En majoritet av svenskarna (52 procent) vill ha ett förbud mot att de statliga AP-fonderna investerar våra pensionspengar i bolag med verksamhet i kol, olja och gas. Det visar en Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Greenpeace.

Aktion 2018 för att få AP-fonderna att sluta investera i fossila bränslen

– Det är en skandal att svenska folkets pensionspengar fortfarande investeras i bolag som utvinner fossila bränslen. Om inte AP-fonderna själva klarar att följa Parisavtalet så krävs ett förbud mot fossilinvesteringar, säger Rolf Lindahl, kampanjledare på Greenpeace.

Sifoundersökningen visar att 52 procent av svenskarna vill ha förbud mot att AP-fonderna investerar i fossilbolag. Mindre än en tredjedel (30 procent) svarade att de anser ett sådant förslag är en dålig idé, medan 18 procent svarade “tveksam, vet ej”.

– Det finns ingen framtid för fossil energi. Att investera våra pensionspengar i fossilbolag är inte bara moraliskt förkastligt, utan utgör även en finansiell risk. Undersökningen visar att svenskarna vill ha hårdare klimatkrav på AP-fonderna, säger Rolf Lindahl på Greenpeace.

De statliga AP-fonderna förvaltar sammanlagt 2 400 miljarder kronor av svenskarnas pensionspengar. Under det senaste året har Första och Andra AP-fonden sålt sina innehav i fossilbolag, medan Tredje och Fjärde AP-fonden minskat dem. Trots det hade AP-fonderna vid årsskiftet tillsammans investeringar på 16 miljarder i bolag med verksamhet i kol, olja och gas, enligt en granskning av SVT. Värst är Sjunde AP-fonden, som enligt SVT har innehav på 11,3 miljarder i fossilbolag.

– Det är glädjande att Första och Andra AP-fonden har insett riskerna och sålt av sina fossilinnehav. Nu är det hög tid att de andra fonderna lämnar den fossila eran och investerar våra pensionspengar i långsiktig hållbara företag och branscher som har framtiden för sig, säger Rolf Lindahl

Fakta: Om undersökningen

1000 personer deltog i undersökningen, som genomfördes av Sifo under perioden 11–20 maj 2021. 

Frågan som ställdes var: De statliga AP-fonderna har i uppdrag att förvalta våra pensionspengar och ska enligt lagen förvalta pengarna ”föredömligt genom ansvarsfulla investeringar”. Under 2020 investerade AP-fonderna sammanlagt 15,7 miljarder kronor i 66 av de 200 bolag i världen som har de största reserverna av kol, olja och gas. Hur skulle du ställa dig till ett förbud mot att AP-fonderna investerar i fossilbolag?

  • 21 procent svarade: “Mycket bra förslag”
  • 31,1 procent svarade: “Ganska bra förslag”
  • 18,5 procent svarade: “Ganska dåligt förslag”
  • 11,7 procent svarade “Mycket dåligt förslag”
  • 17,7 procent svarade “Tveksam, vet ej”

Skriv ett brev till de AP-fonder som 2021 fortfarande väljer att investera våra pensioner i fossilbolag. Det gör du enkelt genom att följa denna länk:

https://signby.me/se/flyttapengarna

Dina pengar bidrar till klimatförändringar

Är det inte ironiskt att de pengar som ska gå till att säkra din framtid samtidigt förstör den? Kräv att svenska staten slutar investera våra pensionspengar i fossila bränslen!

Engagera dig