Äntligen: historiskt havsavtal i FN på plats!

Greenpeace globala kampanj för att få igenom ett globalt skyddsavtal för haven i FN skapade en enorm folkrörelse världen över. Fler än 5,5 miljoner människor skrev under vår namninsamling och höjde sina röster för att ge haven det skydd de behöver. Det här globala havsavtalet är en historisk seger och ett avgörande steg för att skapa nätverk av marina skyddsområden runt om i världshaven. Stort tack för att ni varit med och skapat verklig förändring för våra hav!

Det råder ingen tvekan, vi hade aldrig kommit hit utan denna enorma insats från civilsamhället. Det här är inte bara en seger för Greenpeace utan för så många organisationer och enskilda människor som under decennier outtröttligt kämpat för just detta.
Globalt har över 5,5 miljoner människor från hela världen skrivit under namninsamlingen för ett havsavtal i FN och hjälpt till att bygga den rörelse som tog oss hela vägen i hamn. Under förhandlingarnas sista dagar kom ett flertal delegater från olika delar av världen fram till vårt Greenpeace-team på plats utanför FN-skrapan och uttryckte tacksamhet och gratulationer och menade att det är vi, alla vi som arbetar här, våra volontärer, aktivister, givare och supportrar, som lett vägen för detta avtal. Så tack alla ni som på ett eller annat sätt stöttar vårt arbete!

Vad händer nu?

Texten i avtalet kommer nu att gå igenom teknisk redigering och översättning, innan den officiellt antas under en annan session av medlemsländerna. Även om det fortfarande finns frågetecken i texten, är det ett fungerande avtal och en avgörande utgångspunkt för att skydda 30 procent av världens hav.

Vad kan du göra?

Stort tack igen, vissa segrar kommer fort, andra uteblir helt och vissa tar nära två decennier att vinna. Men den här segern visar att vi, tillsammans med er, gör verklig skillnad. Det kommer att finnas mer att göra för att skydda våra hav och för att omsätta dessa löften i praktiken, i väntan på det: lär dig mer om ett annat problem som hotar livet i haven: plastföroreningar. FN förhandlar just nu om ett globalt plastavtal som kan begränsa massproduktionen av ohållbar engångsplast och skydda vår natur.


Bakgrund: arbetet för ett globalt havsavtal

Regeringar har diskuterat ett globalt havsavtal i två decennier. Under den tiden har haven förlorat mycket av sin biologiska mångfald, och samhällen som är beroende av havets resurser lider. Fiskbestånden är allvarligt utfiskade av industriella fiskefartyg, ofta från EU, och hotar redan försörjningen och livsmedelssäkerheten för miljontals människor, säger Sandra Lamborn, havsansvarig vid Greenpeace i Sverige.

Sverige: haft en nyckelroll i förhandlingarna om globalt havsavtal

Inför den avslutande omgången förhandlingar om ett globalt havsavtal i FN har vi gjort vad vi kunnat för att pressa de deltagande länderna och påminna de om att världen sett på. Som ordförandeland i EU under tiden för förhandlingarna spelade Sverige en nyckelroll, för att påminna den svenska regeringen om detta genomförde vi en projektion under januari 2023 med ett budskap direkt till utrikesminister Tobias Billström – som han inte kunde missa. Kolla in vår video nedan!


Läs mer om projektionen i Stockholms stad:

Tillsammans med Johan Rensfeldt från bandet Movits! och volontärer lös vi upp ikoniska byggnader i Stockholms stad den 26:e januari, med ett budskap till Tobias Billström om att skydda våra hav.

Hösten 2022 – FN misslyckas med att skydda haven

Regeringar världen över har samlats i FN för att förhandla om ett globalt havsavtal, så kallat BBNJ (Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction – marin biologisk mångfald i områden utanför nationell jurisdiktion). Förhandlingarna om detta livsviktiga avtal, som inte bara avgör världshavens öde utan även påverkar hela vår planet, har pågått sedan 2004 och hade sin senaste omgång nu i augusti 2022. Då man inte kunde komma överens om detaljerna i avtalet blev avgörandet om ett starkt globalt skyddsavtal för haven uppskjutet, ännu en gång.

Läs mer om tidigare förhandlingar i FN om ett globalt havsavtal:

Läs mer om den destruktiva relationen vi har till våra hav, och varför ett globalt havsavtal behövs:

Läs mer om våra hav och varför de måste skyddas


Vanliga frågor & svar

Varför ber vi om ditt telefonnummer?

Vi ber om ditt telefonnummer eftersom vi vill skapa en dialog om de insatser vi kan göra tillsammans för att lösa de hot som vår planet står inför. I samtalet med dig ber vi om stöd i form av ekonomiska bidrag så att vi kan skapa ännu mer gröna framsteg för vår planet.

