อาเซียนนำเข้าขยะมากขึ้น

ในระหว่างปี 2559-2561 การนำเข้าขยะพลาสติกในภูมิภาคอาเซียนเติบโตอย่างน่าตกใจถึงร้อยละ 171 จาก 836,529 ตันเป็น 2,265,962 ตัน ซึ่งเทียบเท่ากับตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต ประมาณ 423,544 ใบ

ขยะส่วนใหญ่ติดป้ายผิดว่า “รีไซเคิลได้” แม้ว่าวัสดุที่ขนส่งมานั้นประกอบด้วยขยะพลาสติกปนเปื้อนและขยะอื่นๆ ที่ผสมปนเปกันจำนวนนับแสนตันจากประเทศพัฒนาแล้วซึ่งไม่สามารถผ่านกระบวนการแปรรูปได้ การนำเข้าบางส่วนขนส่งมาอย่างผิดกฎหมายปล่อยให้ประเทศผู้รับที่ไม่มีความสามารถรับมือกับขยะเหล่านี้ต่อสู้กับขยะมหาศาลเอาเอง