli månadsgivare idag.

Engagera dig