Öljynporaus Arktiksella

Sivu - toukokuu 13, 2011
Arktinen öljynporaus on vaarallista ja hyvin riskialtista voitontavoittelua. Öljyvuoto jään peittämillä merillä olisi vaikutuksiltaan katastrofaalinen Arktikselle, yhdelle maailman koskemattomimmasta ja ainutlaatuisimmasta ympäristöistä. Öljyvuodon riskit ovat aina läsnä öljynporauksessa, ja öljy-yritysten öljyntorjuntasuunnitelmat ovat täysin riittämättömiä.

Fossiilisten polttoaineiden käytön lämmittäessä ilmastoa Arktinen napajää vetäytyy avaten ennen koskemattomia merialueita öljynporaukselle. Yhdysvaltojen geologisen tutkimuslaitoksen mukaan Arktisella alueella on noin 90 miljardia barrelia, eli 13% maailman hyödynnettävissä olevista löytämättömistä öljyvaroista, ja näistä 84% sijaitsee merellä. Öljy-yritykset, jotka ovat osallisena ilmaston lämpenemiseen näkevät sulavan merijään mahdollisuutena porata lisää öljyä, jonka polttaminen lämmittää ilmastoa entisestään ja sulattaa Arktista aluetta entisestään.

Öljyvuodot ovat ajan kysymys

Jos öljyteollisuus levittäytyy Pohjoiselle Jäämerelle, öljyvuoto uhkaa väistämättä alueen herkkää luontoa. Meritutkija Rick Steinerin mukaan kysymys suuresta öljyvuodosta ei ole "jos" vaan "milloin ja missä", ja päättäjien ja teollisuuden pitäisi rehellisesti myöntää arktisen öljynporauksen merkittävät riskit. Myös meritieteen tohtori Simon Boxall on todennut, ettei ole olemassa täysin varmaa tapaa estää öljyvuotoja, ja että "inhimilliset virheet ja kulujen leikkaukset tarkoittavat että virheitä tapahtuu. Ja Arktiksella tulee tapahtumaan öljyvuoto." Myös Shellin ja Gazpromin aikaisempi toiminta osoittaa kuinka suurimmatkaan yritykset eivät kykene hallitsemaan toimintaansa arktisilla alueilla.

Öljyvuoto arktisissa olosuhteissa

18. joulukuuta 2013

Öljyvuotojen hallinta jäisissä olosuhteissa on käytännössä mahdotonta, kuten islantilaisen Godafoss-aluksen vuoto Norjassa osoitti. © Jon Terje Hellgren Hansen / Greenpeace

 

Arktisen alueen olosuhteet, kuten pimeys, raju sää, jäätävät lämpötilat, jäävuoret ja ahtojää, jotka sekä lisäävät öljyvuodon riskiä, myös tekevät öljyntorjunnasta poikkeuksellisen haastavaa. Monet lämpimillä merialueilla käytettävissä olevat keinot eivät ole käytettävissä Arktiksella ja muun muassa öljypuomien käyttö jäisessä meressä on paljolti hyödytöntä. Nämä ongelmat myöntää mm. Grönlannin rannikolta öljyä etsinyt Cairn Energy. Pew-säätiön raportin mukaan öljyteollisuuden öljyntorjuntasuunnitelmat ovat täysin riittämättömiä arktisiin olosuhteisiin. Syrjäinen sijainti tekee myös erittäin vaikeaksi reagoida öljyvuotoihin Arktiksella. Yhdysvaltojen rannikkovartioston amiraalin mukaan edes heillä ei ole nykyisellään lainkaan valmiuksia torjua öljyvuotoja Alaskan rannikolla.

