ประวัติกรีนพีซ

พ.ศ. 2514 กลุ่มนักกิจกรรมกลุ่มเล็กๆ จากเมืองแวนคูเวอร์ แคนาดา ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากวิสัยทัศน์แห่งโลกที่น่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีสันติสุข ได้แล่นเรือหาปลาเก่าๆ ออกจากแวนคูเวอร์ แคนาดา

ภายหลังพวกเขากลายเป็นผู้ก่อตั้งกรีนพีซ ซึ่งเชื่อว่าคนธรรมดาสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ 

ภารกิจของพวกเขาคือการเป็น “ประจักษ์พยาน” ในการทดลองนิวเคลียร์ใต้มหาสมุทรที่เกาะอัมชิตกา เกาะเล็กๆนอกชายฝั่งตะวันตกของรัฐอลาสก้า สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นภูมิภาคที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหวมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

Whale Campaign Launch in Vancouver. © Greenpeace / Rex Weyler

ถึงแม้ว่าเรือเก่าๆ ของพวกเขา ถูกขัดขวางก่อนที่จะไปถึงอัมชิตกา แต่การเดินทางครั้งนี้จุดประกายความสนใจของสาธารณชน แม้ว่าสหรัฐอเมริกายังคงทดลองระเบิดนิวเคลียร์อย่างหนักหน่วง แต่ก็มีผู้ได้ยินและรับรู้แล้ว การทดลองนิวเคลียร์ที่อัมชิตกาจึงสิ้นสุดลงในปีเดียวกัน และเกาะแห่งนั้นได้ถูกประกาศให้เป็นเขตสงวนของนกทั้งหลาย

กรีนพีซเป็นองค์กรรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นอิสระในระดับโลก มีสำนักงาน 26 แห่งทั่วโลกใน 55 ประเทศและมีผู้บริจาคที่สนับสนุนการทำงาน ของเราอีกกว่าสามล้านคน

ความสำเร็จของกรีนพีซในการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมในโลกตะวันตกเป็นการปกป้องโลกไว้เพียงส่วนเดียวเท่านั้น ทุกวันนี้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กลายเป็นภูมิภาคที่เผชิญกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป็นแหล่งรองรับมลพิษ  

ด้วยเหตุนี้ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มีนาคม 2543 และกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักงานประเทศไทยถือกำเนิดขึ้นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2544

ปัจจุบัน กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังคงทำงานเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนแปลงทัศนคติ เรามีนโยบายไม่รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ บริษัทเอกชน และพรรคการเมือง ดังนั้น เงินบริจาคของประชาชนทั่วไปในหลายประเทศ และเงินบริจาคจากมูลนิธิ จึงเป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่ทำให้กรีนพีซสามารถบรรลุพันธกิจทั่วโลก

เรามุ่งมั่นทำงานรณรงค์เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม มีจุดยืนในการดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น การปกป้องอากาศสะอาดสำหรับเราทุกคน ปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรและระบบนิเวศในผืนทะเลและมหาสมุทร รณรงค์เปลี่ยนผ่านระบบพลังงานไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาด และเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตอาหารที่กำลังทำร้ายโลกอยู่ ด้วยการรณรงค์สันติ