Det här kan du göra

Tillsammans är vi starka. Därför vill vi att du engagerar dig med oss.

Publications

Open letter to SCA CEO Ulf Larsson

mars 2019

No more ‘talk and log’ time for solutions Human activities are currently driving the world’s species to extinction at up to 1,000 times the natural rate. To protect biodiversity and…

Svensk skog tillhör det skogsområde som lagrar mest kol i världen

juli 2018

Idag lanserar Greenpeace International en forskningssammanställning som visar att det norra skogsbältet där de svenska skogarna ingår lagrar mer kol än Amazonas. Det norra skogsbältet som sträcker sig från Ryssland…

Sammanställning av inventeringsresultat av avverkningsanmälda skogar inom värdetrakter

februari 2018

Detta är en sammanställning av Greenpeace undersökningar av sju värdetrakter i Jämtland och Västernorrland utförda mellan mars och september 2017. Syftet med besöken till värdetrakterna var att undersöka hur de…

Global strålkastare på svenskt storbolag: Greenpeace International visar hur Essity exporterar skogsskövling

september 2017

2017-09-27. Greenpeace International publicerar i dag en rapport som visar hur det svenska företaget Essity driver på förstörelsen av skyddsvärda skogar i det norra skogsbältet i Sverige, Finland och Ryssland.

Rädda mångfalden av liv i skogen

februari 2017

Mer skog måste skyddas i Sverige. Det skydd som finns räcker inte för att bevara den biologiska mångfalden, för att klara Sveriges miljömål eller för att uppfylla internationella åtaganden. Sverige…

Certifying Destruction

februari 2014

Palmoljesektorn var den enskilt största orsaken till att regnskog skövlades i Indonesien mellan 2009-2011 och står för ungefär en fjärdedel av landets avskogning. Greenpeace rapport Certifying Destruction visar att en…

Palmolja - otankbart

september 2007

Därför är OKQ8:s nya palmoljediesel ingen bra lösning.