Arktinen öljynporauskausi on lyhyt, ja se päättyy talvimerijään vahvistumiseen. Jos hyvin todennäköinen öljyvuoto sattuu, sen pysäyttämiseksi on usein porattava paineentasausreikä, jonka kautta vuoto saadaan tukittua. Koska sulan meren aika on lyhyt, on hyvin mahdollista, ettei paineentasausreikää saada porattua ennen jään tuloa. Silloin öljy voi jäädä vuotamaan esteettä jopa kolmeksi vuodeksi. Vuotanut öljy jää paksun jään alle, jolloin sitä ei voida kerätä pois. Yhdysvaltojen geologisen tutkimuslaitoksen mukaan (s. 207) kattavaa tapaa puhdistaa öljä pois merijäästä ei ole. Kylmän ilmaston takia öljyä ei myöskään haihdu merestä samaan tapaan kuin lämpimämmissä olosuhteissa, ja bakteerit hajoittavat öljyä hitaammin.

Arktiksen kylmien olosuhteiden ja syrjäisen sijainnin tuomista riskeistä esimerkkinä toimii öljytankkeri Exxon Valdezin öljyvuoto Alaskan etelärannikolla vuonna 1989. Öljyvuodosta saatiin vain arviolta 8% kerättyä pois ja vielä yli 20 vuoden jälkeen alueen luonto kärsii öljyvuodon tuhoista, öljyä edelleen löytyy alueen maaperästä. Vastaavasti teollistuneella Meksikonlahdella tapahtuneen Deepwater Horizonin öljyvuodosta saatiin siivottua pois vain 10%. Samaan aikaan kuin asiantuntijat varoittavat öljyvuotojen riskeistä, öljy-yritykset lobbaavat mm. Kanadassa vastoin tiukempia öljyntorjuntasuunnitelmia ja esimerkiksi Shell väittää voivansa siivota Arktiksella tapahtuvasta öljyvuodosta 95% pois.

Öljyvuodon vaikutus ekosysteemiin

3. tammikuuta 2014

Exxon Valdezin öljyvuoto tappoi valtavat määrät eliöstöä Alaskan rannikolla. Kuva: Exxon Valdez Oil Spill Trustee Council

Arktisen alueen lajisto on sopeutunut elämään äärimmäisissä olosuhteissa: kylmyys, pimeys ja pitkät etäisyydet ovat osa Arktista ympäristöä. Lajien kirjo on vähäisempi kuin eteläisemmillä leveyspiireillä. Monet eliöt ovat hyvin erikoistuneita elämään äärimmäisissä ekologisissa lokeroissaan. Ravintoketjut ovat usein yksinkertaisia ja riippuvaisia muutamista avainlajeista. Tämä tarkoittaa, että yhden avainlajin taantumisella voi olla dramaattisia seurauksia koko ravintoketjuun ja ekosysteemiin.

Siksi koko arktinen ekosysteemi on öljyvuodolle lämpimiä vesistöjä herkempi. Kylmiin olosuhteisiin sopeutuneiden arktisten eläinten turkin tai höyhenten eristävä ominaisuus katoaa eläimen tahriintuessa öljyyn, ja eläimet paleltuvat kuoliaaksi tai voivat hukkua öljyiseen mereen. Hitaan ekologisen kierron vuoksi öljy jää arktiseen ekosysteemiin useiden sukupolvien ajaksi myrkyttäen ympäristöä ja eliöitä. Tällaista tuhoa muistuttaa Exxon Valdezin öljyvuoto, jonka seurauksista Alaskan Prince William Soundin eliöstö vieläkin kärsii, yli 20 vuotta tuhon jälkeen.

Arktinen öljynporaus on estettävä

7. kesäkuuta 2011

Greenpeace toimii suojellakseen herkän Arktiksen öljynporaukselta ja edistääkseen puhtaita uusiutuvia energiamuotoja. Tekniikka on jo olemassa, tarvitsemme vain poliittista tahtoa. Myös sinä voit auttaa Arkiksen suojelemisessa. Liity Arktiksen suojelijoihin täällä ja katso mitä muuta voit tehdä Arktiksen puolesta.

Öljyvuoto arktisissa olosuhteis