För att kunna vara oberoende och alltid sätta planetens bästa först tar vi inte emot stöd från regeringen, näringslivet eller politiska partier – därför är vi beroende av stöd från individer som du. Även om inte alla kan eller kommer att stödja oss ekonomiskt, upplever vi att de flesta reagerar positivt på ett personligt samtal och möjligheten att bidra till en friskare planet och bli en del av Greenpeace – som en permanent bidragsgivare eller volontär. Vi får möjlighet att prata om vårt arbete, och du har möjlighet att ställa frågor om vår organisation, hur vi arbetar och vad dina pengar går till. Det skapar trygghet för både dig och oss.

Du kan när som helst kontakta oss om du inte vill att vi ska ringa dig på: [email protected], så ser vi till att ditt nummer tas bort.

Gör en namninsamling skillnad?

Det korta svaret är ja!

På Greenpeace arbetar vi enligt principen att vi är starkare tillsammans. När vi organiserar oss och går samman växer vi i styrka och kan lättare skapa förändring.

Men vi vinner sällan våra kampanjer över en natt. Det kräver ofta ett långsiktigt strategiskt och hårt arbete. Vi bedriver gedigen forskning och överväger noggrant hur vi på bästa sätt kan lägga fram våra argument – för att uppnå resultat som gör skillnad för vår planet. Vi möter ofta kraftfulla motståndare med enorma budgetar. Därför är det oerhört viktigt att samla så många röster och underskrifter som möjligt. På det sättet blir det omöjligt för företag och politiker att ignorera oss.

När du skriver under en av våra kampanjer och delar med vänner, familj och bekanta skapar du ringar på vattnet. Och ju fler människor som gör detsamma, desto större chans har vi att vinna nya viktiga segrar för klimatet.

Vad mer kan jag göra?

1. Håll dig uppdaterad och engagera ditt nätverk.
Följ oss på sociala medier för att få de senaste nyheterna om vårt lokala och globala miljöarbete. Du kan engagera dig genom att dela eller kommentera inlägg och därmed göra fler medvetna om och intresserade av klimat och miljöfrågor.
YouTube: Greenpeace Sverige
Facebook: @greenpeacesverige
Instagram: @greenpeacsverige
Twitter: @greenpeacesverige

2. Säg ja till en grön vardag.
Gör miljövänliga val och inspirera andra att göra detsamma. Lär dig mer om hur du kan gynna den biologiska mångfalden i din trädgård, laga enkla veganska måltider, eller få tips på hur du kan minska användandet av plast i din vardag. Genom att dela med dig av vad du lärt dig till vänner och familj kan du bidra till ett mer hållbart samhälle. Håll gärna utkik efter fler nyheter och tips i våra mejlutskick, inlägg och artiklar på vår hemsida.

3. Bli volontär.
Våra volontärer är ett härligt gäng inspirerande människor som har gjort många fantastiska saker med oss genom åren. Som Greenpeace-volontär kan du bidra med allt från att fixa banderoller, skriva blogginlägg, dela ut information på gatan och festivaler, anordna klimatmarscher eller demonstrationer. Eller vill du kanske bli en av våra Greenspeakers som håller föredrag för skolor, föreningar eller organisationer om vårt kampanjarbete? Vi erbjuder även en rad träningar för att du som volontär ska få möjlighet att utveckla ditt engagemang för klimatet med oss. Läs mer om volontärarbete för Greenpeace Sverige här.

4. Stöd vårt arbete.
Som månadsgivare spelar du en viktig roll i att ta itu med vår tids största utmaning – klimatkrisen. Med ditt stöd kan vi sätta den press på regeringar och företag runt om i världen som behövs för att minska koldioxidutsläppen, för att åstadkomma en övergång från fossila bränslen till förnybar energi och för att skydda haven och skogarna.

Administrationskostnader är lägre för fasta avgifter, vilket innebär att en större andel av ditt stöd som månadsgivare kan gå direkt till det du bryr dig om. Det är också bekvämare för dig: att bli månadsgivare tar bara några minuter, och därefter hjälper ditt stöd automatiskt vår planet varje dag, året runt. Och du kan enkelt ändra ditt månadsbelopp eller säga upp ditt bidrag när som helst.

När tillräckligt många människor kämpar för samma sak kan vi skapa de stora förändringarna.

Stödet som du och andra ger skapar långsiktig ekonomisk säkerhet och stabilitet i vårt arbete. Det utgör faktiskt hela grunden som gör att vi kan fortsätta arbeta för en friskare och mer hållbar planet. Greenpeace tar inte emot bidrag från varken företag eller regeringar. Detta innebär att vi kan vara helt oberoende och alltid agera för planetens bästa. Därför är stödet från människor som dig oumbärligt.

Bli månadsgivare