อาเซียนนำเข้าขยะมากขึ้น

ในระหว่างปี 2559-2561 การนำเข้าขยะพลาสติกในภูมิภาคอาเซียนเติบโตอย่างน่าตกใจถึงร้อยละ 171 จาก 836,529 ตันเป็น 2,265,962 ตัน ซึ่งเทียบเท่ากับตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต ประมาณ 423,544 ใบ

ขยะส่วนใหญ่ติดป้ายผิดว่า “รีไซเคิลได้” แม้ว่าวัสดุที่ขนส่งมานั้นประกอบด้วยขยะพลาสติกปนเปื้อนและขยะอื่นๆ ที่ผสมปนเปกันจำนวนนับแสนตันจากประเทศพัฒนาแล้วซึ่งไม่สามารถผ่านกระบวนการแปรรูปได้ การนำเข้าบางส่วนขนส่งมาอย่างผิดกฎหมายปล่อยให้ประเทศผู้รับที่ไม่มีความสามารถรับมือกับขยะเหล่านี้ต่อสู้กับขยะมหาศาลเอาเอง

สถานการณ์การนำเข้าขยะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1
ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อประเทศสมาชิกอาเซียน

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอื่นๆ ได้บันทึกหลักฐานเน้นย้ำให้เห็นความเสี่ยงหลักที่ขยะเหล่านี้จะมีต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตโดยรอบ เมื่อพื้นที่บริสุทธิ์ถูกเปลี่ยนไปเป็นที่ทิ้งขยะชั่วข้ามคืน2 กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขอเรียกร้องให้ผู้นำอาเซียนนำประเด็นนี้เข้าสู่วาระการประชุมสุดที่จะมาถึงและประกาศแถลงการณ์ร่วมที่จะต่อกรกับวิกฤตขยะพลาสติกของภูมิภาค

อ่านรายงาน
2
ชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ เรียกร้องผู้นำอาเซียนปกป้องภูมิภาคจากการเป็นถังขยะโลก

ที่ผ่านมา จากแรงกดดันของภาคประชาสังคม รัฐบาลไทยประกาศห้ามนำเข้าขยะอันตรายที่ทำจากพลาสติกและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลายร้อยชนิด ทว่าก็ยังไม่มีแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน รวมถึงไม่ปรากฎขยะที่ปนเปื้อนสารพิษสารเคมีรวมอยู่ในรายการด้วย จึงต้องการเรียกร้องต่อรัฐบาลไทยด้วยข้อเรียกร้อง 3 ประการ

อ่านเพิ่มเติม
3
สถานการณ์ในประเทศไทย

รายงานการศึกษาการนำเข้าขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ระหว่างปี 2557-2561(มิ.ย. 62) โดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ ระบุถึงการนำเข้าขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์มายังประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อชุมชนดั้งเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตจังหวัดที่เข้าถึงได้ง่ายจากท่าเรือน้ำลึก

อ่านรายงาน
4
สนับสนุนงานรณรงค์

เพราะอาเซียนไม่ใช่ถังขยะโลก ร่วมเรียกร้องต่อรัฐบาลไทยและผู้นำอาเซียนให้ยุติปัญหาการนำเข้าขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ
1 ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อประเทศสมาชิกอาเซียน

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอื่นๆ ได้บันทึกหลักฐานเน้นย้ำให้เห็นความเสี่ยงหลักที่ขยะเหล่านี้จะมีต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตโดยรอบ เมื่อพื้นที่บริสุทธิ์ถูกเปลี่ยนไปเป็นที่ทิ้งขยะชั่วข้ามคืน2 กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขอเรียกร้องให้ผู้นำอาเซียนนำประเด็นนี้เข้าสู่วาระการประชุมสุดที่จะมาถึงและประกาศแถลงการณ์ร่วมที่จะต่อกรกับวิกฤตขยะพลาสติกของภูมิภาค

อ่านรายงาน

ที่ผ่านมา จากแรงกดดันของภาคประชาสังคม รัฐบาลไทยประกาศห้ามนำเข้าขยะอันตรายที่ทำจากพลาสติกและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลายร้อยชนิด ทว่าก็ยังไม่มีแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน รวมถึงไม่ปรากฎขยะที่ปนเปื้อนสารพิษสารเคมีรวมอยู่ในรายการด้วย จึงต้องการเรียกร้องต่อรัฐบาลไทยด้วยข้อเรียกร้อง 3 ประการ

อ่านเพิ่มเติม

รายงานการศึกษาการนำเข้าขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ระหว่างปี 2557-2561(มิ.ย. 62) โดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ ระบุถึงการนำเข้าขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์มายังประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อชุมชนดั้งเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตจังหวัดที่เข้าถึงได้ง่ายจากท่าเรือน้ำลึก

อ่านรายงาน

เพราะอาเซียนไม่ใช่ถังขยะโลก ร่วมเรียกร้องต่อรัฐบาลไทยและผู้นำอาเซียนให้ยุติปัญหาการนำเข้าขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ

สนับสนุนงานรณรงค์กรีนพีซ

#ร่วมบริจาค คืนอากาศดีให้คนไทย

เราทุกคนมีสิทธิเข้าถึงอากาศสะอาดและต้องการให้รัฐบาลกำหนดนโยบายที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องชีวิตผู้คนจากมลพิษทางอากาศ ร่วมผลักดันกรมควบคุมมลพิษเพื่อยกร่างมาตรฐาน PM2.5 ในบรรยากาศสำหรับประเทศไทยขึ้นใหม่ เพื่อปกป้องสุขภาพของคนไทย

มีส่วนร่วม
#ร่วมบริจาค ยุติมลพิษพลาสติก

การรีไซเคิลไม่ไช่ทางออกของปัญหา พลาสติกกว่าร้อยละ 90 ที่ถูกผลิตขึ้น ไม่ได้ถูกนำไปรีไซเคิล แต่ถูกนำไปที่หลุมฝังกลบหลุดออกสู่สิ่งแวดล้อม หรือถูกนำไปเผาและและปล่อยมลพิษกลับเข้าสู่สิ่งแวดล้อม เราไม่อาจกู้วิกฤตมลพิษพลาสติกด้วยเพียงแค่การรีไซเคิล ถึงเวลาแล้วที่บริษัททั้งหลายต้องบอกลาพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวไปพร้อมกัน

มีส่วนร่วม
#ร่วมบริจาค ปฏิวัติระบบอาหาร

สิ่งที่เรากินเข้าไปนั้นจะบำรุงหล่อเลี้ยงร่างกายและช่วยให้เรามีชีวิตที่ดี แต่การเลือกกินที่ไม่ดีอาจทำให้เราป่วยหนักได้ ซึ่งชนิดและปริมาณของอาหารที่เรากินและวิธีการเพาะปลูกอาหารแต่ละชนิดนั้นยังเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการอยู่รอดของโลกเราด้วย การบริโภคแต่เนื้อสัตว์หรือบริโภคในปริมาณมากเกินความพอดีอาจก่อโรคร้ายให้กับเราโดยไม่รู้ตัว

มีส่วนร่วม