Vad är Fossila bränslen?

Fossila bränslen som kol, gas och fossilgas står för majoriteten av människans utsläpp av växthusgaser som värmer upp vår planet. Det är en smutsig energikälla som förgiftar vår miljö och är den starkast bidragande orsaken till klimatkrisen.

Fossila bränslen består i grunden av rester från döda växter och djur som inom loppet av miljontals år täckts av tjockare sedimentlager som innehåller kol och väte, som sedan kan förbrännas för energi.

Förbränning av fossila bränslen ger utsläpp av koldioxid

När fossila bränslen förbränns så bildas koldioxid som bidrar till växthuseffekten. Hur mycket koldioxid de släpper ut beror på vilket bränsle det handlar om. Förbränning av kol och olja ger till exempel högst utsläpp av koldioxid, samtidigt som förbränningen ökar utsläppen av miljö- och hälsoskadliga ämnen.

Fossila bränslen ökar exploateringen av känsliga ekosystem

Fossila bränslen eldar på klimatkrisen och bidrar till ökad exploatering av känsliga ekosystem. Ett exempel är ny utvinning av gas och olja i Arktis, som beräknas ha ett stort förråd av fossila bränslen på havsbottnen.

Arktis är en region som värms upp snabbare än någon annanstans på jorden och riskerar att eskalera klimatförändringarna ytterligare, och därmed orsaka stor skada på både ekosystem och oss människor.

Fossila bränslen eldar på krig

I decennier har kol-, gas- och oljebolag ostraffat manipulerat människor för att övertyga dem om vikten av deras klimatförstörande ekonomiska modell. Fossila bränslen har bidragit till krig, stoppat nya klimatlagar och försenar den klimatomställning som måste till om vi ska bromsa den globala uppvärmningen.

Ett bra exempel på hur fossilt bränsle finansierar krig är Rysslands invasion av Ukraina. Bara EU skickar över två miljarder kronor i betalning till Ryssland varje dag, och totalt kommer en fjärdedel av ryska statens intäkter från olja.

Greenpeace anser att det är oacceptabelt att våra pengar går till vapen och missiler som tar liv, och Greenpeace kräver att EU stoppar oljan som finansierar krig.

För ingen diktator kan äga solens strålar, och det är vårt enda alternativet om vi ska stoppa Putins terror i Ukraina, undvika fler blodiga konflikter och skapa en bättre och mer hållbar värld för alla.

Läs mer om Greenpeace arbete för att pressa våra ledare till en grön omställning.