Imorgon onsdag ska riksdagen avgöra om miljöminister Romina Pourmokhtari (L) tvingas avgå eller får sitta kvar. V har redan meddelat att de ställer sig bakom MP och C:s misstroendeförklaring. Greenpeace uppmanar nu även S att sätta ned foten efter att regeringen presenterat en undermålig klimatpolitisk handlingsplan. Samtidigt lanseras en ny namninsamling med uppmaningen att göra det billigare och enklare att resa hållbart.

– Det är viktigt att även S sätter ned foten. Tidöpartierna hävdar ofta att oppositionen är splittrad, men nu har V, S, MP och C möjlighet att med kraft visa att regeringen inte presenterat acceptabel klimatpolitik för Sverige. Även om misstroendeomröstningen inte får majoritet så har oppositionen mycket att tjäna på att visa bred enighet i frågan och tillsammans säga ifrån när den som har högst ansvar för klimatpolitiken, miljöminister Romina Pourmokhtari (L), så tydligt har misslyckats med sitt uppdrag, säger Erika Bjureby, Sverigechef Greenpeace.

Greenpeace har tidigare uppmanat miljöministern att leva upp till sitt tidigare löfte om att avgå, men när hon nu inte har gjort det självmant ser Greenpeace positivt på att det har riktats misstroende mot ministern. Misstroendeomröstningen mot Romina Pourmokhtari (L) äger rum kl. 09.00 imorgon onsdag.

– Tidöpartierna har en fundamentalt felaktig syn på klimatkrisen. I handlingsplanen finns det i princip inga åtgärder som minskar resursförbrukningen och ger kraftfulla resultat i närtid. Ny kärnkraft och att pumpa ned koldioxid i Nordsjön genom CCS är de stora satsningarna. Det är dyr och långsam politik, CCS kostar mer än priset för att minska utsläppen och det är ytterst osannolikt att någon kärnkraftsreaktor är i drift före 2044, säger Erika Bjureby, Sverigechef Greenpeace.

Åtgärder och skrivelser som beräknas leda till ökade utsläpp finns däremot med i handlingsplanen.

– Tidöpartierna öppnar för att sänka skatten på fossila bränslen än mer i framtiden, medan åtgärder för transporteffektiva lösningar och mer spårtrafik är osäkra och ligger långt fram. Det hela är ineffektiv, dyr och orättvis klimatpolitik, säger Carl Schlyter, talesperson inom klimat, Greenpeace Sverige.

Greenpeace har precis lanserat en pinfärsk namninsamling där regeringen uppmanas att göra det billigare att resa kollektivt istället för att ensidigt satsa miljarder på att sänka priset på bensin och diesel. Greenpeace förespråkar klimatbiljetter som gör det lättare att resa hållbart. Med sådana biljetter kan resenärer använda en och samma biljett för all kollektivtrafik till rimliga priser, vilket har potential att minska utsläppen från transportsektorn radikalt.

– Syftet med klimatpolitiken är att nå samtliga klimatmål. Det syftet motarbetas när klimatmålen till 2030 ska ses över med kort tid kvar och föreslås ersättas med ett ensidigt mål elektrifiering, som inte ser till transportsektorns grundproblem med ständigt ökade transporter. Det finns även en hel del skrivningar i handlingsplanen som sticker i ögonen, som att klimatomställningen bara kan lyckas om den sker i en ekonomi som ständigt växer och att klimatpolitiken behöver bli mer kostnadseffektiv. Det är en klassisk miljöekonomisk syn som underskattar komplexiteten, vilket leder till kortsiktiga åtgärder och dyra övergångslösningar, säger Carl Schlyter, talesperson inom klimat, Greenpeace Sverige.

Mer information

Se Greenpeaces tidigare pressmeddelande från när klimatpolitiska handlingsplanen presenterades

Se Greenpeaces tidigare debattartikel i Aftonbladet inför handlingsplanen

Se Greenpeaces nystartade namninsamling för hållbar kollektivtrafik

Kontakt

Christopher Engberg Dahl, kommunikationsansvarig Greenpeace Sverige
[email protected]
0791421453