Oprindeligt bragt som debatindlæg i Nordjyske Stifsttidende 27. november 2012

I Synspunkt ( 21.11.) skriver Henrik Nicolaisen, projektkoordinator i Total E& P Denmark, bl. a., at det er helt misvisende og "aldeles i strid med kendsgerningerne", at der kan blive tale om op til 1000 produktionsboringer, hvis Total og Nordsøfonden finder det rentabelt og får lov til at udvinde skifergas i Nordjylland.

Han har på Totals vegne "som udgangspunkt (!) meget svært ved at forestille sig produktion fra mere end fem placeringer og et tilsvarende antal borerigge med hver et brøndkluster", men indrømmer samtidig, at "i sagens natur er det meget svært at sige, hvor stor en gasproduktion, hvis overhovedet, der eventuelt engang om seks-otte år kan komme i gang."

Klima-, energi og bygningsminister Martin Lidegaard har på et spørgsmål om det forventede antal produktionsboringer pr. km2, hvis man skal indvinde skifergas ved fracking, bl. a. svaret (svar af 27. juni 2012 på spørgsmål 170):

"Dan-feltet i den danske del af Nordsøen er en god analog til et evt. udbygningsscenarie af en skifergasforekomst. Reservoiret er en tæt kalksten, hvor der i flere boringer er udført frakturering. Boringsdensiteten er relativ høj, og feltet er udbygget med horisontale boringer, og der er i gennemsnit ca. 2,2 boringer for hver km2 af den del af feltet, som udnyttes. Danfeltets reservoir ligger i 2-2,5 kilometers dybde, mens det forventes, at alunskiferen i Nordjylland ligger i 3-4 kilometers dybde. Dette kunne betyde en større boringsdensitet ved en evt. udbygning af alunskiferen."

Med en boringstæthed på 2-3 pr. km2 vil et udbygningsscenarie i alene det 130 km2 store udvalgte screeningsområde i Vendsyssel kunne føre til 250-400 produktionsboringer. Og betydeligt flere, hvis der inddrages yderligere dele af det knapt 3000 km2 store licens-område i Vendsyssel.

Nicolaisen påstår, at Greenpeace til et møde, hvor han ikke var til stede, skulle have ladet det indtryk forplante sig, "at Total ikke bekymrer sig, men snarere forsøger at skjule kendsgerningerne om de i øvrigt meget små doser specifikke kemikalier, der skal bruges i forbindelse med en eventuel senere produktion".

Det er ikke rigtigt. Vi har sagt, at beslutning om, hvilke kemikalier der skal anvendes, træffes undervejs i boreprocessen, at det er et problem i forbindelse med en fuld VVM-undersøgelse og at der i USA ikke er fuld oplysningspligt med hensyn til de anvendte frakturerings-kemikalier.

At op mod 50 ton kemikalier pr. frakturering skulle være "meget små doser", må i øvrigt siges at være en kraftig underdrivelse. Henrik Nicolaisen vil meget nødigt snakke om det fremtidige produktionsscenarie for dansk skifergas, som Total arbejder for, og som den forestående efterforskningsboring er det første skridt hen imod. Det kan man egentlig godt forstå, for det " kan naturligvis kun skabe lokal bekymring".