Hamburg, Tyskland, – Världens biltillverkare planerar att sälja omkring 400 miljoner fler diesel- och bensinbilar än vad som är möjligt för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5°C, enligt en ny rapport som publiceras av Greenpeace Tyskland. Biltillverkarnas bensin- och diesel-”overshoot” motsvarar ungefär fem gånger det totala antalet personbilar och lätta lastbilar som såldes globalt under 2021.

Biltillverkning i en Volkswagenfabrik. © Paul Langrock / Greenpeace

Rapporten, “The Internal Combustion Engine Bubble”, visar att Toyota är på väg att överskrida den 1,5°C-kompatibla framtiden med planer att tillverka 63 miljoner för många fordon med förbränningsmotorer, Volkswagen med 43 miljoner och Hyundai/Kia med 39 miljoner. I takt med att klimatkrisen förvärras införs strängare regler mot diesel- och bensinfordon världen över. Om de traditionella biltillverkarna inte radikalt accelererar sin omställning till elektriska fordon kommer de att förlora mark till nyare, helt elektrifierade konkurrenter och bli sittande med stora strandade tillgångar.

– Världens största biltillverkare, som Toyota, Volkswagen och Hyundai, ställer om alldeles för långsamt till utsläppsfria fordon, vilket medför farliga konsekvenser för vår planet. Med dagens planer att fortsätta att överproducera fossilbilar är Toyota, Volkswagen och andra ledande biltillverkare på kollisionskurs med både klimatet och sin egen framtid, säger Benjamin Stephan, kampanjledare för Greenpeace Tyskland.

Förväntad försäljning av fordon med förbränningsmotorer, samt hur mycket det överskrider koldioxidbudgeten för 1,5°C
(som beräknat i rapporten )

ToyotaVW Group Hyundai/KiaGM
Overshoot i % [nedre gräns; övre gräns]*164% 
[144%; 184 %]
118 % 
[100 %; 136 %]
142 % 
[124%; 159 %]
57 % 
[25 %; 90 % ]
Overshoot i miljoner fordon [nedre gräns; övre gräns]63
[55;71]
43
[37;50]
39
[35 ;44]
13
[6;21]

*Tre scenarier användes i rapporten. Den fetstilta siffran hänvisar till basscenariot, medan de inom parentes avser lägsta och högsta scenarierna.

– Samtidigt som representanter från hela världen samlas vid COP27 den här veckan fortsätter Toyota och andra biltillverkare att ignorera allvaret i klimatkrisen. Bilindustrin måste sluta sälja diesel- och bensinbilar, inklusive hybrider, senast 2030. De måste också minska utsläppen i sin leverantörskedja och se till att arbetstagarnas rättigheter skyddas under övergången, säger Benjamin Stephan.

Utöver att visa hur biltillverkarna missar 1,5 gradersmålet diskuterar rapporten hur den allt för långsamma elektrifieringen medför stora ekonomiska risker, även för investerare och finansiella marknader. Den långsamma omställningen hos de tolv största biltillverkarna hotar tillgångar motsvarande två biljoner dollar, inräknat 1,2 biljoner i skulder och förlorat marknadsvärde på 0,8 biljoner dollar.

Toyota, som är den största biltillverkaren i världen sett till försäljning, sticker ut bland biljättarna i att vara dåliga på elektrifiering. En nyligen genomförd undersökning från Greenpeace East Asia visar att elbilar endast utgjorde en av 500 bilar som företaget sålde 2021. Toyota fick även det lägsta betyget i Greenpeace East Asias ranking av bilar 2022 på grund av sin långsamma övergång till utsläppsfria fordon.


Övrigt:
Den fullständiga rapporten, The Internal Combustion Engine Bubble.

Kortare mediabriefing.

Rapporten The Internal Combustion Engine Bubble är skriven av forskare vid Institute for Sustainable Futures, University of Technology Sydney, Center of Automotive Management, University of Applied Sciences (FHDW) Bergisch Gladbach och Greenpeace Tyskland. Forskare fastställde det maximala antalet bilar och skåpbilar med förbränningsmotorer som kan säljas inom en kolbudget på 1,5°C, baserat på Institute for Sustainable Futures “One Earth Climate Model”. Forskarna projicerade sedan bilindustrins framtida försäljning baserat på en bedömning av försäljningsvolymer för elektriska fordon och de utfasningsdatum för förbränningsmotorer som tillkännagetts av fyra stora biltillverkare: Toyota, Volkswagen, Hyundai/Kia och General Motors som tillsammans utgör ett representativt urval av industrin med omkring 40 % sammanlagda marknadsandelar.

Kontakt:
Mauricio Vargas, kampanjledare på Greenpeace i Tyskland och medförfattare till rapporten, +49-151-11765567
[email protected] 

Ludvig Tillman, kommunikationsansvarig, 070-271 64 37